in ,

Безпека і порядок у судах

Комплексна програма підготовки співробітників Служби судової охорони — компонент стратегічного розвитку Національної школи суддів України

Дванадцятого липня 2018 року Законом «Про судоустрій і статус суддів», ст. 160) було унормовано діяльність Служби судової охорони (далі — Служба, ССО), її статус, повноваження, порядок проходження. Рішенням Вищої ради правосуддя від 4 квітня 2019 р. №1051/0/15-19 було затверджено Положення про Службу, яка відтоді має гарантувати безпеку громадян і порядок у приміщеннях судів під час розгляду справ. Здавалося б, усе тут зрозуміло, от тільки сама Служба була створена не так давно й люди, які прийшли працювати в Службу, у більшості своїй не завжди знають як діяти в тій чи іншій ситуації, оскільки судочинство, забезпечення безпеки в судах стало для них новою сферою діяльності. Відтак і народилася ідея долучити до цього процесу Національну школу суддів України, яка повинна була (паралельно із суддями та працівниками апаратів судів) навчити, «влити в цю атмосферу» новопризначених працівників Служби судової охорони, яка сьогодні, можна сказати, вже відбулася — створено територіальні органи ССО в регіонах, взято під охорону понад 470 установ системи правосуддя в усіх 24 областях України.

 Як усе починалося

Для скоординованої подальшої роботи та з метою забезпечення підготовки  висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та ефективної взаємодії зі Службою судової охорони в листопаді 2019 року на зустрічі керівництва Національної школи суддів України та Служби судової охорони обговорювалися питання організації співпраці, зокрема, щодо проведення спільних занять керівників структурних підрозділів ССО із суддями та працівниками апаратів судів. Опісля, згідно з досягнутими домовленостями, Національна школа суддів України спільно із ССО провела в Києві, Львові та Харкові низку круглих столів, які були присвячені  висвітленням  питань функціонування Служби судової охорони в системі правосуддя України. Під час дискусій судді, працівники апаратів судів разом зі співробітниками Служби обговорили нагальні питання забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.

Ще до завершення 2019 року було  з’ясовано  потреби  Територіального управління Служби судової охорони в місті Києві та Київській області в  організації та проведенні підготовки його співробітників викладачами  Національної  школи  суддів України. Тоді й було започатковано здійснення   підготовки командирів і заступників командирів підрозділів столичного територіального  управління  Служби  судової охорони.

У Харкові було проведено семінар  для  працівників  апаратів місцевих  та  апеляційних судів і співробітників Служби, який був присвячений  обговоренню питань взаємодії суду та судової охорони із забезпечення безпеки громадян під час судових процесів. До цього заходу долучилися представники Консультативної місії Європейського Союзу, які на прикладі Фінляндії показали особливості комунікації правоохоронних органів у європейських країнах зокрема, взаємодії із представниками засобів масової інформації.

20  січня  2020  року  ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук затвердив  План  підготовки співробітників,  який  був  узгоджений  з Головою Служби судової охорони Валерієм Бондарем (загалом було  заплановано проведення 20 занять). Уже через декілька днів в Києві пройшов семінар–практикум щодо психологічних особливостей спілкування та ефективної комунікації працівників Служби з відвідувачами судів. В анкетах зворотного зв’язку, які слухачі та слухачки заповнили по завершенню семінару, було зазначено потреби проведення спільних занять співробітників Служби судової охорони з працівниками суду для налагодження взаємодії, обговорення й вирішення спільних питань, спілкування із представниками засобів масової інформації, тощо.

Подальші кроки

У подальшому аналогічні заходу було проведено в усіх регіонах України. Так, у місті Дніпрі відбувся семінар і круглий стіл для судових охоронців з вивчення антикорупційного законодавства та способів взаємодії з  працівниками  апаратів  судів у процесі забезпечення громадського порядку в судових установах. Львівське регіональне відділення провело цілу серію семінарів для співробітників ССО, на яких вивчалася судова система України, законодавство про судоустрій і статус суддів.

Після оголошення карантинних заходів у містах Києві, Львові, Івано–Франківську, Чернівцях, Тернополі, Ужгороді та Хмельницькому було проведено низку онлайн занять — круглих столів, вебінарів, семінарів–практикумів для співробітників Служби судової охорони з актуальних питань, що виникають у роботі ССО.

Щодо власне результатів проведених занять, то до завершення 2020–го  року  Національна школа суддів України провела 30 занять: круглих столів, семінарів, практикумів, вебінарів,  дистанційних  відео- занять, підготовку на яких пройшло більше півтисячі співробітників ССО.

Плани на майбутнє

Варто зазначити й те, що в четвертому кварталі 2020 року було розпочато розроблення нових тренінгів для співробітників щодо побудови ефективної команди у Службі та забезпечення особистої безпеки суддів і членів їхніх сімей, працівників апаратів судів, громадської безпеки. До підготовки зазначених  тренінгів, окрім працівників Національної школи суддів України, залучено суддів, працівників апаратів судів, співробітників секретаріату Вищої ради правосуддя та центрального органу управління Служби судової охорони.

