in ,

ЄСПЛ – НОУТБУК І МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН АДВОКАТА, ЯК ДОКАЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВІ  SÄRGAVA v. ESTONIA ВІД 16 листопада 2021 року

Ноутбук та мобільний телефон заявника – адвоката – було вилучено з його будинку
та автомобіля і далі досліджено органами влади в межах кримінального провадження.
Скарги заявника про визнання незаконними вилучення і невикористання
скопійованих із носіїв матеріалів як доказів у кримінальному провадженні були
безуспішними.

Заявник, посилаючись на адвокатську таємницю і недоторканність носіїв
інформації, що стосувалися надання адвокатських послуг, скаржився, що вилучення
його ноутбука та мобільного телефону й подальше їх дослідження становили
порушення його прав за статтею 8 Конвенції.

Оцінка Суду
Вилучення носіїв інформації заявника та їх подальше дослідження було
втручанням у його право на повагу до кореспонденції. ЄСПЛ залишив відкритим
питання того, чи відповідало національне законодавство вимогам чіткості
та передбачуваності, оскільки в будь-якому разі воно не забезпечувало достатніх
процесуальних гарантій запобігання свавільному чи непропорційному втручанню
в адвокатську таємницю.

Судячи з усього, національне законодавство не містить жодного положення про
процедуру чи гарантії, які б регулювали огляд / перевірку електронних носіїв
інформації та запобігали тому, щоб повідомлення / інформація, охоплювані
адвокатською таємницею, були скомпрометованими. Крім того, рішення про обшук
не передбачало захисту матеріалів, імовірно охоплених адвокатською таємницею.

До того ж рішення про пошук за ключовими словами (чи іншим методом відсіювання)
та їх добір (деякі з них явно охоплювали широку сферу) були повністю залишені
на розсуд відповідних слідчих органів. Національне законодавство не наділяло
заявника жодним правом бути присутнім під час пошуку за ключовими словами
й не містило жодних конкретних процесуальних правил, що мають бути дотримані
в разі заперечення вилучення чи вивчення змісту щодо адвокатської таємниці.

ЄСПЛ не вбачив підстав для з’ясування того, чи було фактично порушено
адвокатську таємницю в цій справі. Водночас відсутність процесуальних гарантій
стосовно захисту адвокатської таємниці вже не відповідає вимогам критерію, за яким
втручання має здійснюватися «згідно із законом» в розумінні пункту 2 статті 8
Конвенції.

Висновок
Порушення статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Рішення в цій справі ухвалене Палатою 16 листопада 2021 року й набуде статусу
остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Недобросовістна реклама ворожіння, гадання та ліків – Держспоживслужба

Трагедія у Дніпрі – три версії слідства