in

Новини від Lexinform

Дистанційне навчання – через портал «Дія. Цифрова освіта»

 

11.03.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» від 10 березня 2021 р. № 184, якою затверджено Положення про відповідний Єдиний державний веб-портал цифрової освіти.

Положення визначає мету, основні завдання, функціональні можливості та суб’єктів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», зміст інформації, що розміщуються на ньому, а також інші питання функціонування Веб-порталу цифрової освіти, який має офіційну адресу в Інтернеті – https://osvita.diia.gov.ua/

Веб-портал працює цілодобово сім днів на тиждень, а користування освітніми та інформаційними ресурсами, електронними підручниками, мультимедійними навчальними матеріалами (аудіо- та відеоматеріалами тощо, які відтворюються за допомогою електронних засобів) та іншими навчальними ресурсами, що розміщені на Веб-порталі, є безоплатним.

Веб-портал призначений для реалізації права кожного на якісну та доступну освіту шляхом забезпечення створення можливості дистанційного навчання через Інтернет.

Основними завданнями Веб-порталу, зокрема є:

1) надання можливості доступу до освітніх матеріалів;

2) забезпечення цифрової грамотності людей усіх вікових категорій;

3) забезпечення проведення тестування, зокрема тестування рівня цифрової грамотності (цифрограм);

4) забезпечення отримання електронних документів, що підтверджують проходження навчання;

5) формування індивідуального переліку освітніх матеріалів;

6) відображення новин та результатів досліджень у сфері освіти;

7) поширення ідей цифровізації, доведення інформації щодо новітніх цифрових технологій;

8) забезпечення створення можливості надання пропозицій (зауважень) щодо освітніх матеріалів та процесів дистанційного навчання;

9) використання методів та механізмів для покращення результатів навчання тощо.

Міністерство цифрової трансформації протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою має забезпечити створення та впровадження в експлуатацію Веб-порталу цифрової освіти.

Міністерству освіти і науки протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою доручено забезпечити розроблення нормативно-правових актів щодо врегулювання порядку наповнення Веб-порталу цифрової освіти в частині веб-платформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами, необхідними для дистанційного здобуття освіти, а також забезпечити функціонування веб-платформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн».

 

Затверджено модельні статути сільгоспкооперативів

 

11.03.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу» від 3 березня 2021 р. № 175, якою затверджено модельний статут с/г кооперативу, що діє:

– з метою отримання прибутку;

– без мети отримання прибутку.

«Оновлена форма господарювання сільськогосподарських кооперативів сприятиме збільшенню їх чисельності. Адже наявність модельного статуту суттєво спрощує процедуру утворення кооперативів, а також ним пропонуються більш привабливі економічні умови для їх діяльності. Такі зміни посилять конкурентоспроможність малих і середніх агровиробників, об’єднаних у кооперативи, та загалом – розвиток сільської економіки і сільських територій», – зауважив Міністр розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Постанову розроблено на виконання положень Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», яким скасовано поділ сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі і обслуговуючі, натомість запроваджено нову форму господарювання – сільськогосподарський кооператив, що діє з метою або без мети отримання прибутку.

 

До 60 млн грн підтримки виробникам в галузях виноградарства, садівництва і хмелярства

 

11.03.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» від 10 березня 2021 р. № 185, якою зазначений Порядок, затверджений постановою КМУ від 15 липня 2005 р. № 587, викладено у новій редакції.

«У 2021 році реалізація програми з підтримки розвитку галузей виноградарства, садівництва і хмелярства передбачає щонайменше 1 500 га нових насаджень, 500 га споруджених шпалер та 1 400 га під крапельним зрошенням. Прийняте рішення удосконалює механізм спрямування коштів та оновлює процедуру подання документів на отримання компенсації», – зауважив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Зокрема один сільгоспвиробник, скориставшись програмою, може розраховувати на фінансову підтримку до 60 млн грн.

За цією програмою передбачається компенсація витрат за:

– придбання садивного матеріалу – до 80%;

– спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення – до 50%;

– нове будівництво та реконструкція холодильників, цехів переробки та об’єктів із заморожування продукції – до 50%;

– придбання технологічних ліній для товарної обробки та переробки продукції – до 50%;

– придбання техніки, механізмів та обладнання (зокрема, іноземного) – до 30%.

