in ,

Актуальна правова інформація

Нова процедура реалізації іпотечного майна

 

06.09.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні» від 16 липня 2021 р. № 1701-IX.

Змінами до Закону України «Про іпотеку», зокрема:

– встановлено, що реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на електронних аукціонах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про виконавче провадження», з дотриманням вимог цього Закону;

– визначено, що реалізація переданих в іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського призначення при зверненні стягнення на предмет іпотеки здійснюється на електронному аукціоні;

– передбачено, що боржник має право до дня продажу предмета іпотеки на електронному аукціоні виконати вимогу за основним зобов’язанням чи ту її частину, виконання якої прострочено, разом з відшкодуванням будь-яких витрат та збитків, завданих іпотекодержателю, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати на підготовку до проведення електронного аукціону тощо. Таке виконання є підставою для припинення реалізації предмета іпотеки на електронному аукціоні. Умови договорів, що обмежують це право боржника, є недійсними;

– виключено ст.ст. 4346, а ст.ст. 4750 викладено у новій редакції.

Також змінами до Закону України «Про виконавче провадження», зокрема визначено, що реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у ч. 8 ст. 56 цього Закону) здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів або за фіксованою ціною.

Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати, і не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна.

Нереалізоване майно, конфісковане за рішенням суду, виставляється на повторний електронний аукціон за ціною не меншою, ніж сума загальнодержавних податків і зборів, що відповідно до Податкового кодексу України підлягають сплаті при операціях з реалізації такого майна.

У разі надання стягувачем згоди (у разі реалізації заставленого майна/предмета іпотеки надання стягувачем та заставодержателем/іпотекодержателем згоди) третій електронний аукціон (крім електронного аукціону з продажу конфіскованого за рішенням суду майна) здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження початкової ціни, але не нижче 60 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому ст. 57 Закону, для нерухомого майна та 30 відсотків – для рухомого майна та з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій.

 

Внутрішньо переміщені особи платитимуть мінімальні проценти за кредитними договорами

 

06.09.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення деяких категорій внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики» від 14 липня 2021 р. № 1646-IX.

Новою ст. 9-2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що загальна сума процентів за кредитним договором та/або договором позики, боржником за яким є внутрішньо переміщена особа, яка у період після 20 лютого 2014 р. залишила або покинула своє місце проживання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або у період після 14 квітня 2014 р. залишила або покинула своє місце проживання на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.

За невиконання чи неналежне виконання такою внутрішньо переміщеною особою зобов’язань за кредитним договором та/або договором позики не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми, не застосовуються інші санкції майнового характеру.

Кредитор з урахуванням зазначених вимог зобов’язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитним договором та/або договором позики у семиденний строк з дня надходження письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи.

У разі невиконання кредитором свого обов’язку щодо здійснення перерахунку заборгованості за кредитним договором та/або договором позики на умовах, визначених цією статтею, така заборгованість вважається автоматично перерахованою на наступний день після закінчення відповідного семиденного строку з дня надходження до кредитора письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи.

Відступлення (продаж, передання) права вимоги за кредитним договором та/або договором позики, позичальником за яким є визначена вище внутрішньо переміщена особа, без згоди боржника забороняється (дія цього абзацу не поширюється на кредиторів, віднесених до категорії неплатоспроможних, а також на банки, щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

 

Приватні ВНЗ отримуватимуть державне замовлення

 

07.09.2021 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту» № 5467.

МОН інформує, що документом пропонується:

– удосконалити порядок формування державного замовлення в розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових/освітньо-творчих, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік та наступні за ним два роки;

– встановити порядок формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах у зв’язку із передачею фінансування з державного бюджету до місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу;

– передбачити розміщення державного замовлення в закладах вищої освіти приватної форми власності;

– запровадити автоматизоване адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення (через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО)) між закладами освіти шляхом надання вступнику рекомендацій на підставі його конкурсного балу.

Також передбачається встановити норму щодо застосування конкурсних засад при розміщенні державного (регіонального) замовлення з урахуванням, зокрема пропозицій обласних, Київської та міських державних адміністрацій.

