in ,

Важливі правові новини!

В разі появи симптомів COVID-19 е-лікарняний можна відкрити дистанційно

09.02.2022 Міністерство охорони здоров’я видало наказ від 4 лютого 2022 р. № 233 «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках», згідно з яким пацієнти, які мають прояви COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції, можуть відкрити електронний лікарняний у дистанційному режимі.

«У разі наявності симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, грипу або гострої респіраторної інфекції пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування. За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового МВТН у межах цього випадку», – пояснила заступниця Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

 

Нова річна програма Україна – НАТО

09.02.2022 Урядовий комітет з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики схвалив проект Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2022 рік, що зосереджується на:

– активізації реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією, посилення верховенства права, демократичного цивільного контролю над сектором безпеки й оборони;

– забезпеченні взаємосумісності інститутів безпеки й оборони України з Альянсом;

– індивідуальному та/або спільному з НАТО внеску України в безпеку Чорноморського регіону;

– адаптації сектору безпеки й оборони України до норм і принципів НАТО, зокрема створення національної системи стійкості та реформування оборонної промисловості;

– поглибленні взаємодії з НАТО в межах статусу партнера з розширеними можливостями, який Україна отримала у 2020 році;

– гармонізації українського законодавства із законодавством держав – членів НАТО у сфері безпеки й оборони;

– забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків сектору безпеки й оборони України;

– підвищенні рівня професійної компетентності держслужбовців, що працюють на реалізацію Україною євроатлантичного курсу.

 

 

Громадські ініціативи збиратимуть у «Дії»

09.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення опитування щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя, на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг» від 7 лютого 2022 р. № 90.

Відповідно до затвердженого нею Порядку опитування є збором інформації, що проводиться в електронній формі засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) з метою дослідження загальної думки (позиції) населення щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя.

Опитування не є голосуванням, передбаченим Законом України «Про всеукраїнський референдум», та не є виборами, передбаченими Виборчим кодексом України, а також не є формою публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю, передбачених Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Ініціатором опитування є міністерство, інший центральний або місцевий орган виконавчої влади, що подали до Мінцифри замовлення на проведення опитування, а учасниками опитування – користувачі Порталу Дія, а також мобільного додатка Порталу Дія (Дія), яким виповнилося 14 років та які виявили бажання пройти опитування на Порталі Дія.

Опитування проводиться шляхом заповнення учасником анкети. Учасник може пройти опитування лише один раз. Відповідь, надана учасником, є остаточною та не може бути змінена чи відкликана.

Міністерству цифрової трансформації має забезпечити у тримісячний строк технічну можливість проведення опитування на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія).

 

Житло у лізинг надаватиме поліцейським «Українська фінансова житлова компанія»

09.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 1201» від 2 лютого 2022 р. № 82.

Змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 1201 «Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу», зокрема:

– вказаний Порядок поширено на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань;

– передбачено, що лізингодавцем може бути не лише Державна іпотечна установа, а й ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Нові нормативи спроможності страховиків можна обговорити

 

10.02.2022 Національний банк опублікував для громадського обговорення проект постанови «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», якою пропонується оновити:

– порядок визначення нормативного та фактичного запасу платоспроможності;

– порядок розрахунку нормативу якості активів шляхом включення до його складу суми кредиторської заборгованості за страховими виплатами;

– підхід до включення активів, розміщених у банку, до складу прийнятних активів та врахування до прийнятних активів дебіторської заборгованості;

– обмеження на врахування відстрочених аквізиційних витрат;

– вимоги до мінімальної величини нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Планується також:

– ураховувати субординований борг у складі фактичного запасу платоспроможності за умови отримання відповідного дозволу Національного банку;

– конкретизувати вимогу про відповідність обсягів валютних активів обсягам страхових резервів, сформованих у відповідній валюті;

– встановити порядок включення до суми прийнятних активів об’єктів нерухомого майна у разі їх набуття, здійснення дооцінки чи переоцінки.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 10 березня 2022 р. на електронну адресу NBFI.regulations@bank.gov.ua.

 

Особи зі страховим стажем не менше 7 років зможуть навчатися в кредит

10.02.2022 Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про освіту дорослих», яким визначаються правові, організаційні і економічні засади функціонування та розвитку системи освіти дорослих, створюються умови для співпраці та реалізації права осіб на безперервне навчання з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки.

