Про «перегини на горі», або хто контролюватиме використання земель об’єднаної територіальної громади

Квітень 18, 2020 Кулинич П.Ф., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Інститут держави і права                         ім. В.М. Корецького НАН України  В Україні підходить до завершення реформа Далі

Громади у адміністративно-територіальному устрої України: важкий шлях до легітимізації

Лютий 11, 2020 Павло Кулинич, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач сектору проблем аграрного і земельного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України     В Україні з Далі