Зазначається, що реалізація постанови надає можливість виплати (доплати) виробникам державної підтримки для часткової компенсації витрат, понесених у 2019-2020 роках.

 

Для визнання вантажів гуманітарною допомогою листи держорганів подавати не обов’язково

 

11.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до Переліку документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою» від 8 лютого 2021 р. № 71.

Зміною до абз. 1 пп. 4 п. 1 Переліку документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 6 квітня 2017 р. № 573, встановлено, що листи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою із зазначенням отримувача допомоги, складу вантажу, його ваги та обґрунтуванням потреби в гуманітарній допомозі для відповідного регіону надаються отримувачами гуманітарної допомоги у разі їх наявності.

 

Донори крові отримають нові посвідчення

 

12.03.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку вручення посвідчення донора крові та компонентів крові та його форми» від 10 березня 2021 р. № 193.

Відповідно до затвердженого Порядку посвідчення є документом, що підтверджує статус донора крові та компонентів крові. Воно вручається не раніше ніж через шість місяців після першої донації крові чи компонентів крові, повторного медичного обстеження з донацією і скринінгом на наявність інфекцій, що передаються трансфузійним шляхом.

У разі виявлення таких інфекцій будь-який дієздатний громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України, не може бути донором крові та компонентів крові і посвідчення йому не вручається.

Серія, номер та дата вручення посвідчення вносяться до книги реєстрації, що ведеться відповідним суб’єктом системи крові за формою, що затверджується керівником суб’єкта системи крові.

Посвідчення вручає керівник структурного підрозділу суб’єкта системи крові з відбору або комплектування донорів крові та компонентів крові безпосередньо донору крові та компонентів крові, про що донор крові та компонентів крові розписується у книзі реєстрації. Воно вручається безкоштовно (за рахунок коштів, отриманих під час провадження господарської діяльності суб’єктами системи крові) на необмежений строк і діє на всій території України.

Якщо посвідчення стало непридатним для користування або було втрачене, за заявою донора крові та компонентів крові в довільній формі йому вручається дублікат посвідчення з внесенням усіх відомостей, що містилися у посвідченні.

Також затверджено форму посвідчення донора крові та компонентів крові.

Водночас, визнано такими, що втратили чинність:

– постанову Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1407 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів»;

пункт 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 955.

 

 

Збільшено оклади працівникам архівних установ

 

12.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Деякі питання оплати праці працівників архівних установ» від 26 лютого 2021 р. № 767/5.

Новим абзацом примітки 1 до додатка 1 до наказу Міністерства юстиції України від 15 листопада 2011 р. № 3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки» визначено, що посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – 2670 гривень, з 1 грудня 2021 р. – 2893 гривні.

Керівникам архівних установ доручено забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Наказ застосовується з 1 січня 2021 р.

 

15 млн грн – максимальна компенсація здешевлених кредитів тваринникам

 

12.03.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» від 10 березня 2021 р. № 189.

Змінами до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300:

1) визначено порядок відбору претендентів на фінансову підтримку;

2) уточнено напрями використання кредитних коштів, а саме надано можливість отримувати компенсацію за:

– коротко- та середньостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів (сільськогосподарські товаровиробники, які постраждали від погодних умов та яким банки реструктурували кредити, матимуть можливість отримати часткову компенсацію відсотків за кредитами);

– середньо- та довгостроковими кредити, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також з переробкою сільськогосподарської продукції;

3) визначено кінцеві терміни подачі заявок суб’єктами для отримання компенсації та реєстрів компенсаційних виплат позичальникам, які подаються до Мінекономіки уповноваженими банками (щороку до 1 листопада);

4) встановлено максимальний обсяг компенсації, а саме – для позичальників, які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, – 15 млн грн, іншим позичальникам – 5 млн грн.

 

Створено нову комісію з оборонних закупівель

 

12.03.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн гривень» від 10 березня 2021 р. № 194.

Комісія утворюється як дорадчий орган для розгляду доцільності застосування визначеної державним замовником у сфері оборони закритої закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надання висновків щодо підтвердження доцільності закупівлі у єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури).

Основними завданнями Комісії є:

– розгляд звернень щодо доцільності застосування визначеної державним замовником процедури закупівлі у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн гривень;

– надання висновків.

