in , ,

Суддівська освіта в період пандемії, спричиненої COVID-19

Пандемія COVID-19 і пов’язаний із нею карантинний період круто змінив ритм нашого звичного життя, як і роботи конкретних трудових колективів, установ та організацій. Тим не менш не всі з них, так би мовити, впали в цю вимушену тимчасову «сплячку». Виявляється, можна ефективно працювати й за такого «форсмажору». Це доводить і наша розмова з ректором Національної школи суддів України, доктором юридичних наук Миколою Оніщуком. Виявляється, поки частина з нас не знала, як діяти й куди себе подіти, НШСУ продуктивно працювала онлайн, забезпечуючи якісну підготовку суддів і працівників апаратів судів для судової системи країни. Спрацювала професійна «чуйка» керівництва школи, яке ще задовго до цього почало переводити частину навчального процесу в онлайн-режим.

Миколо Васильовичу, зараз НСШУ, як і вся країна, перебуває в непростій ситуації. Уже третій місяць триває обмеження на проведення навчальних заходів із великою кількістю людей через ризики поширення COVID-19. Чи припинилося навчання суддів взагалі після запровадженням карантину?

— Ні. Правда, попервах, у зв’язку з підвищеними ризиками поширення епідеміологічної ситуації, пов’язаної з коронавірусом, та беручи до уваги ряд звернень судів, суддів і працівників апаратів судів з 12 березня до прийняття окремого рішення Національна школа суддів України тимчасово зупинила підготовку суддів, працівників апаратів судів та проведення інших організаційних заходів, зокрема, круглих столів, семінарів, тренінгів, в яких передбачається масове зібрання людей.

Тим не менш, попри ці тимчасові обмеження, нині Національна школа суддів України забезпечує безперервність суддівської освіти шляхом збільшення кількості дистанційних курсів для своїх слухачів. Також ми активно впроваджуємо  навчальні заходи в режимі відеоконференцій, вебінарів, відеолекцій в онлайн форматі. Зокрема, за період карантину в Національній школі суддів уже проведено 26 заходів з підготовки та періодичного навчання суддів, в яких взяли участь 434 судді, дистанційні курси пройшли 130 суддів. Наразі триває навчання ще на шести олайн курсах. Також було зафіксовано понад 4 000 переглядів відеозанять суддями та працівниками апаратів судів на офіційному YouTube каналі Національної школи суддів України.

— Чому Ви пішли цим шляхом, чому навчання суддів не було перенесено на закінчення карантину?

— Згідно з вітчизняним законодавством в Україні суддя зобов’язаний не рідше одного разу на три роки пройти навчання, час якого не може бути меншим сорока академічних годин. Таке навчання здійснюється у формі обов’язкових семінарів та тренінгів — залежно від індивідуальних потреб судді: відповідно до необхідності вдосконалення його знань, вмінь та навичок; а ще залежно від досвіду роботи, рівня і спеціалізації суду, де він працює.

«Ми адаптували існуючі матеріали до викладання в онлайн-режимі»

Ми не стали відкладати заходи з підготовки суддів до закінчення карантину в зв’язку з неможливістю проведення очних занять, а здійснили адаптацію існуючих матеріалів до викладання в онлайн-форматі. В результаті за цей час у Києві було проведено підготовку суддів місцевих загальних судів, окружних та апеляційних адміністративних судів, місцевих господарських судів та суддів судових палат у кримінальних та цивільних справах апеляційних судів. У регіональних відділеннях Національної школи суддів України також проводилися онлайн-підготовка суддів та семінари.

Збільшується також попит і на дистанційні курси Національної школи суддів України, оскільки цей формат навчання дозволяє суддям у зручний для них час опрацьовувати міні-лекції, переглядати відеоматеріали й виконувати практичні завдання, розроблені для самостійного застосування отриманих знань на практиці та набуття відповідних вмінь і навичок. Ще однією перевагою такого підходу є можливість обговорення на форумі з колегами актуальних проблем та отримання від викладачів консультацій з тематики навчальних курсів.

На відміну від традиційних форм організації підготовки в аудиторії, в ході дистанційного навчання використовується віртуальне навчальне багатосуб’єктне середовище, де кожен слухач має можливість брати активну участь у спільній побудові знань і досягненні навчальних цілей.