 

Наукові парки створюватимуть без погодження з МОН

 

07.09.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків» (законопроект № 4236).

«Ухвалений законопроект має розв’язати проблеми бюрократії при створенні наукових парків, надати право закладам вищої освіти та науковим установам бути засновниками декількох наукових парків, налагодити чіткий механізм виконання інноваційних проектів, розширити джерела фінансування. Наукові парки мають стати ефективним інструментом впливу на розвиток інноваційних процесів», – прокоментував Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Передбачено також надати закладам вищої освіти та науковим установам такі повноваження:

– право створювати наукові парки без погодження з МОН, а також самостійно визначати напрями своєї діяльності;

– право бути засновниками декількох наукових парків;

– можливість надавати в оренду приміщення для розміщення наукових парків на пільгових умовах (за 1 грн орендної плати за 1 метр квадратний).

 

Не менше 10 га землі треба для створення індустріального парку

 

07.09.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки», спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках» (законопроект № 4416-1),

Ним встановлюється, що індустріальний (промисловий) парк – визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

На території індустріальних парків не може здійснюватися діяльність з виробництва підакцизних товарів (з винятками) та господарська діяльність, що підпадає під ліцензування.

Учасниками або іншими суб’єктами індустріального парку не можуть бути суб’єкти господарювання будь-якої форми власності, створені фізичними особами – громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або юридичними чи пов’язаними з ними особами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права, є юридичними особами – власниками 10 відсотків і більше акцій (часток), та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Також встановлено фінансово-інвестиційні стимули для індустріальних парків, визначено об’єкти, що можуть розміщуватися на території такого парку тощо.

Окрім цього, передбачено, що індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею не менше 10 гектарів і не більше однієї тисячі гектарів. Допускається розташування між земельними ділянками індустріального парку земельних ділянок, на яких розташовано або передбачається розташувати відповідно до містобудівної документації виключно об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

 

Після онлайн-опитування лікарняні не видаватимуть. Треба особистий огляд хворого лікарем

 

07.09.2021 Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України» від 2 серпня 2021 р. № 1609.

Документом виключено абзаци 2 та 3 п. 1.7 розд. 1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455, відповідно до яких на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацією та ліквідацією її спалахів та епідемій в Україні, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, видаються листки непрацездатності на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії лікарем, який надає первинну медичну допомогу, з обов’язковим відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого, терміном до 5 календарних днів.

Виданий у такий спосіб листок непрацездатності може бути продовженим залежно від тяжкості захворювання тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем (фельдшером), про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності.

Також змінами до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 червня 2021 р. № 1066:

передбачено, що формування медичних висновків здійснюється тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем, про що робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності;

– виключено п. 2 розд. IV, згідно з яким на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій в Україні, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, формування медичних висновків в амбулаторних умовах надання медичних послуг може здійснюватися лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв’язку з обов’язковим відповідним записом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

 

Додалося стимулів для індустріальних парків

 

08.09.2021 Асоціація міст України привітала прийняття Закону «Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки», спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках» (законопроект № 4416-1), яким передбачено:

– компенсацію суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;

– зменшення мінімальної площі земельних ділянок з 15 до 10 Га та збільшення верхньої межі з 700 до 1000 Га, дозвіл приєднувати земельні ділянки до ІП у випадку розміщення між ними об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;

– чіткі підстави для виключення індустріального парку з Реєстру індустріальних парків;

– дозвіл розміщувати в індустріальних парках проекти, спрямовані на стимулювання економічного зростання громад – наукові парки, складські приміщення та логістичну інфраструктуру тощо;

– компенсацію учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами.

 

Локдаун не торкнеться закладів, де понад 80% працівників вакциновано

 

08.09.2021 У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови «Про особливості поширення на вакцинованих осіб обмежень, встановлених з метою протидії поширенню пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 6002, якою пропонується у разі виникнення необхідності запровадження на всій території України чи на території окремого регіону (адміністративно-територіальної одиниці) заборони (обмежень):

– приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

– приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

– приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах чи інших закладах розважальної діяльності;

– приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

– приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах;

– роботи закладів, що надають послуги з розміщення.

