in , ,

Розмежування понять «воєнний» та військовий» злочини, як шлях до розробки вивіреного механізму притягнення винних російських військових у вчиненні кримінальних правопорушень.

10 885

Розмежування понять «воєнний» та військовий» злочини, як шлях до розробки вивіреного механізму притягнення винних російських військових у вчиненні кримінальних правопорушень під час агресії відносно України

Володимир Слизченко 

 

З перших днів повномасштабного наступу на Україну ми отримуємо повідомлення про величезну кількість звірств, що вчиняють російські війська. Це й авіаудари по цивільній інфраструктурі міст та селищ, це й масові вбивства мирного населення, зґвалтування, катування цивільних осіб, викрадення активістів, волонтерів та представників місцевої влади і органів місцевого самоврядування, немотивоване цільове знищення житла і майна громадян, які не приймають участі в бойових діях, примусове вивезення нашого населення, в тому числі, малолітніх дітей, на територію РФ, застосування невибіркової зброї і т.д.

Усі ці дії, а також низка інших серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, дійсно належать до категорії воєнних злочинів, за які, в любому випадку, повинні відповідати всі, хто їх вчинив. 

Разом з тим, обговорення протягом останніх трьох місяців повномасштабної війни в Україні питання щодо злочинів, які вчиняє РФ на території нашої держави, наглядно показало, що подавляюча більшість представників нашої влади, політиків та навіть частина, так званих, «військових експертів» явно не розуміють, що таке воєнні злочини і часто плутають їх, називаючи військовими.

В той же час, не дивлячись на деяку лінгвістичну співзвучність цих двох слів, у юридичній площині вони насправді мають зовсім інші значення.

Так, саме поняття «Воєнний злочин» є поняттям суто сфери міжнародного гуманітарного права, а тому, має більш глобальний та всеохоплюючий масштаб, тобто, не стосується конкретної країни чи навіть групи країн, а торкається інтересів всього світу.

Воєнним злочином за нормами міжнародного права виступають дії, які являють собою свідоме порушення загальноприйнятих «звичаїв та правил війни», а ще точніше, так званих, «Законів війни».

Так, першим Міжнародним нормативно-правовим актом в цій сфері виступала перша Женевська конвенція «Про поліпшення долі поранених та хворих у діючих арміях» 1864 року, яка і дала поштовх для регламентації правил ведення бойових дій і відповідно – до закріплення таких понять як «Закони війни» та «Воєнні злочини».

Друга світова війна внесла свої корективи в систему міжнародного права; стало зрозуміло, що потрібно не тільки встановити перелік заборонених дій, які підпадають під поняття «Воєнний злочин», але і закріпити конкретні механізми притягнення винних за їх вчинення до міжнародно-кримінальної відповідальності.

Як результат, в 1945 році Статут Нюрнберзького трибуналу визначив воєнні злочини як «порушення законів і звичаїв війни», назвавши ними такі діяння:

1) вбивство цивільних осіб, жорстоке поводження з ними або їхнє переміщення, що здійснювалися на окупованих територіях;

2) вбивство або жорстоке поводження з військовополоненими;

3) вбивство заручників;

4) розграбування суспільної чи приватної власності;

5) руйнування, що не спричинені військовою необхідністю тощо (ст. 6 (b) Статуту).

В свою чергу, Женевські конвенції 1949 року містять також ще більш ширший перелік воєнних злочинів, серед яких, окрім уже згаданих, є і інші, наприклад:

1) катування і нелюдське поводження, зокрема біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань чи серйозного каліцтва;

2) незаконне, невмотивоване і широкомасштабне руйнування і привласнення майна, не спричинене військовою необхідністю;

3) примус цивільної особи чи військовополоненого служити в збройних силах ворожої держави;

4) незаконна депортація, переміщення цивільної особи;

5) незаконний арешт цивільної особи;

6) взяття заручників.

Додатковий протокол №1 1977 року ще більше розширив перелік серйозних порушень Женевських конвенцій, додавши до нього, наприклад, такі діяння:

1) вчинення нападу невибіркового характеру, що зачіпає цивільне населення чи цивільні об’єкти, коли відомо, що такий напад стане причиною великої кількості смертей, поранень серед цивільних осіб;

2) вчинення нападу на установи або споруди, що містять небезпечні сили, коли відомо, що такий напад стане причиною надмірних смертей, поранень серед цивільного населення або завдасть шкоди цивільним об’єктам;

3) переміщення державою-окупантом частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію або навпаки – депортація чи переміщення всього чи частини населення окупованої території в межах цієї території чи за її  межі;

4) вчинення нападу на ясно розпізнані історичні пам’ятки, твори мистецтва або місця відправлення культу, які є культурною або духовною спадщиною народів, внаслідок чого вони зазнають великих руйнувань.

Це фактично приблизний перелік всіх тих протиправних дій, які вчинялися  і вчиняються зараз більше 3-х місяців державою агресором на території України, тому і сумнівів про наявність достатніх підстав як для реєстрації їх в ЄРДР, так і до кримінального переслідування винних фізичних осіб – окупантів бути не може. потрібно лише зібрати якнайшвидше  в  установленому законом порядку докази їх вини і надати їх, в першу чергу, українському суду, що буде, повірте, не просто, з урахуванням ситуації, яка склалася протягом останніх років в органах правопорядку і прокуратури. А я, повірте, знаю, про що говорю.