Не пізніше ніж за три робочих дні після дня проведення засідання Комісія доводить свою позицію стосовно підтвердження доцільності закупівлі у єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури) до відома державного замовника шляхом надсилання листа, до якого додається висновок або інформація про причини його ненадання.

Висновок повинен містити:

1) дату розгляду;

2) найменування державного замовника;

3) предмет закупівлі, орієнтовну ціну контракту, найменування суб’єкта господарювання, який розглядається державним замовником як єдиний постачальник.

Висновок комісії не є обов’язковим для врахування, хоча й підлягає обов’язковому розгляду.

 

Первинними дилерами на фондовому ринку можуть бути не лише банки

 

12.03.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про інститут первинних дилерів» від 10 березня 2021 р. № 197.

Змінами до Положення про інститут первинних дилерів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 363, визначено, що первинними дилерами можуть бути фінансові установи (раніше – банки), які мають:

1) ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської та брокерської діяльності);

2) ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності депозитарної установи або відкритий сегрегований рахунок у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ, відкритих у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку;

3) практичний досвід роботи на ринку облігацій (загальний обсяг торгівлі облігаціями протягом останнього року становить не менш як 1 млрд. гривень).

Мінфін укладає з первинними дилерами договори, у яких зазначаються такі зобов’язання первинних дилерів:

1) брати участь у розміщенні облігацій;

2) забезпечувати купівлю під час розміщення облігацій не менш як 3 відсотків загального обсягу їх випуску протягом кожного календарного року;

3) виконувати зобов’язання щодо підтримання ліквідності ринку облігацій, встановлені НКЦПФР та Мінфіном, відповідно до компетенції;

4) надавати Мінфіну консультації стосовно потреб у розміщенні облігацій та обсягів їх випуску, строків обігу, графіків розміщення, стану ринку державних цінних паперів на основі власної оцінки.

Також виключено положення, відповідно до якого договори з першими шістьма первинними дилерами в частині виключного права участі у розміщеннях облігацій набирають чинності після укладення Мінфіном договору з шостим первинним дилером.

 

Судові експертизи можуть бути завершені в експертній установі, що є правонаступником реорганізованої

 

15.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності» від 24 лютого 2021 р. № 722/5.

Новим абзацом п. 1.6 розд. I Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5, визначено, що експертизи та дослідження, призначені експертній установі, щодо якої прийнято рішення про реорганізацію, можуть бути проведені (завершені) в експертній установі, що є правонаступником реорганізованої установи.

Змінами до п. 14 розд. III Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 р. № 3505/5, встановлено, що залежно від характеру звернення за результатами його виконання відповідно до вимог процесуального законодавства України та Інструкції № 53/5 складаються такі підсумкові документи: «Висновок експерта», «Повідомлення про неможливість надання висновку» (раніше також «Висновок експертного дослідження»), які виготовляються у двох примірниках, один з яких залишається у судового експерта.

 

Автоматизований доступ до Спадкового реєстру мають лише посадові особи держорганів

 

15.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр» від 22 лютого 2021 р. № 663/5.

Новим п. 3.8 розд. III Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 липня 2011 р. № 1810/5, визначено, що автоматизований доступ до відомостей Спадкового реєстру надається у передбачених законом випадках виключно посадовим особам державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.

Доступ забезпечується адміністратором Спадкового реєстру у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку доступу користувача до Спадкового реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом та відповідним державним органом шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Положення.

 

Визначено критерії допустимості держдопомоги на подолання наслідків COVID-19

 

15.03.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19» від 3 березня 2021 р. № 200.

Критерії застосовуються Антимонопольним комітетом (Уповноважений орган) для проведення оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для здійснення тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Державна допомога є допустимою, якщо виконуються умови, встановлені цими критеріями, та може поєднуватися з незначною державною допомогою або з іншими видами державної допомоги за умови дотримання відповідних правил поєднання, які встановлені правилами державної допомоги на інші цілі.

Критерії обґрунтовані існуючими винятковими обставинами, що виникли в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), і не застосовуватимуться після закінчення шести місяців з дати відміни карантину.

