in ,

Огляд актуальних правових новин

Виробники електроенергії продаватимуть її виключно на е-аукціонах

23.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами» від 22 вересня 2021 р. № 983.

Як повідомило Міністерство енергетики, відтепер виробники електричної енергії, незалежно від форми власності (окрім тих виробників, яким встановлено «зелений» тариф та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку), здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах.

«Нові правила стимулюватимуть і виробників, і споживачів зосереджуватись на довгострокових контрактах. Споживачі отримуватимуть електроенергію за стабільною ціною впродовж тривалого періоду, виробники – можливість фінансового збалансування підприємств та реалізацію довгострокових планів розвитку компаній», – прокоментував перший заступник Міністра енергетики Юрій Власенко.

 

Споживачів знову звільняють від сплати судового збору у справах про захист їхніх прав

 

23.09.2021 Кабінет Міністрів схвалив нову редакцію Закону «Про захист прав споживачів», якою, зокрема пропонується:

– гармонізувати законодавство України у сфері захисту прав споживачів із законодавством ЄС;

– поширити дію Закону на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача;

– визначити перелік інформації про продукцію та продавця, яку він повинен надавати при здійсненні електронної торгівлі, а також відповідальність за відсутність такої інформації;

– звільнити бізнес від обов’язку створювати обмінний фонд товарів та сплачувати неустойку споживачеві за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки;

– надати споживачеві право на зниження ціни або повернення коштів, якщо недолік товару з’являється після ремонту;

– звільнити від судового збору в усіх судових інстанціях споживачів у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав, Держпродспоживслужбу та громадські об’єднання споживачів у справах щодо захисту прав споживачів;

– надати Держпродспоживслужбі право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту (частини веб-сайту, програмного забезпечення) продавця, який не надав достовірну інформацію на цьому веб-сайті про своє найменування, місцезнаходження, зобов’язавши при цьому Держпродспоживслужбу звернутись до провайдера щодо відновлення такого доступу, при виконанні суб’єктом господарювання вимог закону.

«Чинне законодавство у сфері захисту прав споживачів втрачає актуальність та не відповідає сучасним викликам. Це призводить до численних випадків порушення прав споживачів, при цьому споживач фактично опиняється сам на сам зі своїми проблемами. Ухвалення нового законопроекту дозволить підвищити рівень захисту прав споживачів, зокрема у сфері електронної торгівлі та при гарантійному обслуговуванні продукції, а також усунути можливості для нечесної комерційної діяльності», – прокоментувала заступниця Міністра економіки України Ірина Новікова.

 

Ще 20 млрд гривень піде на іпотечне житло

23.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» від 22 вересня 2021 р. № 982, якою передбачено, що Міністерство фінансів протягом 2021 р. здійснює:

– придбання у державну власність акцій додаткової емісії ПрАТ «Укрфінжитло» на суму 20 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики;

– випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 20 млрд грн із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 13 відсотків річних.

«Прийняте рішення надасть можливість поповнити статутний капітал Укрфінжитла на 20 млрд грн з подальшим спрямуванням зазначених коштів на реалізацію програм забезпечення громадян житлом на умовах іпотечного кредитування та фінансового лізингу. 20 тис. українських родин, які отримують заробітну плату із державного або місцевого бюджетів, та внутрішньо переміщені особи зможуть отримати близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та 12 тис. квартир на умовах фінансового лізингу», – повідомили у Мінфіні.

 

Підготовка та підвищення кваліфікації водіїв може проводитися дистанційною 

24.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 15 вересня 2021 р. № 980.

Зокрема новою редакцією п. 7 Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487, передбачено, що підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв може проводитися за дистанційною, денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від виробництва.

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими закладами за дистанційною формою здобуття освіти здійснюються з додержанням положень, визначених ст. 15 Закону України «Про дорожній рух», та засобами єдиної інформаційної системи МВС з використанням технологій дистанційного навчання, у тому числі із залученням додаткових технологій для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Під час реєстрації списку групи або особи, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру МВС в електронній формі відомостей про осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, заклад інформує в електронній формі відповідний територіальний сервісний центр МВС про намір здійснювати дистанційне навчання осіб з теоретичної підготовки засобами єдиної інформаційної системи МВС з використанням технологій дистанційного навчання.

Дистанційне навчання осіб з теоретичної підготовки проводиться з додержанням вимог цього Порядку.