Так, на сьогодні проводяться 8 дистанційних навчальних курсів для суддів, серед яких «Управління залою судового засідання», «Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві», «Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Досудове розслідування», «Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Судовий розгляд», «Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини» для суддів адміністративних судів, «Права людини та охорона довкілля», «Захист прав людини в умовах збройного конфлікту в Україні» та «Управління часом у суддівській діяльності».

Усе більшої популярності набувають і відеозаняття, які розміщені на офіційному YouTube каналі Національної школи суддів України. Основними їх темами є «Іпотека та застава як способи забезпечення виконання зобов’язань», «Про захист права власності», «Актуальні питання щодо вирішення судових спорів внутрішньо переміщених осіб», «Про актуальність розгляду справ щодо стягнення аліментів», «Особливості розгляду трудових спорів», «Поділ майна подружжя», «Актуальні аспекти судового розгляду спорів щодо спадкування. Судова практика», «Про визнання правочинів недійсними», «Розгляд судами спорів про виселення».

Продовжується також підготовка та підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів. У період карантину Національна школа суддів України провела 12 циклів підготовки працівників апаратів судів і 6 циклів навчання для співробітників Служби судової охорони. Здійснено підготовку 1 692-х працівників апаратів судів: у форматі дистанційного навчання підготовку пройшли 719 осіб, у форматі вебінару — 175 і в онлайн-режимі — 798.

Одним із компонентів, який дозволяє вивести підготовку суддів та працівників апаратів судів на новий рівень є  «Електронна школа», засобами якої забезпечується автоматизація освітнього процесу, впровадження засобів інтерактивності в навчанні, функціонування електронної бібліотеки з базами навчальних матеріалів, онлайн доступ до освітніх ресурсів та результатів навчальних заходів, створення електронних реєстрів слухачів і викладачів Національної школи суддів України, анкет суддів, які пройшли тренінги.

— Миколо Васильовичу, останні місяці були досить складними  для всіх нас, в тому числі й для колективу школи. Чи продовжується робота з підготовки нових курсів?

— Безперечно. При тому окремим напрямом роботи Національної школи суддів України є проведення наукових досліджень. Наші наукові підрозділи здійснюють розробку тренінгів, стандартизованих лекцій та семінарів для суддів і кандидатів на посади суддів з використанням різноманітних способів інформаційних і комунікаційних технологій — програм «Zoom», «Blue Jeans» групових чатів у месенджері «Viber» та «Skype». За період карантину проведено понад 30 засідань робочих груп з розробки тренінгів, семінарів-практикумів та дистанційних навчальних курсів, 10 засідань робочих груп з розробки стандартизованих лекцій та 7 засідань робочих груп з розробки тренінгів та посібників для тренерів. В онлайн режимі апробовано та проведено тренінг для тренерів по курсу «Кримінально-правовий захист професійної діяльності журналістів».

Крім роботи над тренінгами, стандартизованими лекціями та дистанційними навчальними курсами, активізовано й заходи з підготовки вебінарів. Зокрема, вже проведено вебінар для суддів-наставників (коучів) «Передача суддівського досвіду: методологія та практика», триває робота над іншими вебінарами.

Зазначу й те, що відділом науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів підготовлено «Практичні поради психолога для працівників системи правосуддя України у зв’язку із підвищеними ризиками поширення епідеміологічної ситуації». Ці поради доступні у форматі відеоматеріалу та були поширені серед суддів і працівників апаратів судів. За участі вказаного відділу проведено для працівників апаратів судів онлайн-лекцію на тему «Психологічний імунітет».

Підготовка суддів до роботи в умовах пандемії

Які ще заходи присвячені проблематиці роботи суддів в умовах пандемії?

— У зв’язку зі спалахом COVID-19 стала очевидною важливість готовності судової системи України до ефективного реагування на пандемію. Подібно до судових систем у всьому світі, українські суди зіштовхнулися з багатьма пов’язаними з пандемією викликами стосовно внутрішнього управління судом, комунікації, а також доступу до суду та судових послуг. У зв’язку з цим, Національною школою суддів України у співпраці з Програмою USAID «Нове правосуддя» спільно з Національним суддівським коледжем у місті Рено (США) вперше проведено серію відкритих семінарів «Роль судді та судового адміністратора в умовах пандемії», «Медіація для суддів та судових адміністраторів», «Усвідомленість та зниження стресу в нинішні непрості часи». Для участі в першому вебінарі зареєстровано 263 учасники, другому — 385, третьому — 377.