«Законопроект дасть змогу здобувати за рахунок пільгових довгострокових кредитів фахову передвищу та відповідний ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю особам, які мають страховий стаж не менше 7 років», – прокоментував Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

 

Нові правила розроблення проектів землеустрою

11.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил розроблення робочих проектів землеустрою» від 2 лютого 2022 р. № 86.

Правилами встановлюється комплекс якісних і кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення робочих проектів землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

Згідно з ними робочі проекти землеустрою розробляються:

– з метою здійснення заходів з рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель, поліпшення стану сільськогосподарських угідь і лісових земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами;

– суб’єктом господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій», згідно з договором про розроблення робочого проекту землеустрою, укладеним між замовником та розробником.

Робочий проект землеустрою включає:

– завдання на складання робочого проекту землеустрою;

– пояснювальну записку;

– характеристику природних та агрокліматичних умов відповідної території;

– матеріали ґрунтових та інших обстежень;

– матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;

– техніко-економічні показники робочого проекту землеустрою;

– проектні рішення з визначення комплексу заходів та обсягу робіт з охорони земель;

– розрахунки кошторисної вартості щодо впровадження запроектованих заходів з охорони земель;

– плани агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів (у разі потреби);

– плани запроектованих заходів;

– матеріали перенесення проекту в натуру (на місцевість).

Виконання умов і проведення заходів, визначених робочими проектами землеустрою, здійснюється після передачі таких документацій із землеустрою до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель.

 

Пацієнтів з протипоказаннями до вакцинації поставлять на обілк

 

11.02.2022 Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 1 грудня 2021 р. № 2670, яким затверджено Форму первинної облікової документації № 028-4/о «Журнал обліку висновків лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та Інструкцію щодо її заповнення.

Окрім того, доручено:

– суб’єктам господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, якими видається форма первинної облікової документації № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 листопада 2021 р. № 2394, подавати до 10 числа місяця, наступного за звітним, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, за адміністративно-територіальним принципом, звіт щодо кількості виданих форм первинної облікової документації № 028-1/о за видами протипоказань відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 р. № 595;

– Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати до 20 числа місяця, наступного за звітним, Міністерству охорони здоров’я України зведений звіт щодо кількості виданих форм первинної облікової документації № 028-1/о за видами протипоказань відповідно до Переліку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 р. № 595.

 

На території селищ допускається торгівля без РРО

11.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій» від 9 лютого 2022 р. № 95.

Змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336, можливість незастосування РРО надано також для реалізації товарів і послуг на території селищ.

 

Судді вищих судів притягуватимуть до відповідальності за неповагу до суду

 

11.02.2022 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення» від 25 січня 2022 р. № 1995-IX, яким суддям вищих спеціалізованих судів надано повноваження розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185-3 «Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України» КУпАП.

Стягнення передбачено від накладення штрафу у п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до виправних робіт на 2 місяці та арешту на 15 діб.

 

Впроваджується енергоменеджмент будівель бюджетних установ

11.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про впровадження систем енергетичного менеджменту» від 23 грудня 2021 р. № 1460, якою впроваджується енергоменеджмент у будівлях органів центральних та державних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій та державних підприємств та установ.

«Енергоменеджмент – це базова ланка для впровадження енергоефективності. Аби заощадити на енергії, необхідно розуміти наявні ресурси та характеристики будівель. Зокрема, йдеться про моніторинг енергоспоживання та аналіз показників. Це дозволить оптимізувати енерговитрати у будівлях та спланувати енергоощадних заходів», – прокоментував перший заступник Міністра розвитку громад та територій Василь Лозинський.

1 000 грн підтримки вакцинованим можна використати на оплату ЖКГ

14.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272» від 9 лютого 2022 р. № 112, якою передбачено надання 500 гривень за отримання бустерної дози вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2.

Визначається також, що особи віком від 60 років, а також особи з інвалідністю I та II групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, можуть використовувати кошти, надані в межах програми «єПідтримка», на купівлю лікарських засобів та оплату вартості житлово-комунальних послуг.

Окрім того, строк використання коштів збільшено з чотирьох до дев’яти місяців з дня зарахування на поточний рахунок.

 

До е-системи охорони здоров’я включено реабілітаційну допомогу

14.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я» від 9 лютого 2022 р. № 106.