Дистанційне навчання осіб здійснюється відповідно до погоджених у встановленому порядку робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом проведення онлайн-лекцій (онлайн-тестування) для груп слухачів не більше десяти осіб та осіб, які навчаються в індивідуальному порядку. До результатів дистанційної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації зараховується онлайн-присутність осіб на онлайн-лекціях (онлайн-тестуваннях) у порядку, визначеному МВС.

У разі тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу згідно з рішенням акредитаційної комісії відповідно до п. 15 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 490, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з використанням технологій дистанційного навчання у закладі, що проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, тимчасово припиняється до прийняття відповідного рішення акредитаційною комісією згідно із законодавством.

Міністерству внутрішніх справ доручено:

– здійснити організаційно-методичне забезпечення впровадження дистанційної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими закладами, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, із застосуванням засобів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ та технологій дистанційного навчання;

– забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою розроблення та впровадження з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації технічних засобів та програмних комплексів для створення можливості доступу акредитованих закладів до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ з метою здійснення дистанційної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також інтерфейсів прикладного програмування для здійснення електронної взаємодії акредитованих закладів та єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ.

 

Нотаріус накладатиме заборону відчуження майна за заявою органу опіки та піклування

 

24.09.2021 Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами», яким пропонується внести зміни до:

1) Цивільного кодексу України:

– в частині перегляду сутності договору довічного утримання та догляду (в договорі обов’язково має бути передбачено як утримання (натуральне забезпечення, грошове забезпечення тощо), так і догляд за відчужувачем);

– закріплення мінімальної вартості утримання за договором довічного утримання та догляду (не менше ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб, якщо інше не встановлено за домовленістю сторін);

– посилення вимоги щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена (опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти правочини щодо нерухомого, рухомого чи іншого цінного майна підопічного);

2) Закону України «Про нотаріат» щодо заборони відчуження майна за заявою органу опіки та піклування (накладення нотаріусом заборони відчуження майна за заявою органу опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів особи, яку визнано судом недієздатною чи такою, дієздатність якої обмежена);

3) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо уточнення повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення (організація надання соціальних послуг бездомним особам, у тому числі проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання соціальних послуг);

4) Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» – у частині уточнення повноважень місцевих органів влади щодо запобігання випадкам незаконного відчуження житла і захисту майнових прав осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в разі потреби та за бажанням осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які не мають права на отримання соціальних послуг з догляду за рахунок бюджетних коштів, забезпечують укладення такими особами із закладом державної або комунальної форми власності, який надає соціальні послуги з догляду, договору довічного утримання та догляду. Особи похилого віку та особи з інвалідністю у разі укладання ними договору довічного утримання та догляду із закладом державної або комунальної форми власності, який надає соціальні послуги з догляду, отримують соціальні послуги з догляду за рахунок бюджетних коштів);

5) Закону України «Про соціальні послуги» – у частині визначення механізму компенсації спадкоємцями вартості послуг, отриманих особою у закладах соціального обслуговування.

 

Ще 100 млн гривень на підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків

24.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про збільшення статутного капіталу державної установи «Фонд енергоефективності» від 22 вересня 2021 р. № 985, якою:

– збільшено статутний капітал державної установи «Фонд енергоефективності» на суму 100 млн гривень за рахунок коштів, передбачених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

– Статут державної установи «Фонд енергоефективності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1099, викладено в новій редакції.

«Уряд виділив 100 млн гривень з державного бюджету на збільшення статутного капіталу Фонду енергоефективності і таким чином збільшив його до понад 2,8 млрд гривень. Кошти будуть спрямовані на фінансування комплексних проектів з підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків у межах програми «Енергодім», – прокоментував перший заступник Міністра розвитку громад та територій Василь Лозинський.

 

Дитяче харчування не міститиме пальмової олії та інших рослинних жирів

 

24.09.2021 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми» № 5148, яким, зокрема пропонується:

– заборонити використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах;

– заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;

– заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії у харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво тощо);

– ввести штрафні санкції за порушення;

– запровадити чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

Так, передбачається, що оператори ринку несуть відповідальність, серед іншого, за пропонування до реалізації або реалізація харчових продуктів або кормів, що містять речовини та/або інгредієнти, заборонені законодавством, – тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі сорока мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі двадцяти п’яти мінімальних заробітних плат.