Постановою визначено критерії оцінки допустимості:

– державної допомоги у розмірі до 400 тис. євро для всіх суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок карантину, що перешкоджає провадити економічну діяльність;

– інвестиційної державної допомоги для виробництва відповідних товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою COVID-19;

– державної допомоги у формі нових гарантій за індивідуальними кредитами;

– державної допомоги у формі компенсації процентних ставок за кредитами;

– державної допомоги у формі відстрочки сплати податків та/або внеску на соціальне забезпечення;

– державної допомоги по частковому безробіттю на період дії карантину.

 

Інформацію про зафіксовані автоматично порушення ПДР надсилатимуть порушникам засобами sms та/або email

 

15.03.2021 Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 180, яка щойно набрала чинності, затверджено Порядок безоплатного надання (у тому числі через Інтернет) інформації про адміністративне правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі, особам, за якими зареєстровано транспортні засоби, та/або безпосереднім (належним, відповідальним) користувачам таких транспортних засобів.

Так, відповідальна особа згідно зі ст. 279-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення за бажанням звертається до територіального органу з надання сервісних послуг МВС (через територіальні сервісні центри МВС) незалежно від реєстрації місця проживання особи або реєстрації транспортного засобу з відповідною заявою, в якій зазначає бажаний спосіб отримання інформації та абонентський номер засобу рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти.

У разі вчинення на транспортному засобі, що належить відповідальній особі, адміністративного правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованого в автоматичному режимі, інформування про таке правопорушення здійснюється шляхом надсилання повідомлення, що містить інформацію про:

– орган, яким прийнято рішення про накладення стягнення за адміністративне правопорушення;

– найменування посади, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка винесла постанову про адміністративне правопорушення;

– дату прийняття такого рішення (винесення постанови);

– статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, вимоги якої порушено;

– ідентифікатор для доступу до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті МВС.

Інформація про адресу офіційного веб-сайту МВС, на якому відповідальна особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до викладеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності наводяться в постанові у справі про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, відповідно до ст. 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інформація про адміністративні правопорушення, що розглядаються посадовими особами Укртрансбезпеки, розміщується для ознайомлення на офіційному веб-сайті МВС.

МВС забезпечує через сервіс на офіційному веб-сайті доступ до пошуку інформації із зазначенням номерного знака транспортного засобу, серії і реєстраційного номера бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

У разі відсутності зазначеної інформації сервіс надає відповідне повідомлення.

 

Уніфіковано форму розрахунку прибутку на частку держави в підприємствах

 

16.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку» від 12 січня 2021 р. № 4, яка є уніфікованою формою Розрахунку для всіх суб’єктів господарювання, що зобов’язані нараховувати та сплачувати до бюджету частину чистого прибутку (доходу), а також дивіденди, нараховані на державну частку (акції, паї) у статутному капіталі.

Водночас, визнано такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України, зокрема:

– від 7 жовтня 2010 р. № 774 «Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 21.05.2009 № 259»;

– від 16 травня 2011 р. № 285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями».

 

Лікарів-інтернів залучатимуть до протидії COVID-19 за новим Порядком

 

16.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку залучення лікарів-інтернів до виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 7 грудня 2020 р. № 2820, який визначає механізм залучення на волонтерських засадах.

До виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), залучається лікар-інтерн, який надав письмову згоду (в довільній формі) закладу охорони здоров’я, що є базою стажування лікаря-інтерна.

Такі лікарі-інтерни можуть брати участь у наданні медичної допомоги відповідно до спеціальності, зазначеної у дипломі про раніше здобутий освітній ступінь, та під керівництвом лікаря, який має сертифікат «лікаря-спеціаліста» за конкретною лікарською спеціальністю.

Лікарі-інтерни можуть здійснювати:

– відбір зразків матеріалів для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції;

– визначення осіб, які мали контакт з хворими на COVID-19;

– спостереження за особами, які мали контакт з хворими COVID-19;

– контроль поточного стану пацієнта з легкою формою COVID-19  і контактних осіб.

Лікар, під керівництвом якого лікар-інтерн надає медичну допомогу хворим на COVID-19, ознайомлює лікаря-інтерна з нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України з метою забезпечення протистояння COVID-19, та проводить інструктаж щодо використання засобів індивідуального захисту під час надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Заклади охорони здоров’я, в яких лікарі-інтерни беруть участь у виконанні заходів, пов’язаних із протидією поширенню COVID-19, повинні забезпечити безпечні умови праці, у тому числі безоплатне забезпечення засобами індивідуального захисту.