У 2020 році відповідно до положень чинного законодавства Національна школа суддів України та Служба судової охорони визначили  основні  напрямки спільної роботи щодо виконання взаємопов’язаних функцій і завдань у Меморандумі про співпрацю, який підписали ректор Микола Оніщук і Голова Валерій Бондар. Головними цілями Меморандуму визначено поєднання зусиль сторін, спрямованих на підвищення професійного рівня співробітників Служби судової охорони, суддів і працівників апарату судів; формування пропозицій щодо  удосконалення нормативної бази у сфері забезпечення охорони органів та установ системи правосуддя; забезпечення безпеки учасників судового процесу й особистої безпеки суддів.

Науково–методична рада Національної школи суддів України наприкінці 2020 року схвалила Стратегію розвитку суддівської освіти в Україні на 2021–2025 роки, якою передбачено розробку комплексної програми підготовки співробітників Служби судової охорони.

Для цього буде додатково визначено потреби в підготовці співробітників Служби судової охорони, впроваджено локальне регулювання змісту та організації такої підготовки, розробку нових курсів для її проведення, підготовку тренерів (викладачів) для вишколу співробітників Служби.

У планах Національної школи суддів України на поточний рік — розробка та проведення понад 80 занять для близько 2 тисяч співробітників ССО та   включення до  Плану  їхньої  підготовки додатково  вивчення правила   етичної  поведінки; окремих аспектів спілкування співробітників із суддями, працівниками  апарату суду, прокурорами, адвокатами, присяжними та іншими  учасниками судового процесу та відвідувачами суду; особливостей виконання завдань співробітниками судової охорони в разі винесення рішення судом про обмеження вільного доступу осіб до зали судових засідань під час розгляду судової справи тощо.

Відзначимо й те, що підготовка особового складу Служби судової   охорони відбувається системно згідно з Порядком підготовки, погодженим Головою Служби та затвердженим ректором Національної школи суддів України 28 лютого 2020 року. Самі ж заняття проводяться в усіх регіональних відділеннях Національної школи суддів України як для співробітників Служби судової охорони, так і спільні заняття керівників структурних підрозділів цієї Служби із суддями та працівниками апаратів судів.

На початку 2021 року Національна школа суддів України спільно зі Службою судової охорони провела офлайн та онлайн підготовку і підвищення рівня кваліфікації співробітників Територіального управління Служби в місті Києві та Київській області, присвячену ефективній комунікації у професійній діяльності. Викладачка — очільниця управління інформаційного забезпечення Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко у своїй презентації акцентувала увагу співробітників і співробітниць на значимості комунікаційної діяльності органів судової влади. Викладачка звернула увагу на ключові меседжі комунікації, типові комунікаційні помилки, надала практичні поради щодо запобігання та подолання кризових ситуацій. Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України у співпраці з регіональним представництвом Консультативної місії Європейського Союзу провели чотириденну серію  онлайн семінарів для співробітників територіальних управлінь Служби судової охорони в Тернопільській та Івано–Франківській областях, у ході яких було обговорено статистичні  дані  щодо довіри громадськості до суду, важливість зміцнення іміджу судової влади та забезпечення безпеки в судах, як для працівників судів, так, і для відвідувачів судів.

Важливість знань правил і норм спілкування як на вході до суду, так і в приміщенні суду обговорено на прикладі реальної ситуації, що відбулася між відвідувачами суду та працівниками судової охорони, продемонстрованої у відеозапису. Значна частина занять була проведена практичним психологом і експертом з комунікацій, які довели до співробітників знання про конфлікти, їх учасників, відповідальність сторін за розв’язання конфліктів і способи запобігання конфліктних ситуацій на роботі, вивчили правила й норми комунікації співробітників охорони з представниками ЗМІ, а також інформацію щодо спілкування з людьми з інвалідністю в ході виконання службових обов’язків.

Сьогодні, є нагальна потреба в доповненні існуючих завдань Національної школи суддів України щодо забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя.

Чинним  Законом України «Про  судоустрій і статус суддів» серед завдань Національної школи суддів України не передбачено здійснення підготовки співробітників Служби та підвищення рівня їхньої кваліфікації. Оскільки у Верховній Раді України зареєстрованого проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони», то є необхідність внести зміни до зазначено Закону про здійснення Національною школою суддів України підготовки співробітників Служби та підвищення  рівня  їхньої кваліфікації.

 

Володимир МАЗУРОК, проректор Національної школи суддів України,  суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист України

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Loading…

0

Українське відлуння американської драми

Коли рішення міжнародного комерційного арбітражу про вжиття забезпечувальних заходів порушує публічний порядок