 

Нові норми часу для планування та обліку навчальної роботи в закладів фахової передвищої освіти

 

24.09.2021 Набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» від 18 червня 2021 р. № 686, яким затверджено:

– Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;

– Переліки видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

Також установлено, що:

1) з 1 вересня 2021 року:

– норми поширюються на заклади фахової передвищої освіти державної та комунальної форм власності, що мають статус бюджетної установи або виконують державне (регіональне) замовлення;

– переліки поширюються на заклади фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління;

2) перелік видів наукової роботи науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти визначається згідно з законодавством у сфері вищої освіти.

Керівникам закладів фахової передвищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління доручено забезпечити затвердження документів відповідного закладу фахової передвищої освіти стосовно унормування обсягів часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності та оприлюднити їх на офіційному веб-сайті такого закладу, а у випадку необхідності запровадження нових і зміни чинних видів педагогічної діяльності та/або обсягів їх часу забезпечувати інформування про такі зміни педагогічних та науково-педагогічних працівників не пізніше ніж до початку навчального року, а також оприлюднення зазначеної інформації на веб-сайті закладу фахової передвищої освіти.

 

Освіту кримськотатарською мовою переведуть на латинський алфавіт до 1 вересня 2025 р.

27.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки» від 22 вересня 2021 р. № 993, якою затверджено відповідний алфавіт.

Також Міністерству освіти і науки, Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, Меджлісу кримськотатарського народу доручено вжити заходів до:

– переведення освітнього процесу, що здійснюється кримськотатарською мовою, в тому числі підручників, методичних матеріалів тощо, на алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки до 1 вересня 2025 р.;

– стимулювання застосування алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки в інших сферах функціонування мови.

 

200 000 грн – Державна премія за внесок у розвиток музичного мистецтва

 

27.09.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» (законопроект № 5767), яким встановлено Державну премію України імені Мирослава Скорика – за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України та впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності.

Міністерство культури та інформаційної політики інформує, що розмір щорічної премії пропонується визначати за аналогією з Національною премією України імені Тараса Шевченка та Державною премією України імені Олександра Довженка – їх розмір в останні роки становив 200 тисяч гривень.

 

Нові можливості для банків, уповноважених на зберігання запасів готівки

 

27.09.2021 Національний банк розширив можливості банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій із ними, зокрема:

– визначив відсоток присутності уповноважених банків в регіоні, що обумовлюється строком діяльності банку в статусі уповноваженого;

– визначив вимоги та зобов’язання для уповноважених банків щодо встановлення лімітів готівки на зберіганні;

– удосконалив підходи до порядку переміщення запасів готівки на зберіганні між підрозділами уповноваженого банку;

– посилив вимоги до перевезень уповноваженими банками запасів готівки великовантажним оперативним автотранспортом (з 1 січня 2023 р.);

– удосконалив форму надання інформації про технічний стан сховищ та приміщень касового вузла уповноважених банків.

Також для забезпечення контролю за організацією касової роботи уповноваженими банками Національний банк проводитиме перевірки уповноважених банків з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядку їх зберігання та використання для організації готівкового грошового обігу під час обслуговування банків.

Такі зміни містить постанова Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 р. № 95 «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та  проведення операцій з ними»,  відповідні норми якої наберуть чинності з 15 лютого 2022 р. Тоді втратить чинність Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 7 грудня 2016 р. № 408.

 

У Повідомленні про участь у міжнародній групі компаній не треба вказувати дохід всієї групи

 

27.09.2021 Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання» від 27 серпня 2021 р. № 484.

Міністерство фінансів інформує, що найважливішими змінами до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 р. № 839, є такі:

1) в оновленій формі не потрібно зазначати дані про суму сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній (МГК).

Також виключено вимогу щодо надання інформації про обмінний курс, який застосовується платником податків при перерахунку валюти звітності МГК, відмінної від євро, у євро.

Натомість впроваджено інший підхід, який передбачає інформування контролюючих органів про один з трьох інтервалів за сумою сукупного консолідованого доходу МГК у графі 11.1 форми (обов’язково проставляється один із трьох кодів – «UNC 901», «UNC 902» або «UNC 903»). Ці інтервали, фактично, визначають обсяг обов’язків платників податків щодо складання звітності з трансфертного ціноутворення за «трирівневою моделлю»;

2) врегульовано питання заповнення граф Повідомлення про участь к МГК у випадку, коли платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і при цьому – не уповноважений на подання Звіту в розрізі країн МГК. Для такої ситуації перелік кодів, доступних для заповнення у графі 10 доповнено новим кодом «CBC709».