Новим п. 8-1 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411, встановлено, що електронна система охорони здоров’я дає змогу, зокрема здійснювати виконання таких функцій, пов’язаних з реабілітацією у сфері охорони здоров’я:

1) ведення медичних записів з урахуванням моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я;

2) забезпечення оперативного, прозорого, неупередженого та якісного ведення обліку потреб осіб у реабілітації;

3) забезпечення ефективного надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я;

4) інформаційна взаємодія з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери;

5) проведення моніторингу та оцінювання якості та результативності надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я;

6) унеможливлення подвійного фінансування реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я з різних джерел.

 

Затверджено програми вступних іспитів у магістратуру

 

14.02.2022 Міністерство освіти і науки затвердило всі програми для проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини».

ЄФВВ складатиметься з двох частин – предметного тесту та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК). Предметні тести укладатимуться відповідно до програм, затверджених наказами МОН:

– від 3 лютого 2022 р. № 107 – право та міжнародне право;

– від 11 лютого 2022 р. № 153 – економіка та міжнародна економіка;

– від 11 лютого 2022 р. № 154 – облік і фінанси;

– від 11 лютого 2022 р. № 155 – політологія та міжнародні відносини;

– від 11 лютого 2022 р. № 156 – психологія та соціологія;

– від 11 лютого 2022 р. № 157 – управління та адміністрування.

Блок тесту загальної навчальної компетентності міститиме завдання для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення. Тестові завдання укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 11 лютого 2022 р. № 158.

 

1,8 млрд грн на реставрацію пам’яток комунальної власності

14.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» від 9 лютого 2022 р. № 108, відповідно до яких умовами надання субвенції є:

1) наявність затвердженої в установленому порядку науково-проектної документації та позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації;

2) вартість ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт однієї пам’ятки культурної спадщини, що перебуває у комунальній власності, у 2022 році – від 1 млн. гривень;

3) календарний план реалізації проекту – не більше трьох років.

Субвенція надається за таких умов:

– проект включає роботи з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності;

– пам’ятка культурної спадщини територіально доступна, включена до туристичних маршрутів;

– дотримання власником пам’ятки культурної спадщини або уповноваженим ним органом вимог законодавства про охорону культурної спадщини;

– пам’ятка культурної спадщини не є предметом обтяжень (арешт, іпотека, застава).

Під час розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами перевага надаватиметься:

– проектам, які реалізовувалися у 2021 році за рахунок субвенції та потребують виділення коштів з Державного бюджету України на 2022 рік для продовження/завершення їх реалізації;

– об’єктам культурної спадщини, які перебувають в аварійному стані;

– об’єктам культурної спадщини, включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

– об’єктам культурної спадщини національного значення;

– проектам, на реалізацію яких запропоноване співфінансування з місцевого бюджету.

«Для розгляду документів з регіонів та розподілу коштів буде створена комісія з представників МКІП. Розподіл субвенції затверджуватиметься Урядом за поданням МКІП та погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. У державному бюджеті на 2022 рік передбачено субвенцію у розмірі 1,8 млрд грн на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності», – додав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

 

Нова процедура обрання членів Агенції із забезпечення якості вищої освіти

14.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» від 2 лютого 2022 р. № 111.

Як інформує Міністерство освіти і науки, новою редакцією Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 703, зокрема:

– передбачено, що обмеження кількості осіб від галузі знань поширюватиметься лише на кандидатів, висунутих Національною академією наук, національними галузевими академіями наук, закладами вищої освіти державної, комунальної чи приватної форми власності;

– надано можливість для кандидата зазначити в заяві 2 галузі знань;

– удосконалено процедуру відбору.

 

Ринок біометану мають запустити за півроку

 

14.02.2022 Міністерство енергетики опублікувало для обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану», яким передбачено:

– впровадження загальних принципів функціонування реєстру;

– визначення обов’язків держателя та користувачів реєстру;

– порядок створення облікового запису користувача реєстру;

– порядок формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану;

– порядок проведення незалежного аудиту діяльності, пов’язаної з виробництвом біометану.

