in ,

Актуальні правові новини

50 мінімальних зарплат штрафу за харчове шахрайство

06.12.2021 У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів» № 6248, яким вводиться низка нових термінів, зокрема «фальсифікований харчовий продукт», «харчове шахрайство».

Передбачається також відповідальність за порушення законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин у вигляді штрафу.

Зокрема оператори ринку нестимуть відповідальність в межах діяльності, яку вони здійснюють, за такі правопорушення:

– реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це не створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат;

придбання та/або використання операторами ринку харчових продуктів з потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат;

– харчове шахрайство – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат.

 

Системи постачання медичних газів закуповуватимуть за спрощеною процедурою

 

06.12.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 18 листопада 2021 р. № 1901-IX.

Змінами до абз. 4 п. 3-1 розд. X Закону України «Про публічні закупівлі» перелік закупівель, що здійснюються в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель на період дії встановленого Кабінетом Міністрів карантину, доповнено роботами та послугами, пов’язаними з проектуванням та встановленням систем постачання медичних газів (у тому числі кисневих станцій, кріогенних ємностей, мереж централізованого киснепостачання та їх складових).

 

Виключення об’єктів з базової мережі закладів культури – за погодженням з Держмистецтв

06.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку формування базової мережі закладів культури» від 15 вересня 2021 р. № 970, якою вказаний Порядок викладено у новій редакції.

Так, базова мережа формується з дотриманням вимог державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культури, передбачених Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», та мінімальних стандартів забезпечення населення культурними послугами.

До базової мережі включаються:

– заклади культури, заклади освіти сфери культури загальнодержавного рівня, переліки яких затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі заклади;

– заклади культури, заклади освіти сфери культури місцевого рівня, переліки яких затверджуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад формують переліки закладів базової мережі місцевого рівня та подають їх для затвердження відповідно сільським, селищним, міським радам. У населених пунктах, де створено військово-цивільні адміністрації, переліки закладів базової мережі місцевого рівня формуються відповідною військово-цивільною адміністрацією населеного пункту та затверджуються керівником такої військово-цивільної адміністрації.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, обласні військово-цивільні адміністрації формують переліки відповідних закладів базової мережі місцевого рівня та подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, керівникам обласних військово-цивільних адміністрацій.

Центральні органи виконавчої влади подають переліки закладів базової мережі загальнодержавного рівня, що належать до сфери їх управління, Держмистецтв.

Заклади культури та заклади освіти сфери культури, які функціонували на момент набрання чинності Законом України «Про культуру», автоматично включаються до базової мережі.

Також визначено перелік інформації, яка включається до переліків закладів базової мережі загальнодержавного рівня/місцевого рівня. 9. Інформація про склад базової мережі оновлюється щороку.

Окрім цього, передбачено, що виключення закладів з базової мережі здійснюється за погодженням з Держмистецтв (раніше – з МКІП) із зазначенням причин та обґрунтуванням необхідності такого виключення та визначено перелік інформація, яка подається разом з обґрунтуванням необхідності виключення закладу з базової мережі.

 

Визначено мінімальні стандарти забезпечення культурними послугами

 

06.12.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг» від 29 квітня 2021 р. № 1432-IX.

Змінами до Закону України «Про культуру», зокрема визначаються терміни «базовий набір культурних послуг», «державна політика у сфері культури», «заклад освіти сфери культури», «культурна послуга» та уточнено основні засади державної політики у сфері культури, пріоритети державної політики у сфері культури.

Новими ст.ст. 4-1 і 4-2 Закону запроваджено моніторинг та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури та визначено мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами.

Змінами до ст. 23 Закону уточнено, що до базової мережі закладів:

– культури загальнодержавного рівня належать державні, у тому числі національні, заклади культури (бібліотеки, музеї, архіви, галереї, заповідники, цирки, театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі, культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри, кіностудії, художні галереї, виставки національного (загальнодержавного) значення тощо), заклади освіти сфери культури (мистецькі школи, мистецькі ліцеї, фахові мистецькі коледжі, заклади вищої мистецької освіти);

– у сфері культури місцевого рівня належать комунальні заклади культури (бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, виставкові зали, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідеопрокатні підприємства, об’єднання, палаци і будинки культури, інші клубні заклади, студії, центри народної творчості, центри народної культури, центри культурних послуг, парки культури та відпочинку тощо), заклади освіти сфери культури (мистецькі школи, мистецькі ліцеї, фахові мистецькі коледжі, заклади вищої мистецької освіти).

