Вимоги до індивідуально-правових актів, які породжують права та обов’язки осіб

Березень 31, 2020 Загальними вимогами, які висуваються до актів індивідуальної дії як актів правозастосування, є їх обґрунтованість та вмотивованість, тобто наведення суб’єктом владних повноважень конкретних підстав прийняття (фактичних і юридичних) таких актів, а Далі