У разі укладення трудового договору державними і комунальними закладами охорони здоров’я з лікарями-інтернами, відповідно до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України, для виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню COVID-19, на них поширюються гарантії, передбачені ст. 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Закладам вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів, спільно зі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій у разі необхідності мають забезпечити узгодження графіків проходження інтернатури та оптимізацію навчального процесу з урахуванням епідемічної ситуації.

 

Затверджено Національну молодіжну стратегію

 

16.03.2021 Набрав чинності Указ Президента України від 12 березня 2021 р. № 94/2021 «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року», метою якої є створення можливостей для молоді, яка проживає в Україні, бути конкурентоспроможною, брати участь у житті суспільства, свідомо робити свій внесок у подальший його розвиток.

Основними пріоритетами Стратегії є:

– безпека – підвищення безпечності середовища і посилення життєстійкості молоді;

– здоров’я – формування навичок здорового способу життя, розвиток та збереження фізичної культури, культури здорового харчування та психогігієни;

– спроможність – залучення молоді до участі у суспільному житті, підвищення її самостійності, конкурентоспроможності, формування у молоді громадянських компетентностей;

– інтегрованість – підвищення мобільності, соціальної і культурної інтеграції молоді в суспільне життя України та світу.

Ці пріоритети поширюються на всі вікові категорії і реалізуються через завдання та заходи, що враховують особливості життя молоді.

Реалізація Стратегії здійснюється у два етапи.

На першому етапі  (2021 – 2022 роки) планується:

– удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації державної молодіжної політики, яка відповідає сучасним світовим практикам та забезпечує впровадження ефективних механізмів та інструментів для роботи з молоддю;

– розроблення та затвердження державних цільових програм, інших програм, які спрямовані на вирішення питань молоді на всіх рівнях урядування.

На другому етапі (2022 – 2030 роки) передбачається:

– забезпечення ефективного виконання нормативно-правових актів, державних цільових програм, інших програм, спрямованих на вирішення питань молоді на всіх рівнях урядування;

– виконання міжнародних договорів у молодіжній сфері;

– проведення оцінки ефективності реалізації молодіжної політики;

– розроблення за результатами оцінки рекомендацій про становище молоді, їх обговорення і презентація за участю експертів та інших заінтересованих сторін;

– подальше удосконалення законодавства у сфері молодіжної політики.

Зазначається, що реалізація Стратегії допоможе молоді бути свідомою, відповідальною та економічно активною, мати високий рівень життєстійкості, самостійності і спроможності, інтегрованою в суспільне життя держави та адаптованою до викликів сучасного світу.

 

Нова форма податкової декларації з ПДВ

 

16.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 1 березень 2021 р. № 131, яким викладено у новій редакції форму:

– податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 р. № 1307;

– податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 р. № 21;

– уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 р. № 21;

– розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 р. № 21.

Наказ застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 числа місяця, в якому опубліковано цей наказ, тобто з березня 2021 р.

Зірки готелям присвоюватиме нова комісія

 

15.12.2020 Набрав чинності наказ Міністерства культури та інформаційної політики України «Деякі питання встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» від 19 лютого 2021 р. № 126, яким затверджено Положення про відповідну Комісію.

Комісія утворюється при Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) з метою присвоєння категорії готелю чи іншому об’єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) за результатами розгляду документів та перевірки відомостей, що містяться у документах та пропозиціях, поданих до ДАРТ органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку (органи із сертифікації).

Склад Комісії формується з представників ДАРТ, МКІП, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, представників громадських організацій (за згодою).

За рішенням голови Комісії на офіційних інформаційних ресурсах ДАРТ може забезпечуватися онлайн-трансляція засідання.

Розгляд документів про результати оцінювання готелю та пропозиції щодо встановлення йому відповідної категорії і прийняття рішення здійснюється Комісією у строк, що не перевищує 14 днів.

Документи та пропозиції приймаються до розгляду Комісією, якщо вони подані в письмовій формі на адресу ДАРТ, або у іншій формі та порядку, визначеними Комісією. Днем подання документів та пропозиції вважається дата їх реєстрації в ДАРТ.

У разі прийняття рішення про:

– можливість встановлення готелю запропонованої категорії, ДАРТ встановлює готелю відповідну категорію, за результатами чого заявнику оформляється та видається свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії;

– неможливість присвоєння категорії, на яку претендує заявник, за погодженням із власником готелю або уповноваженою ним особою, ДАРТ може встановити нижчу категорію, якщо готель відповідає її вимогам.