З метою наближення місця надання культурних послуг до місця проживання громадян у населених пунктах можуть утворюватися філії закладів культури.

Окрім того, передбачено, що переліки закладів базової мережі закладів культури затверджують:

– щодо базової мережі загальнодержавного рівня – центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі заклади;

– щодо базової мережі місцевого рівня – місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, на підставі отриманих від інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування переліків закладів культури, закладів освіти сфери культури складає і підтримує в актуальному стані зведений перелік закладів, включених до базової мережі закладів культури, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.

З метою створення умов для забезпечення населення культурними послугами, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів культури базової мережі місцевого рівня, їх модернізації за рішенням ради відповідної територіальної громади або спільним рішенням рад суміжних територіальних громад може бути утворений центр культурних послуг – багатофункціональний заклад культури, що має зручне розташування для відвідування жителями територіальної громади/суміжних територіальних громад, забезпечений кваліфікованими кадрами, має сучасну матеріально-технічну базу та спроможний забезпечувати надання комплексу культурних послуг, консультаційної, інформаційної допомоги, доступ до користування приміщеннями та обладнанням для творчості, неформального навчання та спілкування жителів територіальної громади з урахуванням чисельності, вікового, статевого, національного, соціального, професійного складу населення, мінімальних стандартів забезпечення населення культурними послугами.

Напрями роботи центру культурних послуг формуються згідно з потребами та інтересами жителів територіальної громади/суміжних територіальних громад, а методичні рекомендації щодо організації функціонування центру затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

 

Плата за користування надрами йтиме до Фонду майбутніх поколінь

 

07.12.2021 Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проекти Законів щодо економічного паспорта.

Зокрема подано проект Закону «Про економічний паспорт» № 6394, яким передбачено створення Фонду майбутніх поколінь з метою накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійснення виплат його учасникам.

Активи учасників Фонду формуватимуться з внесків, які надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду. Державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Після досягнення громадянином України повноліття ці виплати зможуть використовуватися на:

1) навчання в закладах освіти України;

2) купівлю власного житла на території України;

3) переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення;

4) лікування.

«Можливість використовувати кошти на лікування допоможе дітям з тяжкими хворобами покрити – хоча б частково – необхідні витрати. При цьому батьки зможуть самостійно обрати заклад, де можна отримати таку допомогу», – зауважив В. Зеленський.

Подано й пов’язані з попереднім проекти Законів: «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта» № 6395, «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь» № 6396, «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь» № 6397.

Ними пропонується врегулювати питання здійснення державних внесків до системи економічного паспорта, звільнення від оподаткування коштів, залучених на користь учасників Фонду, та доходу, одержаного платником податку з Фонду, а також питання, пов’язані з порушенням інтересів учасників Фонду.

 

Нові посвідчення та нагрудні знаки для почесних донорів

07.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України», зразків нагрудного знака «Почесний донор України» і посвідчення до нього» від 24 листопада 2021 р. № 1266.

Відповідно до затвердженого Порядку посвідчення є документом, що підтверджує статус Почесного донора України, і надає право донорам користуватися пільгами, встановленими Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».

Клопотання про видачу посвідчення та нагрудного знака «Почесний донор України» направляють суб’єкти системи крові перед закладами охорони здоров’я, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також перед структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та м. Києва держадміністрацій.

У клопотанні зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та сумарна кількість донацій донорської крові або компонентів крові відповідно до вимог ч. 2 ст. 21 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».

До клопотання додаються копії сторінок посвідчення донора крові та компонентів крові, документа, що посвідчує особу.