В зв’язку з цим, хотів би звернути Вашу увагу і на той факт, що на сьогодні найбільш актуальним міжнародним правовим актом у питаннях визначення «Воєнних злочинів» виступає саме Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний у 1998 році, але, набрав законну силу у 2002 році після того, як понад 60 країн світу його ратифікували, який не тільки зміг консолідувати в собі всі склади «Воєнних злочинів», які були розкидані серед багатьох міжнародних джерел міжнародного гуманітарного права, але і надати більш менш чітке тлумачення кожному з них.

Але, до цього часу Україна, на жаль, не ратифікували цей Статут, бо повинна була привести наше внутрішнє законодавство (зокрема, Кримінальний кодекс) у відповідність до його норм. На це був спрямований закон №2689 від 27.12.2019 року , який було прийнято 20.05.2021 року, однак станом на сьогодні він ще не був підписаний Президентом, а отже не набув чинності. Тобто, ще раз наголошую, Україна підписала Статут ще 20 січня 2000 року, однак ще не ратифікувала його.

Більше того, варто знати, що 25 лютого 2014 року ВРУ прийняла Заяву № 790-VII, якою визнала юрисдикцію Суду за ст. 7 Статуту (злочини проти людяності) під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

4 лютого 2015 року ВРУ прийняла нову Постанову № 790-VII, якою затвердила Заяву, що визнавала юрисдикцію Суду за статтями 7 (злочини проти людяності) і 8 (воєнні злочини) Статуту щодо скоєння злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», починаючи з 20 лютого 2014 року і без кінцевої дати.

11 грудня 2020 р. прокурор Міжнародного кримінального Суду оголосила про завершення попереднього вивчення ситуації в Україні; при цьому, ситуація в Україні визнана такою, що відповідає критеріям Статуту для відкриття розслідування. Наступним кроком повинно було бути звернення прокурора до суддів Палати попереднього провадження цього Суду надати дозвіл на розслідування по суті, однак, цього очікуваного продовження так і не було до сьогодні. Самі подумайте, по якій причині.

 

Так ось, у відповідності до цього Статуту, одним з ключових моментів, який відрізняє «Воєнні злочини» від інших кримінально-караних дій, є те, що обов’язковою умовою під час їх вчинення є факт наявності збройного конфлікту.

Тобто, відповідно до норм Римського статуту, «Воєнні злочини» можуть вчинятись як під час міжнародного збройного конфлікту, тобто, між двома і більше країнами, так і під час збройного конфлікту, який проходить всередині однієї держави, але, без зовнішнього іноземного втручання.

Що ще потрібно знати по цій темі?

Відповідно до Конвенції про незастосовність строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людяності  1968 року, до воєнних злочинів строк давності не застосовується.

Друге: чотири Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року та Додатковий протокол І до них від 8 червня 1977 року зобов’язують держави криміналізувати серйозні порушення міжнародного гуманітарного права в національному законодавстві, що Україна і виконала, нехай і частково,  насамперед, шляхом внесення до Кримінального кодексу України статті 438 «Порушення законів та звичаїв війни».

Крім того, держави не тільки повинні переслідувати в судовому порядку осіб, обвинувачуваних у вчиненні серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, а і передавати таких осіб державі, готовій здійснити таке переслідування.

Іншими словами, на воєнні злочини, відповідно до Женевських конвенцій, поширюється принцип універсальної юрисдикції, тобто, будь-яка держава може притягнути особу, винну в скоєнні воєнних злочинів, до кримінальної відповідальності, незважаючи на місце скоєння злочину та громадянство суб’єкта злочину чи його жертви.

В той же час, якщо перейти до тлумачення поняття «Військового злочину», то це питання в кожній країні регулюється виключно національним кримінальним законодавством, бо воно не має міжнародного аспекту.

Так, в Україні всі склади «Військових злочинів» прямо передбачені в єдиному джерелі національного кримінального права – Кримінальному кодексі, розділ ХІХ.

Більше того, у ч.1 ст. 401 КК України наводиться і визначення поняття самого військового злочину, яким виступають передбачені цим розділом кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.

За відповідними статтями даного розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, тобто, суб’єктами цих злочинів виступають військовослужбовці виключно держави Україна.

Дійсно, погоджуюсь, цікавим моментом є той факт, що деякі склади «Військових злочинів», які передбачені Кримінальним кодексом України, також  мають всі ознаки «Воєнних злочинів», зокрема,  маються на увазі склади злочинів з 432 по 434 статтю (мародерство, насильство над населенням у районах бойових дій, погане поводження з полоненими та незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця).

Але, це питання стосується саме правової неузгодженості в нашому національному законодавстві, яке потребує негайної додаткової регламентації та правового аналізу, а не замовчування його.

Тобто, якщо узагальнити навіть коротко сказане мною, то можна зробити висновок про те, що поняття «Воєнного» та «Військового» злочинів є два різні терміни, єдиним спільним моментом яких є те, що вони обидва являють собою злочинну діяльність. І все.

Рейтинг публікації

Коментарі

Leave a Reply
  1. i-pets – це справжній скарб для власників тварин. Інформація про догляд, харчування та здоров’я улюбленців – все тут! Рекомендую всім – https://i-pets.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Можливості професійного зростання від ЄС

Європейський небокрай: його завжди нам бракувало…