У разі відмови в установленні готелю відповідної категорії, у протоколі зазначаються підстави такої відмови.

Інформація щодо прийнятого рішення доводиться ДАРТ до відома заявника та органу із сертифікації шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про його вручення у строк, що не перевищує 5 днів з дня прийняття такого рішення.

Рішення Комісії може бути оскаржене заявником у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Також наказом затверджено Положення про Комісію з апеляцій та форму Свідоцтва про встановлення категорії готелю чи іншому об’єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Водночас, визнано такими, що втратили чинність, наказ:

– Міністерства інфраструктури України від 23 січня 2012 р. № 28 «Про затвердження форми свідоцтва про встановлення категорії готелю»;

– Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 5 жовтня 2018 р. № 1437 «Про затвердження Положення про Комісії з розгляду апеляцій щодо спірних питань, які виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)».

 

Конкурси фахової майстерності слід проводити заочно

 

16.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» від 10 лютого 2021 р. № 161.

Доповненням до абз. 37 п. 1.2 розд. I Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, встановлено, що під час дії надзвичайних обставин (надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, карантин, запровадження протиепідемічних заходів та інші) конкурси фахової майстерності можуть проводитися винятково у заочній (дистанційній) формі.

 

 

Винагороду поліцейським за участь в АТО збільшено

 

16.03.2021 Набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду» від 17 лютого 2021 р. № 129.

Новою редакцією п. 1 розд. III Інструкції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 квітня 2016 р. № 259, встановлено, що поліцейським за безпосередню участь у заходах з 1 січня 2021 р. виплачується винагорода в розмірі 5000 гривень з розрахунку на місяць, а з 1 липня 2021 р. – 6500 гривень з розрахунку на місяць (раніше – 3200 гривень).

Наказ застосовується з 1 січня 2021 р.

 

 

Для відстоювання прав тих, хто захищав Україну, утворять консультативну раду

 

16.03.2021 Набрав чинності Указ Президента України «Про Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України» від 12 березня 2021 р. № 93/2021, яким утворено відповідну Консультативну раду як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Керівникові Офісу Президента України доручено внести у семиденний строк проект Положення про Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України, та пропозиції щодо її персонального складу.

 

Новий формат послів із резиденцією в Києві

 

17.03.2021 Набрав чинності Указ Президента України «Про Положення про закордонні дипломатичні установи України» від 15 березня 2021 р. № 99/2021, яким затверджено відповідне Положення, що визначає статус, завдання та функції закордонних дипломатичних установ України.

Згідно з ним закордонні дипломатичні установи України є постійно діючими органами дипломатичної служби, основними завданнями яких є представництво України в державах перебування або при міжнародних організаціях та підтримання з ними офіційних відносин, відстоювання національних інтересів України, виконання консульських функцій, у тому числі захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

Закордонними дипломатичними установами України є:

– Посольство України;

– Посольство України з резиденцією Надзвичайного і Повноважного Посла України в Києві;

– Постійне представництво України при міжнародній організації;

– Представництво України при міжнародній організації;

– Місія України при міжнародній організації;

– консульська установа України (Генеральне консульство України, Консульство України, Віце-консульство України та Консульське агентство України).

Як повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, одним з ключових нововведень Указу є створення нового формату послів із резиденцією в Києві.

«Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування», – прокоментував Д. Кулеба.

Міністр також розповів про новий формат посольств України за кордоном «1+2» (посол і два дипломати), який починає впроваджувати Міністерство закордонних справ. Посольства «1+2» стануть компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, в яких Україна досі не була представлена.

Водночас, визнано такими, що втратили чинність:

– Указ Президента України від 15 вересня 1998 р. № 1020 «Про Положення про Місію України при НАТО»;

– Указ Президента України від 27 серпня 2003 р. № 922 «Про внесення змін до Положення про Місію України при НАТО»;

– Указ Президента України від 19 квітня 2006 р. № 319 «Питання Місії України при НАТО»;

– Розпорядження Президента України від 22 жовтня 1992 р. № 166 «Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном».

 

Випалювання сухої рослинності або її залишків заборонено

 

17.03.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій» від 19 лютого 2021 р. № 1259-IX.