Рішення про видачу посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України» приймають керівники:

– закладів охорони здоров’я/державних установ, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

– структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та м. Києва держадміністрацій.

Рішення про видачу посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України» приймається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного клопотання.

Видача посвідчення і вручення нагрудного знака здійснюється особисто донору або довіреній особі донора (за довіреністю) безоплатно.

Також передбачено, що посвідчення і нагрудний знак «Почесний донор України», видані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. № 796 «Про затвердження Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України» залишаються чинними нарівні з посвідченням та знаком, виданими відповідно до цього Порядку.

Окрім цього, встановлено, що громадяни України, нагороджені нагрудним знаком «Почесний донор СРСР», мають право на продовження одержання надбавки до пенсії до видачі посвідчення «Почесний донор України» і вручення нагрудного знака «Почесний донор України» в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1266.

Водночас, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. № 796.

 

Профілактичні щеплення робитиме також молодший медперсонал

 

07.12.2021 Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні» від 11 листопада 2021 р. № 2506, який нещодавно проходив обговорення.

Змінами до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 р. № 595, дозволено здійснювати вакцинацію медичним працівникам, які мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень.

 

Морякам науково-дослідного флоту збільшать зарплату

 

07.12.2021 Набрав чинності Указ Президента України «Про деякі заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту» від 3 грудня 2021 р. № 617/2021, згідно з яким Кабінет Міністрів має розробити із залученням представників органів державної влади, провідних вітчизняних учених і міжнародних експертів та затвердити у тримісячний строк план заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту, передбачивши, зокрема заходи щодо:

– визначення пріоритетних напрямків розвитку морських наукових досліджень та екологічного моніторингу морів, участі України у проведенні полярних досліджень, опрацювання питання щодо розроблення та затвердження відповідних державних цільових науково-технічних програм, розрахованих на довгостроковий період;

– здійснення аналізу актуальних положень Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 – 2023 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 1002, із урахуванням можливостей проведення відповідних досліджень на науково-дослідному судні «Ноосфера»;

– проведення аналізу діяльності державних науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень з метою уникнення дублювання їх функцій, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу таких установ, матеріальних ресурсів та бюджетних коштів;

– відновлення протягом 2022 та 2023 років споруд науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень, будівництва нових споруд для розміщення сучасних лабораторій;

– здійснення інвентаризації наявних науково-дослідних суден, які перебувають на балансі державних науково-дослідних установ та не експлуатуються, визначення суден, придатних до відновлення, забезпечення їх ремонту та введення в експлуатацію;

– розвитку інфраструктури для постійного базування науково-дослідного флоту, у тому числі причальних споруд;

 

Нові вимоги до формування банками буферів капіталу

 

07.12.2021 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 3 грудня 2021 р. № 131, якою перелік буферів капіталу доповнено буфером системного ризику та запроваджено комбінований буфер капіталу.

Так, банк формує буфер системного ризику в порядку, установленому Національним банком.

Національний банк установлює вимоги до формування банками буфера системного ризику в разі виявлення ознак, які свідчать про підвищення системних ризиків (за винятком ризиків, урахованих для встановлення контрциклічного буфера капіталу).

Національний банк установлює розмір буфера системного ризику в межах 0 – 3 % від загального обсягу ризику банку.

Рішення про дату початку та порядок формування банками буфера системного ризику, розмір/збільшення розміру цього буфера, графік поетапного досягнення встановленого розміру (за потреби) приймається Правлінням Національного банку та містить інформацію про підстави і цілі запровадження/збільшення розміру цього буфера, перелік банків, які зобов’язані його формувати, та/або критерії, на підставі яких визначаються такі банки.

Національний банк доводить зміст прийнятого рішення до відома банків не пізніше ніж за шість місяців до дати запровадження буфера системного ризику.

Сукупний розмір буферів капіталу, щодо яких Національний банк прийняв рішення про їх формування, є комбінованим буфером капіталу.

