in , , ,

Щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.

Щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності. У випадку, як що це, не призвело до повного погашення суми податкового боргу або якщо у платника недостатньо коштів для погашення податкового боргу, контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податків.

Сума дебіторської заборгованості, яка є джерелом погашення податкового боргу, визначається на підставі даних бухгалтерського та аналітичного обліку платника податків, договорів, оформлених належним чином.

Контролюючий орган повідомляє платника податків про визначення джерелом погашення податкового боргу дебіторської заборгованості платника податків за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Повідомлення розглядається як пропозиція для укладання договору про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган (далі – договір).

У разі згоди платника податків контролюючий орган укладає договір з таким платником податків.

Договір повинен містити, зокрема:

назву договору та місце його укладання;

найменування платника податків та контролюючого органу;

предмет договору;

порядок виконання зобов’язань за договором;

права та обов’язки сторін;

умови укладання, зміни та припинення договору;

місцезнаходження та реквізити сторін.

У разі відмови платника податків, що має податковий борг, від укладання з контролюючим органом договору щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості такий контролюючий орган звертається до суду щодо зобов’язання платника податків укласти зазначений договір.

На контролюючий орган як орган стягнення можуть переводитися всі види дебіторської заборгованості, а саме:

– дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги);

– дебіторська заборгованість, пов’язана із підзвітними особами;

– дебіторська заборгованість працівників, акціонерів перед підприємством;

– дебіторська заборгованість за претензіями;

– інші види дебіторської заборгованості.

Визначення такої дебіторської заборгованості здійснюється шляхом перевірки контролюючим органом дебіторської заборгованості, яка відображена на рахунках бухгалтерського обліку платника податків та в аналітичному обліку.

Податковий борг продовжує обліковуватися за платником податків, у якого він виник, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості. Контролюючий орган повідомляє платника податків про таке надходження у п’ятиденний строк з дня отримання відповідного документа.

Платник податків передає контролюючому органу всі документи, що свідчать про право вимоги.

У договорі обов’язково зазначається, що платник податків переводить на контролюючий орган своє право вимоги до дебітора в рахунок погашення податкового боргу.

Платник податків та орган стягнення повідомляють дебітора про переведення на контролюючий орган права вимоги. Повідомлення про переведення права вимоги дебіторської заборгованості платника податків на контролюючий орган складається за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Контролюючий орган звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, про що зазначається в договорі між платником податків і контролюючим органом, та повинна бути відповідним чином розкрита в примітках до фінансової звітності.

До моменту стягнення контролюючим органом у судовому порядку такої дебіторської заборгованості платежі продовжують надходити на рахунки платника податків, що має податковий борг.

Надходження за дебіторською заборгованістю негайно спрямовуються в рахунок погашення податкового боргу.

Контролюючий орган звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.

Контролюючий орган направляє платнику податків повідомлення про надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення дебіторської заборгованості.

Джерело: http://chp.com.ua/all-news/item/80006

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Про підстави заходів контролю органів охорони праці

Ризики вчинення колабораціонізму або пособництво державі-агресору