«Прийняття проекту дозволить запустити ринок біометану шляхом надання виробникам електричної/теплової енергії гарантій походження при купівлі/продажу біометану. Прийняття регуляторного акту також забезпечить можливість верифікувати очищений біогаз (біометан), фізико-хімічні характеристики якого відповідають стандартам на природний газ, та надавати гарантії походження на певний обсяг поданого в газотранспортну систему біометану, а потім виробляти теплову та електричну енергію на конегераційних установках безпосередньо біля споживача», – зауважили у Міністерстві, додавши, що Держенергоефективності забезпечить створення та функціонування реєстру у шестимісячний строк після ухвалення постанови.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються протягом місяця з дати оприлюднення на адресу: Міністерство енергетики України, 01001 МСП вул. Хрещатик, 30.

 

Вакцинованих від COVID-19 за кордоном зареєструють

 

15.02.2022 Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я» від 4 лютого 2022 р. № 234, яким встановлено механізм внесення таких медичних записів.

Медичні записи про вакцинацію (щеплення, імунізацію) пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру вносяться відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 р. № 587, з урахуванням, зокрема таких особливостей:

1) медичними працівниками, які мають право вносити до Реєстру медичні записи, є:

– лікар, про вибір якого подана декларація пацієнтом та який надає первинну медичну допомогу;

– медичний працівник в пункті щеплень, який може бути постійним або тимчасовим (для пацієнтів, які не обрали лікаря, що надає первинну медичну допомогу);

2) медичні працівники вносять медичні записи до Реєстру в день звернення пацієнта на підставі одного з таких іноземних документів, що підтверджують вакцинацію:

– іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (тип документа – DCC);

– Міжнародного свідоцтва про вакцинацію та профілактику незалежно від країни походження (крім України) цього свідоцтва (інформація вноситься про всі дози вакцини від COVID-19 зазначені у свідоцтві із зазначенням черговості) (тип документа – ICVP);

– документів, що доведені до відома Міністерством охорони здоров’я України, з урахуванням міжнародних договорів України, у встановленому законодавством порядку (тип документів – FVD);

– документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 у Сполучених Штатах Америки (тип документу – CDC), зразок якого доведений до відома Міністерством охорони здоров’я України у встановленому законодавством порядку;

– документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 «Карта здоров’я/Health Card CVs» незалежно від країни, де його було видано (тип документу – HCVC), зразок якого доведений до відома Міністерством охорони здоров’я України у встановленому законодавством порядку;

3) медичний працівник відмовляє у внесенні медичного запису до Реєстру у разі, якщо:

– іноземні документи (їх копії та переклад) не відповідають вимогам, передбаченим для них цим наказом;

– не підтверджена чинність (дійсність) іноземних документів (крім випадку недійсності іноземного COVID-сертифіката у зв’язку тим, що він підтверджує вакцинацію лише однією дозою дводозної вакцини).

Новий регулятор е-комунікацій, радіочастот та поштового зв’язку

 

15.02.2022 Набрав чинності Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» від 16 грудня 2021 р. № 1971-IX, який визначає правовий статус Національної комісії, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

Згідно з Законом Національна комісія є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України, здійснює державне регулювання, а також державний нагляд (контроль) щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства у сферах:

1) електронних комунікацій;

2) радіочастотного спектра;

3) надання послуг поштового зв’язку.

Національна комісія здійснює виконання своїх функцій шляхом:

1) нормативно-правового регулювання відповідно до повноважень, наданих законом;

2) ліцензування, надання дозволів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації» та іншими законами України;

3) регулювання цін (тарифів) на послуги у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуги поштового зв’язку у випадках та в порядку, встановлених законом;

4) надання офіційних узагальнених роз’яснень та індивідуальних консультацій у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Узагальнені роз’яснення оприлюднюються на офіційному веб-сайті регуляторного органу. Індивідуальні консультації надаються (надсилаються) протягом 30 календарних днів після отримання запиту постачальника послуг;

5) забезпечення здійснення радіочастотного моніторингу, моніторингу якості електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, моніторингу рівня тарифів (цін) на універсальні послуги та їх доступності споживачам;

6) проведення позапланових перевірок, а також аналізу регуляторної звітності, поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра;

7) проведення планових та позапланових перевірок операторів поштового зв’язку щодо дотримання законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку;

8) виконання та застосування заходів, передбачених законами України «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв’язок», «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, є правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

 

Визначено критерії оцінки ризику діяльності в органічному виробництві

15.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів (потужностей) вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження» від 9 лютого 2022 р. № 102.