Банк дотримується комбінованого буфера капіталу за умови одночасного забезпечення виконання таких вимог:

1) фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) становить не менше, ніж сукупний розмір нормативного значення цього нормативу та комбінованого буфера капіталу;

2) фактичне значення нормативу достатності основного капіталу (Н3) становить не менше, ніж сукупний розмір нормативного значення цього нормативу та комбінованого буфера капіталу.

Відповідні зміни внесено до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368.

 

Освітні заклади перейдуть на е-документообіг 

07.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» від 2 грудня 2021 р. № 1255.

Згідно з затвердженим Положенням автоматизований комплекс менеджменту є інформаційно-аналітичною системою, призначеною для використання суб’єктами освітньої діяльності з метою ефективного управління закладом освіти у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, зокрема для:

– накопичення, зберігання та автоматизованого оброблення освітньої статистики для розподілу коштів освітньої субвенції (в тому числі для коледжів в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти);

– ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку (функціонування електронного сервісу зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти);

– формування переліку підручників, обраних закладами освіти для їх подальшого розподілу та доставки до закладів освіти;

– ведення обліку закладів дошкільної освіти (функціонування електронного сервісу запису до закладу дошкільної освіти);

– ведення електронних класних журналів і щоденників та електронного документообігу;

– ведення фінансової звітності закладів освіти;

– ведення обліку закладів позашкільної освіти (функціонування електронного сервісу запису до закладу позашкільної освіти);

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– ведення обліку учнів, слухачів, педагогічних працівників та матеріально-технічного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Обмежено вміст фосфатів у мийних засобах з 2024 р.

08.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів» від 2 червня 2021 р. № 575, якою з 31 грудня 2023 р. запроваджено обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах. Можливе добровільне застосування встановлених обмежень до настання дати їх застосування.

«Оновлений український технічний регламент та синхронізація його з Регламентом ЄС «Про миючі засоби» запровадить поетапне обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах. Це стосується мийних засобів для побутового та промислового прання, миття й очищення», – прокоментували у Міндовкілля.

Окрім цього, наказом Міністерства економіки України від 22 жовтня 2021 р. № 795 затвердження Перелік національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів на відповідність вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717.

 

Як уточнити рахунок для виплати допомоги у зв’язку із втратою заробітку через пандемію?

08.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 6 грудня 2021 р. № 1267.

Доповненням до п. 15 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 328, передбачено, що якщо причиною незарахування коштів є невідповідність реквізитів банківського рахунка (за стандартом IBAN), зазначених застрахованою особою у заяві, Пенсійний фонд України формує та подає Мінцифри інформацію про таку особу.

Відповідно до поданої інформації Мінцифри засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після надходження інформації повідомляє застрахованим особам про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги застрахованим особам, яким не зараховано кошти у зв’язку з невідповідністю реквізитів банківського рахунка.

Повідомлення формується та подається застрахованою особою засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту, відповідно до відомостей передбачених у додатку 4 у період до 15 грудня 2021 р. включно.

На підставі поданих повідомлень Мінцифри формуються списки на виплату допомоги, які надаються Пенсійному фонду України не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подання застрахованою особою повідомлення.

Виплата допомоги здійснюється відповідно по п. 1215 цього Порядку.

Також Порядок доповнено додатком 4 «Повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги застрахованим особам, яким не зараховано кошти у зв’язку з невідповідністю реквізитів банківського рахунка».

 

Рішення про визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності наступного  дня після його прийняття

 

08.12.2021 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб» від 25 жовтня 2021 р. № 112.

Змінами до гл. 2 розд. II Положення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 р. № 315, встановлено, що:

– рішення Національного банку про визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття;

– Національний банк у день прийняття рішення про визначення особи (осіб) пов’язаною (пов’язаними) з банком доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі);

– банк зобов’язаний ураховувати в своїй діяльності рішення Національного банку про визначення особи пов’язаною з банком або про скасування/припинення дії/зміну або залишення без змін Комітетом рішення про визначення особи пов’язаною з банком із наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Національного банку.

 

Керівника підприємства, яке має понад 1 млн грн податкового боргу, не випустять за кордон

 

08.12.2021 Федерація роботодавців України закликала Президента скористатися своїм правом вето до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» № 5600.

