Право і Біблія

Право і Біблія

Травень 6, 2019 Правові відносини через призму християнської доктрини Упродовж багатовікової історії свого розвитку людство сформулювало значну кількість морально-духовних цінностей, які є основою життєдіяльності homo sapiens незалежно від національності, раси, матеріального стану, політичних Далі