in

Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри

10 жовтня 2023 року було зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри”.
Серед ключових пропозицій законопроекту:
🔸 оптимізація процедури добору на посаду судді місцевого суду. Скасовано відбірковий іспит. Спеціальна підготовка замінюється початковою підготовкою, яку особа проходитиме вже після призначення на посаду судді Указом Президента. Спеціальна перевірка буде проводитися після кваліфікаційного іспиту;
🔸 змінено правила складання кваліф.іспиту. Іспит буде складатися із тестів на когнітивні здібності, історії української державної, загальних знань у сфері права, а також тестів та практичних завдань зі всіх спеціалізацій: адміністративної, господарської, загальної (цивільна/кримінальна). Форму та зміст тестів, завдань затверджуватиме ВККС. Тести та завдання публікуватися не будуть, тільки загальна програма іспиту;
🔸 для успішного складення кваліф.іспиту кандидат має набрати не менше 70% максимального балу за кожним тестом та практичним завданням. Під час добору ВККС додатково встановлюватиме прохідний бал кваліф.іспиту, який необхідно отримати для допуску до наступного етапу добору. Особа, яка успішно склала кваліф.іспит, але не отримала прохідний бал та не пройшла до наступного етапу добору, за своїм бажанням зможе використати такі результати у наступному доборі, оголошеному протягом 2 років, або скласти новий іспит;
🔸 строк перебування в резерві буде становити 2 роки. ВККС зможе зобов’язувати резервістів надавати актуальну інформацію стосовно їх відповідності вимогам до кандидата на посаду судді. Протягом перебування в резерві особа повинна щорічно подавати декларацію до НАЗК;
🔸 судді та кандидати братимуть участь в єдиному конкурсі в місцевий суд. Для цього надаємо можливість суддям 1 інстанції, які бажають перевестися в інший місцевий суд, скласти кваліф.іспит разом із кандидатами під час добору. Суддя зможе скласти такий іспит тільки за своєю спеціалізацією або обрати декілька на вибір;
🔸 при рівних умовах між кандидатами перевага в конкурсі може надаватися особі, яка матиме більший стаж роботи помічником судді;
🔸 під час конкурсу ВККС зможе відмовити у наданні рекомендації, якщо існуватиме обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата. У такому разі переможцем буде визнаний наступний у рейтингу кандидат. Це не стосуватиметься суддів, які хочуть перевестися;
🔸 особа, яка отримала від ВККС рекомендацію про призначення на посаду судді, не зможе брати участь в інших конкурсних процедурах до розгляду ВРП такої рекомендації;
🔸 ВРП зможе відмовити у переведенні судді за результатами конкурсу тільки у разі наявності непогашеного дисциплінарного стягнення. Якщо стосовно судді-переможця будуть існувати незавершені дисциплінарні провадження, ВРП має розглянути їх першочергово;
🔸 особа, яка успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання під час конкурсу в апеляцію, але не стала переможцем, за бажанням зможе використати результати свого кваліф.іспиту у наступному аналогічному конкурсі, оголошеному протягом 2 років, або скласти новий іспит;
🔸 під час кваліфікаційного оцінювання особа може отримати на етапі співбесіди не більше 30% від загального балу кваліф.оцінювання. Основний бал буде формувати результат кваліф.іспиту;
🔸 з 2025 року удосконалюється статус ГРД та залучається до конкурсу в місцеві суди. Її склад буде збільшено з 20 до 25 членів (5 осіб будуть призначатися за пропозиціями бізнес-асоціацій Радою бізнес-омбудсмена, куди входять Европейська бізнес асоціація та Американська торговельна палата), встановлюємо вимоги до висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики (судді має бути надана можливість надати заперечення на проект висновку; має ухвалюватися 2/3 від фактичного складу ГРД, але не менше ніж 12 голосів; висновок не може грунтуватися на оціночних судженнях та має базуватися на обґрунтованій, перевіреній ГРД інформації). ВККС буде «долати» негативний висновок ГРД 2/3 від фактичного складу Комісії, але не менше ніж 9 голосів;
🔸 з 2025 року стосовно всіх осіб, які отримають негативний висновок ГРД під час конкурсу, ВРП призначатиме поліграф на етапі внесення Президенту Україні подання про призначення;
🔸 після завершення конкурсу в місцеві суди, оголошеного ВККС 14 вересня, резерв кандидатів «обнуляється»;
🔸 суддя, який успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання та підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді буде вважатися таким, що підтвердив відповідність займаній посаді.
Картка законопроекту знаходиться за посиланням :

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

спостерігають зростання інтересу читачів до літератури про арабсько-ізраїльський конфлікт

Про вину у відповідальності за порушення фінансових зобов’язань