На думку ФРУ, потребували суттєвого доопрацювання його положення щодо:

– скорочення терміну на включення сум ПДВ до податкового кредиту за зареєстрованими податковими накладними з 1095 до 365 календарних днів;

– обмеження виїзду керівника платника податків за кордон за наявності податкового боргу понад 1 млн грн;

– обмеження 50 % суми від’ємного значення об’єкту оподаткування минулих років, яку можна включити в фінансовий результат до оподаткування для великих платників податків – особливо після складного 2020 р., пов’язаного з світовою пандемією та карантинними обмеженнями;

– запровадження максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та рідини для електронних сигарет;

– трикратного збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю. Якщо держава забирає інвестиційні ресурси у підприємств, підвищуючи утричі ставку податку на двооксид вуглецю, то важливо, щоб передбачене прийнятим законопроектом цільове спрямування 70% надходжень від сплати екологічного податку за викиди двооксиду вуглецю на заходи з декарбонізації промисловості та енергетики були прийняті у Бюджетному кодексі України та Законі України «Про державний бюджет на 2022 рік». Такі ж питання виникають щодо збільшення інших ставок екологічного податку тощо.

Не може бути позитивно сприйнята норма Податкового кодексу, відповідно до якої у всіх без виключення підприємств під час продажу фактично знеціненого та списаного майна у вигляді металобрухту (станки, автомобілі, техніка, вагони, арматура тощо) держава забиратиме 20% від ціни проданого металобрухту у вигляді зменшення податкового кредиту.

Не є економічно обґрунтованими зміни порядку оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, а саме – запровадження оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції на земельних ділянках, сукупний розмір яких перевищує 0,5 гектара.

Підвищення рентної плати на радіочастотний ресурс ставить у скрутне положення мобільних операторів.

Окрім того, порушено принцип стабільності податкового законодавства у зв’язку з внесенням змін до Податковому кодексу без дотримання шестимісячного терміну до початку нового бюджетного періоду.

 

Права бізнесу, порушені регуляторними актами, захищатиме новий Урядовий уповноважений

08.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Питання Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики» від 28 жовтня 2021 р. № 1264.

Згідно з затвердженим Положенням Урядовий уповноважений з питань регуляторної політики є посадовою особою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України на виконання експертно-аналітичних та консультативно-дорадчих функцій з питань регуляторної політики, основними завданнями якого є:

– підготовка та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо організації здійснення ним своїх повноважень у сфері державної регуляторної політики;

– підготовка експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів;

– проведення в межах компетенції моніторингу дотримання принципів державної регуляторної політики під час прийняття регуляторних актів;

– підготовка в межах компетенції та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вжиття заходів захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених внаслідок дії регуляторних актів;

– підготовка та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо забезпечення здійснення ним взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями та громадськими об’єднаннями з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Не більше 100 000 грн можна вивозити на непідконтрольні території України чи ввозити звідти

 

08.12.2021 Набрав чинності наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» від 23 листопада 2021 р. № 258, яким затверджено вказаний Перелік і обсяги та встановлено, що:

1) фізична особа може переміщувати готівкові кошти з:

– тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (тимчасово окупована територія) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 100000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, установленим Національним банком України, на день перетинання адміністративної межі, а понад цю суму – за наявності підтверджувального документа про їх походження або інших матеріалів (відомостей), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати відповідну інформацію;

– контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію у сумі, що не перевищує 100000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, установленим Національним банком України, на день перетинання адміністративної межі, а понад цю суму за наявності підтверджувального документа про їх походження;

2) фізична особа може переміщувати готівкові кошти через адміністративну межу в передбачених вище обсягах з урахуванням обмежень, визначених особливим порядком ввезення на територію України готівкової валюти держави-окупанта через державний кордон України (у разі їх встановлення Національним банком України);

3) до переліку особистих речей, дозволених до переміщення фізичній особі на тимчасово окуповану територію та з такої території у ручній поклажі та супроводжувальному багажі, відносяться товари, що мають ознаки вжитку, а також інші товари, що не мають ознак вжитку, та переміщуються як особисті речі у ручній поклажі та супроводжувальному багажі;

4) в разі евакуації (переїзду) фізичної особи на місце проживання з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території такій особі дозволяється вивезення з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території особистих речей та майна, бувших у вжитку, які, на їхній розсуд, необхідні для облаштування на новому місці проживання, включаючи меблі, побутову техніку та інші предмети домашнього вжитку.