 

Доступ до е-баз наукової інформації за конкурсом і без

 

28.09.2021 Набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року № 269» від 3 серпня 2021 р. № 880.

Новою редакцією Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 р. № 269, передбачено, що він поширюється на заклади вищої освіти та наукові установи незалежно від форми власності (Установи).

Забезпечення доступу до електронних баз даних наукової інформації здійснюється Державною науково-технічною бібліотекою України (ДНТБ), яка відповідно до законодавства України:

1) здійснює заходи щодо організації забезпечення доступу до електронних баз даних наукової інформації;

2) надає консультативну підтримку з питань використання доступу до електронних баз даних наукової інформації;

3) опрацьовує подані заявки на отримання доступу, перевіряє правильність їх заповнення та у разі невідповідності поданих документів протягом трьох робочих днів з дня отримання заявки повідомляє про це контактну особу Установи з метою її доопрацювання та повторного надсилання до ДНТБ;

4) забезпечує:

– взаємодію з власниками електронних баз даних наукової інформації щодо надання доступу до відповідних електронних ресурсів згідно із законодавством України;

– на безоплатній основі доступ Установам до електронних баз даних наукової інформації згідно із законодавством України;

– доступ у своїх приміщеннях до електронних баз даних наукової інформації для усіх бажаючих;

– доступ Установам до кабінету адміністратора відповідної електронної бази даних наукової інформації.

5) здійснює моніторинг використання Установами електронних баз даних наукової інформації.

ДНТБ забезпечує Установам доступ до електронних баз даних наукової інформації за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів відповідних видатків, передбачених відповідною бюджетною програмою на зазначену мету згідно із законодавством України.

Надання доступу до електронних баз даних наукової інформації здійснюється в один із таких способів:

1) за заявою Установи – у разі якщо доступ надається необмеженій кількості Установ;

2) шляхом проведення конкурсного відбору – у разі якщо доступ надається обмеженій кількості Установ;

3) без проведення конкурсного відбору – у разі якщо доступ надається Установам для виконання ними завдань, визначених планами або дорученнями центральних органів виконавчої влади.

 

Три  етапи верифікації виплат від Фонду соціального страхування України

 

28.09.2021 Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методики верифікації державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» від 26 липня 2021 р. № 426.

Згідно зі затвердженою Методикою до державних виплат, що підлягають верифікації, належать виплати особам, які є отримувачами виплат з Фонду у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:

1) щомісячна страхова виплата втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

2) щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого;

3) одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності;

4) одноразова допомога членам сім’ї потерпілого (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві);

5) страхова виплата дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

6) відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг;

7) страхова виплата в разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

8) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

9) допомога по вагітності та пологах;

10) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Верифікація державних виплат відбувається за такими етапами:

1) перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, або іншими актами відповідно до законодавства щодо персональних даних реципієнта, який отримує державну виплату;

2) перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує державну виплату;

3) перевірка правомірності надання державної виплати.

 

Факти позбавлення свободи осіб внаслідок збройної агресії проти України встановлюватиме спеціальна Комісія

 

28.09.2021 Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей» № 6104, який передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, визначає її повноваження. Зокрема Комісії надається право подання запитів з метою отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення зі вказаного питання.

Також В. Зеленський зареєстрував пов’язані з попереднім проекти Законів:

– «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України» № 6105, яким запроваджується відповідальність за невиконання законних вимог Комісії – накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей» № 6106, який визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, виплачених (наданих) за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей».

 

Депутатів зобов’яжуть проходити наркологічний та психіатричний огляд

 

28.09.2021 У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо проходження обов’язкового медичного огляду» № 6080, яким на народного депутата покладаються обов’язки щодо надання до початку календарної сесії до Апарату Верховної Ради України сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я.

 

Складення водійського іспиту на авто з автоматичною коробкою передач даватиме право керування транспортом тільки з такою коробкою

29.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22 вересня 2021 р. № 1007.