Законом, зокрема заборонено випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах ( ч. 2 ст. 89, ч. 2 ст. 90, ч. 3 ст. 110 Водного кодексу, ч. 2 ст. 61, ч. 1 ст. 62 Земельного кодексу, ч. 6 ст. 39 Закону «Про тваринний світ»).

Змінами до Земельного кодексу землекористувачів зобов’язано (ч. 1 ст. 96):

– не допускати випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

– обкошувати (з прибиранням скошеного) та оборювати земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення автомобільних доріг і залізниць.

До особливо цінних земель віднесено торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення (п. «б» ч. 1 ст. 150).

Змінами до Кодексу цивільного захисту України:

– до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування віднесено забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж (ст. 19);

– визначено, що забезпечення пожежної безпеки покладається на власника (власників) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна або наймачів (орендарів) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлено договором найму (оренди), а також на керівника (керівників) суб’єкта господарювання (ч. 3 ст. 55).

Доповненням до ч. 2 ст. 25 Закону «Про оренду землі» орендарів земельних ділянок зобов’язано виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки.

Крім цього, зміни внесено до ч. 1 ст. 25, п. 4 ч. 1 ст. 26 Закону «Про рослинний світ», абз. 11 ст. 35, ч. 5 ст. 36 Закону «Про охорону земель».

Закон вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.

 

Справи про злочини щодо дітей розглядатимуть в судах невідкладно

 

17.03.2021 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» від 18 лютого 2021 р. № 1256-IX.

Зокрема, змінами до Кримінального кодексу:

– викладено у новій редакції ст. 155 «Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку»;

– доповнено ст. 156-1 «Домагання дитини для сексуальних цілей», ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» та ст. 301-2 «Проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи».

Змінами до Кримінального процесуального кодексу визначено, що:

– кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого стосовно малолітньої або неповнолітньої особи, має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово (ч. 4 ст. 28);

– у разі якщо вік особи не встановлено, але є підстави вважати, що особа є малолітньою або неповнолітньою, до встановлення віку такої особи її допит проводиться за правилами, передбаченими для допиту малолітньої або неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 224).

Змінами до Закону «Про охорону дитинства» визначено, що у разі якщо вік особи не встановлено, але є підстави вважати, що особа є дитиною, до встановлення віку такої особи їй надається захист, передбачений для дитини згідно з цим Законом та іншими актами законодавства (ст. 3).

Доповненням до ст. 10 Закону встановлено, що працівники закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку, які контактують з дітьми, повинні бути ознайомлені з інформацією про захист дітей від усіх форм насильства, у тому числі домашнього насильства, експлуатації, найгірших форм дитячої праці або інших проявів жорстокого поводження з дитиною. Адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та господарювання, до штатів яких входять особи, які в своїй роботі контактують з дітьми, зобов’язані проводити їх періодичне інформування про захист дітей від усіх форм насильства та експлуатації.

Порядок організації, планування і проведення зазначеного інформування та його періодичність визначаються Кабінетом Міністрів України.

Забороняється працювати у контакті з дітьми особам, інформацію про яких внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Також Закон доповнено ст. 30-2, якою конкретизовано заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками (очевидцями).

Крім того, змінами до абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» уточнено термін дитяча порнографія – зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, у реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі та/або задіяної у реальній чи змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях.

 

 

Державні реєстри судових рішень та актів цивільного стану інформаційно взаємодіятимуть

 

17.03.2021 Державна судова адміністрація України та Міністерство юстиції України видали спільний наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян» від 12 березня 2021 р. № 69/941/5.

Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним реєстром актів цивільного стану громадян під час отримання примірників рішень судів в електронній формі, що потребують виконання органами державної реєстрації актів цивільного стану.

Інформаційну взаємодію забезпечують державне підприємство, яке належить до сфери управління ДСА України, що визначене адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень, та державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

ДСА України інформує, що для впровадження технічної можливості реалізації Порядку між двома державними реєстрами наказом передбачено тримісячний строк з дня набрання ним чинності, тобто з 12 березня 2021 р.

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Loading…

0

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки – постанова ККС ВС

Закриття провадження у справі про банкрутство на стадії розпорядження майном боржника при невисуненні кредиторських вимог