Також установлено такі обмеження вартості/ваги/кількості при переміщенні інших товарів, які не мають ознак вжитку, та переміщуються як особисті речі на тимчасово окуповану територію та з такої території у ручній поклажі та супроводжувальному багажу фізичної особи:

– через адміністративну межу з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію – без обмежень;

– через адміністративну межу з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території – сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 гривень та/або сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу (за умови, що харчові продукти – не більше 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари – не більше 2 одиниць кожного найменування).

Для фізичної особи встановлено обмеження для переміщення нею готівкових коштів, ручної поклажі (крім особистих речей) та супроводжуваного багажу не частіше одного разу на добу в одному напрямку.

Окрім цього, заборонено переміщення через адміністративну межу алкогольних напоїв та тютюнових виробів фізичній особі, яка не досягла 18-річного віку.

 

Запроваджується мультидисциплінарна реабілітаційна допомога

08.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я» від 3 листопада 2021 р. № 1268, якою затверджено:

– Порядок організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я;

– Типове положення про реабілітаційне відділення, підрозділ;

– Типове положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду.

Як інформує Міністерство охорони здоров’я, тепер на підставі сучасного міжнародного досвіду регламентовано:

– надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я впродовж гострого, післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів;

– необхідний обсяг реабілітаційної допомоги;

– формати можливого надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я на первинному, вторинному та третинному рівнях медичної допомоги та міжсекторально поза межами сфери охорони здоров’я.

Крім того, запроваджуються рамкові вимоги щодо навантаження та організації роботи фахівців з реабілітації, загальні принципи функціонування мультидисциплінарних реабілітаційних команд, принципи взаємодії фахівців з реабілітації з медичними працівниками нереабілітаційних професій.

«Все це дасть можливість запровадити сучасну мультидисциплінарну реабілітаційну допомогу, організовану за єдиними принципами та на засадах доказової реабілітації, із залученням повного складу фахівців з реабілітації», – додали у МОЗ.

 

 

До 180 євро за тонну збільшено ставку експортного мита на брухт чорних металів

 

09.12.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 2 грудня 2021 р. № 1931-IX.

Зокрема новою ст. 38 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» установлено, що на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок бюджетних призначень, встановлених на 2021 рік за бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Молода Гвардія», таким закладам надається фінансова підтримка на забезпечення поточної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також змінами до п. 2 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» збільшено ставки вивізного (експортного) мита на відходи та брухт чорних металів з 58 до 180 євро за 1 тонну.

 

Тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві, якщо суд не прийняв рішення про позбавлення в установлені строки

 

09.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення» від 2 грудня 2021 р. № 1257.

Змінами до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1086, передбачено, що особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.

 

У разі вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа має право після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, якщо судом не прийнято рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справу про адміністративне правопорушення не розглянуто в установлений законом строк, звернутися до підрозділу поліції за місцем розгляду справи щодо продовження строку тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами на новий тримісячний строк.

Установлено, що тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві, серед іншого, за заявою водія у разі, коли суд не прийняв:

– у тримісячний строк рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або не розглянув у встановлений законом строк справу про адміністративне правопорушення, крім справ про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

– протягом року рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або не розглянув у встановлений законом строк справу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

На членів правління ще трьох Фондів поширено антикорупційні обмеження

 

09.12.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо поширення дії закону на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб» від 17 листопада 2021 р. № 1893-IX.

Змінами до Закону України «Про запобігання корупції» включено до переліку осіб, які мають подавати декларації і на яких, відповідно, поширюється низка антикорупційних обмежень, членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб.

 

Оновлено перелік працівників, які підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19

 

09.12.2021 Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» від 1 листопада 2021 р. № 2393.

