Скарги на жорстоке поводження: ефективність їх розслідування у світлі практики Європейського суду з прав людини

Скарги на жорстоке поводження: ефективність їх розслідування у світлі практики Європейського суду з прав людини

Лютий 10, 2017 Заборона катування, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання як імперативна норма закріплена у ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція або Далі
Форми оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань

Форми оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань

Липень 25, 2016 Проблема оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань нині постала досить нагально. Це пов’язано, зокрема, з потребою дотримання Україною вимог міжнародно-правових актів щодо належного ставлення до засуджених, поваги до Далі