Про ознаки змішаного договору та наслідки його повного чи часткового виконання КЦС ВС вказав у судовому рішенні

Квітень 1, 2020 Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи Далі