Наказом до Переліку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 4 жовтня 2021 р. № 2153, додано працівників:

– підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

– установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

– підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83.

 

У яких банках мають право відкривати інвалютні рахунки клірингові установи?

 

09.12.2021 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про встановлення Національним банком України критеріїв для банків, у яких мають право відкривати рахунки в іноземній валюті Центральний депозитарій цінних паперів та клірингові установи відповідно до вимог законодавства» від 7 грудня 2021 р. № 137.

Так, Центральний депозитарій цінних паперів для забезпечення виплати доходів за цінними паперами під час погашення боргових цінних паперів, у тому числі за цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України, чи під час здійснення емітентом інших корпоративних операцій, а також для обслуговування інших операцій, які передбачають виплату коштів через депозитарну систему України, якщо такі виплати здійснюються в іноземній валюті, використовує рахунки в іноземній валюті в банках (уключаючи іноземні банки), які відповідають також таким критеріям:

1) банк України, який має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов’язаннями в іноземній валюті, визначений одним із таких рейтингових агентств, як «Standard & Poor’s», «Fitch Ratings» та «Moody’s Investors Service», на рівні не нижчому ніж довгостроковий кредитний рейтинг держави за зобов’язаннями в іноземній валюті, визначений таким рейтинговим агентством на момент відкриття рахунку, крім банків, у статутному капіталі яких не менше ніж 75 % акцій належать особам (юрисдикція) реєстрація/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, крім банків, які порушують установлені Національним банком України економічні нормативи два та більше разів протягом останніх трьох місяців;

2) іноземний банк, який має мінімальний довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, визначений одним із таких рейтингових агентств, як «Standard & Poor’s», «Fitch Ratings» та «Moody’s Investors Service», не нижчий ніж рівень «BBB» за класифікацією рейтингового агентства «Standard & Poor’s» або рейтингового агентства «Fitch Ratings» та рівень «Baa2» за класифікацією рейтингового агентства «Moody’s Investors Service», крім банків, держава (юрисдикція) реєстрація/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Також Центральний депозитарій цінних паперів та клірингові установи:

1) якщо банк перестає відповідати вищенаведеним критеріям, повинні припинити використання рахунку в такому банку протягом шести місяців;

2) мають право використовувати рахунки в різних банках (уключаючи іноземні банки) з метою зниження ризиків.

Окрім того, клірингові установи та Центральний депозитарій цінних паперів для здійснення розрахунків у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, та/або організації проведення розрахунків, та/або здійснення діяльності центрального контрагента в порядку та у випадках, передбачених законодавством з питань депозитарної та клірингової діяльності, використовують рахунки в іноземній валюті в іноземних банках, які відповідають їх внутрішнім вимогам щодо оцінки ризиків, а також вищевказаним критеріям для іноземних банків.

 

 

Фельд’єгерський зв’язок став складовою частиною поштового зв’язку

 

10.12.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» щодо врегулювання питань фельд’єгерського зв’язку» від 17 листопада 2021 р. № 1889-IX, яким визначається такі терміни:

– відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних Сил України – приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) відправлень, що містять інформацію, яка становить державну таємницю та/або службову інформацію, користувачам у системі Міністерства оборони України в мирний час та особливий період;

– фельд’єгерський зв’язок (урядовий фельд’єгерський зв’язок, відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних Сил України) – складова частина поштового зв’язку України, призначена для приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) відправлень, що містять інформацію, яка становить державну таємницю та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів.

Також уточнено, що діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку спеціального призначення, фельд’єгерського зв’язку (урядового фельд’єгерського зв’язку, відомчого фельд’єгерського зв’язку у складі Збройних Сил України) провадиться відповідно до законодавства України.

 

До 6 800 грн штрафу за відпуск лікарських засобів малолітнім

 

10.12.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів у заборонених законодавством випадках та встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)» від 17 листопада 2021 р. № 1886-IX.