Пропонується не поширювати вказані обмеження на суб’єктів господарювання не менше 80% працівників яких пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Таким суб’єктам господарювання, як виняток, дозволяється прийняття (обслуговування) виключно відвідувачів (клієнтів), які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, за умови пред’явлення ними документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Не може бути заборонене проведення масових заходів за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

 

Речові докази невстановленого походження зберігатиме Експертна служба МВС

08.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» від 1 вересня 2021 р. № 930.

Змінами до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», передбачено, що вилучені (отримані) під час кримінального провадження вогнепальна і холодна зброя та боєприпаси зберігаються в уповноважених підрозділах Національної поліції, СБУ, головних управлінь та управлінь СБУ після їх перевірки за інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС і дослідження державною спеціалізованою установою, що здійснює судово-експертну діяльність (п. 19).

Новим п. 19-1 визначено, що речові докази у вигляді куль і гільз із слідами зброї, грошових знаків і документів, справжність яких викликає сумнів, інших матеріальних об’єктів, які зберегли на собі сліди знарядь учинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути встановлені під час їх перевірки за криміналістичним обліком Експертної служби МВС, зберігаються згідно з п. 7 цього Порядку, якщо під час такої перевірки встановлено їх походження.

Якщо за результатами перевірки не встановлено походження таких об’єктів, вони або їх окремі зразки беруться на криміналістичний облік і зберігаються Експертною службою МВС.

 

 

Не визнавати вибори у Державну Думу РФ на окупованій території України закликає Верховна Рада

 

08.09.2021 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із незаконною підготовкою виборів у Державну Думу Російської Федерації у тимчасово окупованій АР Крим та Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частині Донецької та Луганської областей» № 5497.

Верховна Рада України визнала, що намір органів влади та окупаційної адміністрації Російської Федерації незаконно провести 19 вересня 2021 р. вибори у Державну Думу Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь – та залучення до участі у виборах громадян України з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яким примусово видали російські паспорти, є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй, Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р., Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 р., Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 р. на 68-й сесії ГА ООН, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та інших міжнародно-правових актів.

Також Постановою схвалено Звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних країн.

Верховна Рада України звернулась до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу, НАТО, інших міжнародних організацій, парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів і закликала:

– застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти органи влади та окупаційну адміністрацію Російської Федерації від проведення виборів у Державну Думу на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та унеможливити участь у виборах громадян України, що проживають на окупованій частині Донбасу;

– не визнати легітимність виборів у Державну Думу Російської Федерації 19 вересня 2021 р. та її подальших рішень у разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України;

– застосувати санкції проти представників органів влади та окупаційної адміністрації Російської Федерації, які залучають громадян України на окупованих територіях до виборів у Державну Думу, і тим самим порушують суверенітет України.

 

Посвідчення «Члена сім’ї загиблого» видаватимуть дітям загиблого при досягненні ними 14 років

 

09.09.2021 Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» – тепер посвідчення «Член сім’ї загиблого» буде видаватися дітям загиблого (померлого) ветерана при досягненні ними 14-річного віку.

До Положення також внесені зміни в частині використання необхідної інформації з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для перевірки відомостей про членів сімей загиблих (померлих) ветеранів.

 

По 10 мінімальних зарплат отримають переможці конкурсу «Учитель року»

 

09.09.2021 Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою змінено порядок проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з урахуванням процесів децентралізації, утворення територіальних громад та можливих надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів тощо.

Конкурс проводитиметься у два тури:

– перший – в Автономній Республіці Крим, областях, Києві та Севастополі;

– другий – на загальнодержавному рівні.

Перший тур конкурсу може проводитися в один або декілька етапів, а другий тур проводиться у два етапи – відбірковий та фінальний.

Участь у другому турі беруть переможці першого туру в кожній номінації, на яких відповідний організаційний комітет подає до центрального організаційного комітету конкурсу матеріали, що визначені умовами та порядком проведення конкурсу.

Під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин, що об’єктивно унеможливлюють проведення конкурсу або окремих його турів, конкурс або окремі його тури можуть проводитися в дистанційній формі. Рішення про це схвалюють відповідні організаційні комітети.