Зокрема змінами у Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340, передбачено, що:

– під час теоретичного іспиту перевіряється знання Правил дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою підготовки. Результати складеного теоретичного іспиту вважаються дійсними протягом двох років, але не більше строку дії виданого свідоцтва про закінчення закладу (раніше – трьох місяців);

– у разі одночасного відкриття двох категорій іспити (іспит) складаються за вищою з них;

– у разі відсутності в населеному пункті територіального сервісного центру МВС обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України), обмін посвідчення водія в разі непридатності його для подальшого користування, обмін посвідчення водія в разі зміни персональних даних власника, видача посвідчення водія замість втраченого або викраденого та видача міжнародного посвідчення водія здійснюються працівником територіального сервісного центру МВС за допомогою мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) за окремим графіком роботи та за наявності більше 10 заявок органів місцевого самоврядування, які надійшли до територіального сервісного центру МВС у відповідній області, в якій розташований населений пункт, у порядку, визначеному МВС;

– у разі складення особою практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у графі «12» посвідчення водія зазначається відповідна відмітка у формі коду. Посвідчення водія з такою відміткою надає особі право керувати лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач (зміни наберуть чинності через три місяці після набрання чинності цією постановою);

– на посвідченні водія інформація щодо обмежень у керуванні транспортним засобом буде відображатися у вигляді кодів, а не піктограм.

 

Для отримання пенсії та допомоги можна ідентифікуватися віддалено

29.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637» від 22 вересня 2021 р. № 999, якою удосконалено механізм виплати пенсій та грошової допомоги шляхом запровадження додаткової можливості проходження ідентифікації для їх одержувачів – віддалено.

Так, передбачено, що до фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг згідно з вимогами Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 785.

Умова щодо фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб не застосовується на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину.

Відповідні зміни внесено до п. 17 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596, та п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637.

 

Ліки від COVID-19 замовлятимуть тільки доброчесним постачальникам

29.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 вересня 2021 р. № 1012, якою затверджено:

– Порядок проведення закупівель лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

– перелік лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Згідно зі затвердженим Порядком планування закупівель здійснюється замовником на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Уповноважена замовником особа:

1) проводить попередні ринкові консультації з потенційними постачальниками та здійснює аналіз ринку задля визначення найбільш економічно вигідної пропозиції;

2) планує закупівлі та вносить інформацію до річного плану закупівель в електронній системі закупівель, зокрема про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

3) організовує та проводить закупівлі;

4) перевіряє надійність особи, з якою планується укласти договір про закупівлю, зокрема шляхом встановлення наявності документально підтвердженого досвіду здійснення, аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

5) перевіряє доброчесність особи, з якою планується укласти договір про закупівлю, а саме:

– перевіряє, чи було притягнуто особу, з якою планується укласти договір про закупівлю, до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– перевіряє, чи є постачальник пов’язаною особою з керівником або службовими особами замовника;

– перевіряє, чи притягувалась особа, з якою планується укласти договір про закупівлю, протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

6) забезпечує складення, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель;

7) забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання п. 3-1 розд. X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель.

Виявлення однієї з обставин, викладених у п. 5, перешкоджає укладенню договору про закупівлю, а усі рішення уповноваженої замовником особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення.

Також визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком до постанови.

 

Строк повідомлення про бенефіціарного власника та структуру власності подовжать на 9 місяців

 

29.09.2021 Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи» № 5807, яким, зокрема пропонується:

– передбачити, що у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається;

– збільшити строк виконання обов’язку юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», щодо повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності з трьох місяців до одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджена форма та зміст структури власності.

 

Проекти транскордонного співробітництва відбиратиме Міжвідомча комісія

29.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва» від 22 вересня 2021 р. № 1009, якою запроваджено нові підходи для проведення конкурсного відбору проектів, а саме:

– утворено Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва;

– затверджено Порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка, та Положення про Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва;

– визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком.

«Прийняття постанови є сигналом, що держава готова підтримувати реалізацію якісних і актуальних на сьогодні проектів транскордонного співробітництва. Незабаром у Мінрегіоні розпочнеться конкурс проектів транскордонного співробітництва. Нові підходи допоможуть розвивати цей напрям на належному рівні. У результаті буде посилюватися конкурентоспроможність регіонів та громад України», – прокоментував повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.

За його словами, проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачено видатки на підтримку розвитку транскордонного співробітництва у розмірі 60 млн грн.