Новою редакцією ст. 42-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення передбаченого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено, що реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами) особі, яка не досягла 14-річного віку (малолітній особі), а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачу – особі, яка не досягла 14-річного віку (малолітній особі), – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення передбаченого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 6800 грн).

Окрім цього, внесено зміни до ст. ст. 221, 255 КУпАП.

 

Ціноутворення будівництва автодоріг регулюватиме Мінінфраструктури

 

10.12.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі повноважень з нормативного регулювання ціноутворення у галузі будівництва автомобільних доріг загального користування» від 16 листопада 2021 р. № 1881-IX.

Змінами до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначено, що вартість будівництва визначається на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які є обов’язковими під час здійснення будівництва об’єктів (крім автомобільних доріг загального користування) із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.

Вартість будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування визначається на підставі методик і правил, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Також змінами до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» встановлено, що формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об’єктів (крім автомобільних доріг загального користування), що будуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Розроблення та затвердження методик і правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Окрім цього, передбачено, що чинні до дня набрання чинності цим Законом кошторисні норми і нормативи з ціноутворення у будівництві застосовуються для визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування до дня набрання чинності затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, методиками і правилами визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

 

1 000 грн допомоги вакцинованим надається на 4 місяці

10.12.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» від 9 грудня 2021 р. № 1272, якою визначено розмір, умови та механізм надання допомоги в рамках вказаної Програми.

Нею визначено, що отримувачем допомоги є фізична особа – громадянин України віком від 18 років, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який має в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) сформований сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Допомога надається отримувачу за його бажанням одноразово у розмірі 1000 гривень виключно для придбання у безготівковій формі з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у зазначених сферах на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця (Merchant Category Code) з переліку, наведеного у додатку 1.

Для отримання допомоги отримувачу допомоги необхідно:

– установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

– обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу «єПідтримка»;

– відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії, та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

Після підтвердження наявної у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) інформації отримувачем допомоги інформація про нього потрапляє до Реєстру отримувачів допомоги в рамках Програми «єПідтримка». Не підлягають включенню до Реєстру отримувачі допомоги, які повторно мають намір скористатися послугою «єПідтримка», щодо яких відсутня інформація про незарахування допомоги за попередньою спробою.

Отримувач допомоги протягом чотирьох місяців з дня зарахування на поточний рахунок допомоги має право на власний розсуд обрати одну або кілька різних послуг або книжок, надання або реалізація яких здійснюється суб’єктами господарювання, протягом строку дії поточного рахунка та в межах суми наданої допомоги та здійснити розрахунок за їх придбання, в тому числі через Інтернет.

При цьому забороняється перерахунок отримувачами допомоги коштів з поточного рахунка на інші рахунки, а поточний рахунок не підлягає поповненню.

Також забороняється зняття готівки з поточного рахунка, закриття поточного рахунка банком за ініціативою отримувача допомоги.

Поточний рахунок закривається банком (без заяви отримувача допомоги) через чотири місяці з дня зарахування допомоги.

Послуги банку, пов’язані з відкриттям, закриттям та обслуговуванням поточного рахунка, а також емісії та обслуговування платіжних карток отримувача допомоги надаються безоплатно.

Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів з надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» у системі електронних платежів Національного банку не справляється.

Програма «єПідтримка» діє:

1) з 19 грудня 2021 р. по 18 грудня 2022 р.;

2) з 13 грудня 2021 р. у пілотному режимі за умови попередньої реєстрації для участі у Програмі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

 

Територіальна юрисдикція судів не зміниться ще впродовж року

 

10.12.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до пункту 3-1 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів» від 16 листопада 2021 р. № 1874-IX.

Змінами до п. 3-1 розд. XII Закону України «Про судоустрій і статус суддів» продовжено на один рік термін здійснення місцевими судами своїх повноважень у межах раніше визначеної (до утворення (ліквідації) районів згідно з Постановою Верховної Ради України № 807-IX) територіальної юрисдикції, але не пізніше 1 січня 2023 р.

 

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Установчі збори для формування складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України

Створена за допомогою 3D-принтера капсула Sarco для легальної евтаназії отримала дозвіл на використання у Швейцарії.