Також збільшено преміальний фонд конкурсу – тепер переможці отримуватимуть премію в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, а лауреати, які посядуть 2 та 3 місця, – премії в розмірі 9 та 8 мінімальних зарплат відповідно.

Міністерство освіти і науки нагадало, що у 2021/2022 навчальному році конкурс «Учитель року» проводитиметься в номінаціях «Основи правознавства», «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво (музичне мистецтво)».

 

Довічні державні стипендії призначено 26 громадянам, які рятували євреїв під час Голокосту

10.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання призначення і виплати довічних державних стипендій для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни, та про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 139 і від 9 серпня 2017 р. № 568» від 8 вересня 2021 р. № 935.

Відповідно до затвердженого нею Порядку довічні державні стипендії виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центрами із нарахування та здійснення соціальних виплат, які відповідають вимогам п. 47 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, на підставі списку громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму «Яд ва-Шем» звання Праведника народів світу або Єврейською Радою України – звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру, у розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру пенсії чи заробітної плати, що одержує особа, щомісяця за місцем отримання пенсії.

У разі включення особи до списку стипендіатів виплата довічної державної стипендії їй здійснюється з місяця, що настає за місяцем доповнення списку, а у разі смерті стипендіата або виїзду його за кордон на постійне проживання виплата довічної державної стипендії припиняється з місяця, що настає за місяцем смерті або виїзду за кордон на постійне проживання.

Сума довічної державної стипендії, що належала стипендіату і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Довічні державні стипендії призначено з 1 червня 2021 р. 26 громадянам України.

Водночас, визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України:

– «Про довічну стипендію пам’яті М. Жизневського» від 24 лютого 2016 р. № 139;

– «Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати довічної стипендії пам’яті М. Жизневського» від 9 серпня 2017 р. № 568.

 

Новий порядок перетину лінії розмежування представниками міжнародних організацій

10.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 14 Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій» від 8 вересня 2021 р. № 936.

Змінами до п. 14 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815, передбачено, що порядок в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території та з таких територій для членів відділу гуманітарної допомоги Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, а також інших міжнародних гуманітарних організацій, акредитованих в Україні, та транспортних засобів, на яких вони прямують, також здійснюється за процедурою, визначеною Командувачем об’єднаних сил.

 

Вакциновані особи, які контактували з хворими на COVID-19, мають проходити тестування

 

10.09.2021 Міністерство охорони здоров’я наказом від 8 вересня 2021 р. № 1907 внесло зміни до наказу «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» від 28 березня 2020 р. № 722, якими, зокрема розширено перелік осіб, яким проводитимуть попереднє скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА. Це особи, які:

– є медичними працівниками, які надають медичну допомогу та/або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19;

– є працівниками лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;

– є працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;

– є іншими медичними та фармацевтичними працівниками;

– є пацієнтами, що потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);

– є соціальними працівниками;

– є працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України;

– є працівниками Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України; працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

– є призовниками, військовослужбовцями;

– є працівниками закладів закритого типу;

– перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;

– мають бути протестовані у ході розслідування спалаху захворюваності;

Якщо немає можливості провести експрес-тестування з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, осіб із перших п’яти категорій у списку вище тестуватимуть із використанням методу ПЛР.

Лікар, який надає медичну допомогу в амбулаторних умовах, повинен інформувати центр контролю та профілактики захворювань МОЗ за адміністративно-територіальною належністю про результат лікування та/або припинення самоізоляції осіб, у яких підтверджено COVID-19, не пізніше ніж через 1 день від дати, коли це стане відомим (раніше у лікарів на це було три дні).

Окрім цього, моніторинг та спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком, незалежно від того, чи була контактна особа вакцинована проти COVID, чи ні.

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів не мають самоізолюватися. Якщо ж симптоми COVID-19 з’являються, особа має пройти обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (а в разі неможливості – методом ПЛР) та самоізолюватися до отримання результату обстеження. Якщо він позитивний, щодо особи вживаються всі заходи як до такої, яка має COVID-19.

Контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.

 

Для моніторингу широкосмугового доступу до Інтернету створять державну платформу

 

10.09.2021 Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету на 2021 – 2022 роки» від 8 вересня 2021 р. № 1069-р, яким передбачено:

1) удосконалення правового регулювання питань надання доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики, а саме удосконалення:

– порядку здійснення доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики;

– методики і визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики;

2) удосконалення правового регулювання питань надання доступу до інфраструктури об’єктів транспорту;

3) врегулювання питань здійснення розрахунків електромагнітної сумісності з урахуванням досвіду Міжнародного союзу електрозв’язку та норм частотно-територіального рознесення щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання або випромінювальних пристроїв для спільного використання різними радіотехнологіями та радіослужбами загальних та спеціальних користувачів;

4) оновлення переліку показників якості та їх граничних нормованих рівнів для послуг рухомого (мобільного) зв’язку;

5) організація підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;

6) створення державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету (broadband.gov.ua).

 

 

Державну іпотечну установу приєднано до Української фінансової житлової компанії

10.09.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання приєднання Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» від 8 вересня 2021 р. № 945, якою:

– реорганізовано Державну іпотечну установу шляхом її приєднання до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія»;

– затверджено Порядок здійснення заходів, пов’язаних з приєднанням Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія»;

– установлено, що за договорами, укладеними Державною іпотечною установою, здійснюється перехід прав та обов’язків до приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» в обсязі та на умовах, що існуватимуть на момент підписання передавального акта.

«Після завершення об’єднання ми готуємо випуск державних облігацій на суму до 20 млрд грн для того, щоб іпотечні програми були доступні якнайбільшій кількості українців. Всі ці продукти сприятимуть тому, що українські родини нарешті зможуть купити власне житло за доступною іпотекою, як це відбувається в розвинених країнах», – зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

 

Спорт ветеранів війни буде окремим напрямом спорту

 

13.09.2021 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів України» № 5526, яким визначається, що спорт ветеранів війнице напрям спорту, що забезпечує залучення ветеранів війни та членів їхніх сімей до занять певним видом спорту, їх психологічну та соціальну адаптацію, участь у міжнародних та інших спортивних заходах, підготовку збірних команд України з числа ветеранів війни та їх участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Згідно з законопроектом центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сприяють розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей, участі зазначених осіб у міжнародних та інших спортивних заходах, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, забезпечують підготовку збірних команд України з числа ветеранів війни та їх участь у міжнародних спортивних змаганнях, взаємодіють з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

Нотаріусам розширять доступ до демографічного реєстру

 

13.09.2021 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру» № 3989, яким нотаріусів додано до переліку уповноважених суб’єктів, визначених ч. 1 ст. 2 Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Також змінами до ст. 46-1 Закону «Про нотаріат» уточнюється мета використання нотаріусами даних держаних реєстрів – в тому числі але не виключно з метою установлення особи (ідентифікації), яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, або щодо майна якої здійснюються нотаріальні дії, та/або визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб та/або перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевірки повноважень представника фізичної або юридичної особи.

 

1 березня – день щорічної індексації пенсій

 

13.09.2021 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства» № 4668, яким передбачено:

– визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня;

– здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

-призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;

– призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

«Верховна Рада фантастичними 317 голосами підтримала наш законопроект про індексацію пенсій за загальними правилами для всіх. У цьому ж законопроекті повертається дата щорічної індексації – 1 березня. Вона має бути зафіксована в законі, а не коригуватись щороку вручну політиками. Цей законопроект виправляє помилку пенсійної реформи 2017 року, коли пенсії частині військових пенсіонерів, науковців, державних службовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування виключили з механізму індексації. Ціна цієї помилки – якість життя майже півмільйона пенсіонерів, пенсії яких могли б бути зараз на третину вищими», – прокоментувала Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

 

Скасовується Господарський кодекс

 

13.09.2021 У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» № 6013.