Під час вебінару «Роль судді та судового адміністратора в умовах пандемії» акцентовано увагу на тому, що весь персонал судової системи, в тому числі судді й судові адміністратори, відіграють важливу роль у ході ухвалення правильних рішень у справах, пов’язаних із надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров’я або порушеннями карантинних обмежень, підготовки ефективного реагування в своєму суді, розробки і впровадження плану дій на випадок надзвичайної ситуації, комунікації із апаратом суду, представниками ЗМІ й громадськістю, а також забезпечення безперервної діяльності суду.

Вебінар з питань медіації надав учасникам можливість зрозуміти, як продовжувати допомагати вирішувати справи під час періоду «соціального дистанціювання» та забезпечити більше можливостей для використання медіації. Крім того, було розглянуто способи проведення медіації на відстані та продемонстровано переваги використання медіації як допоміжного механізму для суддів і персоналу суду з метою забезпечення доступу до правосуддя разом із спільнотою медіаторів.

Судді та судові адміністратори, які взяли участь у вебінарі «Усвідомленість та зниження стресу в нинішні непрості часи», обговорили проблеми в підтримці здорового балансу при реагуванні на надзвичайні обставини, пов’язані з роботою в умовах пандемії COVID-19 та отримали практичні навички протидії стресу, покращення лідерських якостей і стимулювання креативності в контексті забезпечення ефективного реагування на виклики сьогодення. У фокусі уваги вебінару були сучасні дослідження щодо усвідомленості, зокрема, нейронауки та впливу усвідомленості на професійні навички й поведінку. Після ознайомлення із досвідом судової системи США, пов’язаним із роботою в умовах поширення коронавірусу, учасники вебінару обговорили заходи, які вживає Україна у протидії пандемії.

Судді також стали учасниками вебінарів «Всесвітній досвід та уроки управління судами в умовах пандемії», «Медіація телефоном — поради з 23-річного досвіду», «Кращі практики судових комунікацій в умовах пандемії». Спільно з Програмою USAID  «Нове правосуддя» продовжується й розробка навчального посібника — путівника для суддів щодо роботи в умовах пандемії та карантину.

У співпраці з проектом Європейського Союзу «ПРАВО-JUSTICE» проведено три засідання міжнародної робочої групи з розробки вебінару «Передача суддівського досвіду: методологія та практика» та зустріч проектної ради Ініціативи «Модельні суди». Судді та працівники апаратів судів отримали можливість взяти участь у вебінарах «Ефективність команди під час дистанційної роботи», «Особиста безпека суддів та працівників апарату суду»,  «Дистанційне правосуддя», «Цифрова безпека: як не потрапити в пастку інформаційних технологій».

НШСУ продовжує роботу над навчальними курсами «Особливості розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних із домашнім насильством», «Подолання гендерних стереотипів при здійсненні правосуддя» (спільно з Українсько-канадським проектом підтримки судової реформи), «Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» (спільно з проектом РЄ/ЄС «Посилення заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні»), курсами для тренерів «Методика підготовки і проведення тренінгів з медіації» (спільно з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру) та «Застосування гендерно орієнтованого підходу при здійсненні правосуддя» (спільно з проектом ОБСЄ «Підтримка професійного навчання суддів»).

Зазначу й те, що для Національної школи суддів України вже стало звичним проведення тренінгів, семінарів-практикумів для суддів та працівників апаратів судів в режимі онлайн. Проводити дистанційні навчальні курси, відеоконференції та онлайн-лекції ми почали вже давно, і попередні напрацювання дозволили задовольнити попит в онлайн-навчанні у період нових викликів. Здобутий нами досвід сприяє подальшій діджиталізації навчального процесу, що дозволяє збільшувати його гнучкість і динамізм, створювати можливість для кожного слухача, незалежно від рівня суду й суддівської спеціалізації, працювати за особистим графіком підвищення кваліфікації. Навчання працівників системи правосуддя онлайн є вимогою часу й наші зусилля будуть зосереджені на його подальшому розвитку.

Дякуємо за змістовні й конкретні відповіді.

Спілкувався Федір ІЛЛЮК, ЮВУ

Джерело: ЮВУ

Рейтинг публікації

Written by admin

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину

Увага інститутів громадянського суспільства: вас могут обвинувачувати в лобізмі.