in

Сумісництво чи суміщення: як їх розуміти…

Законодавством України визначено плрядок укладення трудового договору на одному або одночасно на декiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

У сфері трудових відносин існують такі поняття як сумісництво чі суміщення і їх доволі часто плутають.

Відповідно до статті 102-1 КЗпП України сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи. Працівники які працюють за сумісництвом одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Сумісництво може бути зовнішнім чи внутрішнім.

При зовнішньому сумісництві робота виконується на іншому підприємстві чи в суб’єкта підприємництва (не за основним місцем роботи).

При внутрішньому сумісництві робота виконується на тому самому підприємстві де працівник працює як основний працівник і як сумісник, але роботу за сумісництвом здійснює у вільний від основної роботи час. Облік робочого часу за сумісництвом ведеться окремо від обліку робочого часу за основною посадою.

Із сумісником (як внутрішнім так і зовнішнім) укладається окремий трудовий договорір. При цьому необхідо повідомляти про прийняття працівника за сумісництвом на роботу до податкової служби.

Під поняттям суміщення розуміють виконання працівником на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, так і додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи.

Тобто, суміщення – один зі способів залучення вже працевлаштованого працівника до виконання обов’язків за іншою вакантною посадою в межах раніше укладеного трудового договору. Робота здійснюється на тому самому підприємстві, в основний робочий час у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній тривалості робочого часу, як правило, в межах тієї ж категорії персоналу, до якої відноситься даний працівник. При цьому окремий трудовий договір з працівником не укладається, лише видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням та встановлюється доплата до основної заробітної плати.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, згідно з частиною другою статті 105 КЗпП України, встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі.

Робота за суміщенням у табелі обліку використання робочого часу не відображається. Запис про роботу за суміщенням, до трудової книжки працівника, не вноситься.

Передумовою як для суміщення професій (посад), так і для сумісництва є наявність у штатному розписі вакантної посади. За відсутності вакансії суміщення або сумісництво неможливо.

Таким чином, робота за сумісництвом – це виконання певної роботи в додатковий час (вільний від основної роботи), а робота за суміщенням здійснюється в той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи.

Джерело

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Верховна Рада змінила правила вступної кампанії у 2024 році

В Україні розпочався проєкт рекрутингу до ЗСУ: які вакансії пропонують