«Законопроект № 6013 – це механізм, який допоможе правильно та безболісно навести порядок у сфері підприємницької діяльності, уніфікувати організаційно-правові форми юридичних осіб, запровадити цивілізовані правові режими на майно, відмовившись від совкових анахронізмів, таких як «повне господарське відання» та «оперативне управління», яких немає в цивілізованому світі, запропонувавши натомість цивілізовану систему речових прав», – прокоментував Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, проект передбачає запровадження перехідного періоду на 7 років для поступового перетворення «підприємств» у традиційні форми господарських товариств із дотриманням принципу співмірного та передбачуваного втручання в права засновників таких юридичних осіб без покладання на них надмірного тягаря з виконання положень Закону.

«1. Ми не маємо намір, скасовуючи Господарський кодекс, скасовувати спеціальне законодавство у сфері підприємницької діяльності. Навпаки – готові до його розвитку задля всебічного захисту прав суб’єктів підприємництва.

  1. Ми не маємо намір скорочувати систему господарських судів. Вони діяли й будуть діяти, застосовуючи цивільний кодекс та систему спеціального законодавства.
  2. Ми не маємо намір закривати кафедри господарського (підприємницького) права на юридичних факультетах, вони будуть і надалі працювати, адже факт наявності чи відсутності кодексу ніколи не був підставою для інституціоналізації кафедр (приклад, кафедри екологічного, медичного, міжнародного права тощо)», – пояснив Р. Стефанчук.

 

Новий Порядок емісії опціонних сертифікатів та їх обігу

 

13.09.2021 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила Положення про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу.

«Це перший фінансовий інструмент із похідних цінних паперів, який розроблений за новими нормами чинного законодавства. Пріоритетним завданням для Комісії є розвиток фінансових інструментів на ринках капіталу і ми активно працюємо над цим разом з колегами», – прокоментував Максим Лібанов, Член НКЦПФР.

Порядком визначено поняття «опціонний сертифікат» та встановлено, що реєстрація випуску та затвердження проспекту опціонних сертифікатів установлюється Комісією.

Документом передбачено, зокрема:

– порядок здійснення емісії, обігу опціонних сертифікатів,

– реєстрацію випуску опціонних сертифікатів,

– реєстрацію випуску та затвердження проспекту опціонних сертифікатів,

– затвердження змін та/або доповнень до проспекту опціонних сертифікатів,

– погодження змін до рішення про емісію опціонних сертифікатів,

– реєстрацію звіту про результати емісії опціонних сертифікатів в НКЦПФР,

– надання до реєструвального органу звіту про результати погашення та скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів.

 

Виробників біометану внесуть в особливий реєстр

 

13.09.2021 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану» № 5464, яким визначається термін біометан – біогаз, що за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає вимогам нормативно-правових актів до природного газу для подачі до газотранспортної та газорозподільної системи або для використання в якості моторного палива.

Також передбачається, що виробники біометану, що мають намір подавати біометан до газотранспортної або газорозподільної системи, зобов’язані отримати обліковий запис в реєстрі біометану, який веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Окрім того, врегульовується порядок формування гарантій походження біометану та здійснення подальших операцій з ними.

 

 

Угода про вибір суду не може змінювати виключну підсудність справи з іноземним елементом судам України

 

13.09.2021 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду» № 5120.

Новою ст. 4-1 «Вибір суду» Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачається, що учасники приватноправових відносин з іноземним елементом можуть укласти угоду про вибір суду, якою визначити підсудність судам певної держави або одному чи декільком конкретним судам певної держави справ у спорах, що виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з такими правовими відносинами.

Угода про вибір суду укладається у письмовій формі незалежно від місця її укладення. Угода про вибір суду, якою обрано суд України, укладається у письмовій формі відповідно до закону України. Вона не може передбачати зміну виключної підсудності справи з іноземним елементом судам України.

Недійсність правочину, складовою частиною якого є угода про вибір суду, не тягне за собою недійсності угоди про вибір суду.

 

 

 

 

 

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Loading…

0

КАС ВС продовжив розгляд справи щодо застосування санкцій до товариств «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”» та «ЛІДЕР ТВ»

Юридичну особу можна ліквідувати лише в порядку, встановленому законом – постанова Великої Палати ВС