 

Нові строки подання фінансової звітності

29.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 22 вересня 2021 р. № 998.

Новою редакцією п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, встановлено, що:

– підприємства, які належать до мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницькі товариства та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають річну фінансову звітність органам, зазначеним у п. 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком;

– підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають органам державної статистики та податковим органам звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), крім консолідованої фінансової звітності, у спосіб, визначений законодавством, за звітний рік не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком, за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців – не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

– підприємства, які для складення фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, складені на основі таксономії фінансової звітності, разом з відповідними аудиторськими звітами (якщо обов’язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства), подають до центру збору фінансової звітності не пізніше строків, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для оприлюднення річної фінансової звітності, проміжну фінансову звітність (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) – не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

– підприємства, які належать до середніх підприємств, подають річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність органам, зазначеним у п. 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 1 червня року, що настає за звітним роком;

– проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у п. 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

– проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами податковим органам у строки, передбачені Податковим кодексом України.

Крім того:

– у 2021 році проміжна фінансова звітність, крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, з урахуванням змін, затверджених цією постановою (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

– підприємства, які відповідно до законодавства подають фінансову звітність в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність за 2020 рік, проміжну фінансову звітність за 2021 рік (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), складені на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають до центру збору фінансової звітності в електронному форматі до 31 грудня 2021 року.

Зміни, затверджені цією постановою, в частині подання проміжної фінансової звітності не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, набирають чинності з 1 січня 2022 року.

 

Місцеві лікарні швидше переключатимуть на COVID-19

29.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331» від 22 вересня 2021 р. № 989.

«Зміни до постанови передбачають більш швидке та ефективне включення закладів охорони здоров’я до переліку ковідних. Якщо ліжковий фонд відділень чи палат з можливістю проводити кисневу терапію закладів охорони здоров’я, що працюють із ковідними хворими, буде заповнений більш ніж на 50%, до переліку буде додаватися наступний такий заклад у межах регіону. Раніше така можливість передбачалася лише за умови 50% зайнятості саме ліжок відділень чи палат інтенсивної терапії», – прокоментував заступник Міністра охорони здоров’я – Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він додав, що завдяки цим змінам заклади охорони здоров’я зможуть забезпечувати киснем більше пацієнтів ефективніше, розгортаючи мережу реагування на нову хвилю коронавірусної інфекції. Стандарти лікування COVID-19 передбачають, що пацієнтам у тяжкому чи середньому стані з ознаками пневмонії або кисневої недостатності потрібна киснева підтримка. Тому зміни дають змогу оперативно надавати таку підтримку більшій кількості пацієнтів.

 

 

Договір купівлі-продажу авто можна буде оформити онлайн

29.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22 вересня 2021 р. № 1007.

Зокрема змінами у Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388, передбачено, що у разі відсутності в населеному пункті сервісних центрів МВС державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (з винятками) здійснюються адміністратором сервісного центру МВС за допомогою мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) за окремим графіком роботи та за наявності більше 10 заявок органів місцевого самоврядування, які надійшли до сервісного центру МВС у відповідній області, в якій розташований населений пункт, у порядку, визначеному МВС.

Також передбачено, що продаж транспортного засобу, який зареєстрований за фізичною особою в сервісному центрі МВС, та дохід від продажу якого не підлягає оподаткуванню, може здійснюватися за договором купівлі-продажу транспортних засобів, укладеним між фізичними особами в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (зміни наберуть чинності через шість місяців після набрання чинності цією постановою).

Для оформлення договору фізична особа, яка є власником транспортного засобу, та фізична особа, яка виявила бажання його придбати:

– авторизуються в електронному кабінеті водія або на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг;

– заповнюють договір в електронному вигляді.

Відомості про фізичну особу, яка є власником транспортного засобу, та транспортний засіб, який є предметом договору, перевіряються за відповідними реєстрами та базами даних. У разі коли за результатами такої перевірки встановлено факт перебування транспортного засобу або фізичної особи в розшуку, наявності відповідних обмежень чи обтяжень договір не укладається.

Оформлення договору завершується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису сторонами договору.

 

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Харківський тракторний завод: спроба списати чотириста мільйонів боргів не вдалася

Вища рада правосуддя повідомляє, що, з 5 жовтня 2021 року починають офіційно функціонувати окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи