in , ,

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про судово-експертну діяльність»,

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України «Про судово-експертну діяльність», який повинен вирішити основні проблемні питання у сфері судово-експертної діяльності. Зокрема законопроєкт:
✅ на законодавчому рівні закріплює основоположні терміни у сфері судово-експертної діяльності з метою єдиного підходу до їх вживання у правозастосовчій діяльності;
✅ удосконалює державне регулювання судово-експертної діяльності, в тому числі, шляхом визначення державного органу, що буде відповідати за формування загальних засад політики у сфері судово-експертної діяльності. Таким органом визначено Міністерство юстиції України;
✅ закріплює основні засади здійснення судово-експертної діяльності, та пропонує більш чітке визначення статусу, прав та обов’язків судових експертів, судово-експертних установ та їх керівників;
✅ розширює види судових експертиз, які можуть проводитися «приватними» судовими експертами, шляхом відмови від застарілого поняття «криміналістичні експертизи». Вперше в спеціальному Законі пропонується визначити категорії судових експертиз за процесуальною ознакою – первинна, додаткова, повторна, комісійна та комплексна та особливості організації їх проведення. Також пропонується затвердити вимоги до форми та змісту висновку експерта, які поєднують у собі положення всіх процесуальних законів;
✅ розмежовує поняття «суб’єкт судово-експертної діяльності» та «суб’єкт проведення судової експертизи», визначає порядок проходження професійної підготовки, присвоєння та підвищення кваліфікації судового експерта. Так, проєктом Закону пропонується змінити визначену Законом України «Про судову експертизу» процедуру підготовки, стажування та атестації судових експертів, відмовившись від необхідності періодичного підтвердження кваліфікації судового експерта. Акцент робитиметься на підвищення кваліфікації судового експерта;
✅ закріплює види відповідальності судового експерта, засади дисциплінарної відповідальності, підстави притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних стягнень, порядок утворення дисциплінарної комісії судових експертів та її діяльності.
➕ Також пропонується врегулювати питання проведення рецензування висновку експерта. Рецензування не підмінятиме судову оцінку висновку експерта як джерела доказу, а буде здійснюватися виключно з метою підвищення кваліфікації судових експертів, обміну набутим ними досвіду.
Не менш важливо, що законопроєкт врегульовує питання самоврядування приватних судових експертів. Зокрема, визначає правовий статус Асоціації приватних судових експертів України як самоврядної організації приватних судових експертів, та її повноваження. Також визначаються органи Асоціації приватних судових експертів України, до яких пропонується віднести з’їзд Асоціації приватних судових експертів України, Раду приватних судових експертів України та ревізійну комісію. Передбачається, що до Асоціації приватних судових експертів України входитимуть судові експерти на добровільних засадах. Створення самоврядної організації сприятиме підвищенню професійного рівня судових експертів тощо.
Більше детально на сайті: https://bit.ly/3nNpfXi

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Уніфіковано методику затвердження нормативної грошової оцінки (НГО) землі.

Порушення нотаріусом порядку вчинення виконавчого напису є самостійною підставою для визнання його таким, що не підлягає виконанню – ВП ВС