Згідно з документом критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження оператором господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, є:

– вид діяльності оператора;

– строк провадження оператором господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

– кількість галузей, за якими оператор здійснює виробництво та/або обіг органічної продукції;

– кількість правопорушень оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами заходів державного контролю, проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому року;

– кількість випадків застосування оператором винятків з вимог до органічного виробництва протягом останніх трьох років, що передують плановому року;

– наявність інформації від органу сертифікації щодо виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому року, порушень оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Віднесення потужності оператора до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 1, за такою шкалою:

– від 70 балів і більше – до високого ступеня ризику;

– від 31 до 69 балів – до середнього ступеня ризику;

– від 0 до 30 балів – до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного контролю здійснюються з такою періодичністю:

– з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на два роки;

– з середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на три роки;

– з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на п’ять років.

Передбачено, що акт категоризації потужності складається щороку державними інспекторами територіальних органів Держпродспоживслужби щодо кожної потужності оператора не пізніше 1 листопада поточного року на підставі відомостей державних реєстрів, інформації, отриманої від органів сертифікації та за результатами заходів державного контролю, іншої публічної інформації, наявних станом на 30 вересня поточного року.

Відомості, зазначені в акті категоризації потужності, вносяться до інформаційно-телекомунікаційної системи Держпродспоживслужби.

 

Понад 16 млрд грн на гарантування безпеки польотів в Україні

 

15.02.2022 Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» від 13 лютого 2022 р. № 145-р, яким виділено Міністерству інфраструктури 16632,9 млн. гривень для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України в період з 14 лютого 2022 р. до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) Міністерства інфраструктури, відкритому в Національному банку.

Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, а Міністерству інфраструктури:

– надано право використовувати зазначені кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників з використанням рахунку умовного зберігання (ескроу);

– доручено затвердити перелік повітряних суден, на які поширюється надання гарантій держави, зазначених у цьому розпорядженні.

Після врегулювання ситуації, пов’язаної із зовнішньополітичними загрозами, невикористані кошти будуть спрямовані до державного бюджету.

 

Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації учасникам Революції Гідності на 2022 р.

 

15.02.2022 Набрав чинності наказ Міністерства у справах ветеранів України «Про встановлення на 2022 рік граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб» від 14 січня 2022 р. № 5, яким установлено на 2022 р. граничну вартість:

1) однієї години послуг із психологічної реабілітації, наданих без послуг із проживання та харчування, для одного отримувача послуг (людино-година):

а) в індивідуальній формі у розмірі:

– без податку на додану вартість 255,2 грн;

– з податком на додану вартість 306,2 грн;

б) у груповій формі залежно від кількості осіб у групі у розмірі:

– 2 особи – 140,4 грн без податку на додану вартість; 168,4 грн з податком на додану вартість;

– 3 особи – 102,0 грн без податку на додану вартість; 122,5 грн з податком на додану вартість;

– 4 особи – 82,9 грн без податку на додану вартість; 99,5 грн з податком на додану вартість;

– 5 осіб – 71,5 грн без податку на додану вартість; 85,7 грн з податком на додану вартість;

– 6 осіб – 63,8 грн без податку на додану вартість; 76,6 грн з податком на додану вартість;

– 7 осіб – 58,3 грн без податку на додану вартість; 70,0 грн з податком на додану вартість;

– 8 осіб – 54,2 грн без податку на додану вартість; 65,1 грн з податком на додану вартість;

– 9 осіб – 51,0 грн без податку на додану вартість; 61,2 грн з податком на додану вартість;

– 10 осіб – 48,5 грн без податку на додану вартість; 58,2 грн з податком на додану вартість;

2) послуг із психологічної реабілітації, наданих з послугами із проживання та харчування, для одного отримувача послуг у розмірі:

– без податку на додану вартість 12457,9 грн на 18 днів (692,1 грн за один ліжко-день);

– з податком на додану вартість 14949,4 грн на 18 днів (830,5 грн за один ліжко-день);

3) послуг із проживання та харчування осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи, яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога, у розмірі:

– без податку на додану вартість 8190,7 грн на 18 днів (455,0 грн за один ліжко-день);

– з податком на додану вартість 9828,8 грн на 18 днів (546,0 грн за один ліжко-день).

Наказ застосовується з 1 січня 2022 р.

 

Втрати галузі авіаперевезень покриють з резервного фонду

15.02.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» від 13 лютого 2022 р. № 113, якою передбачено, що кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися, серед іншого, на здійснення заходів щодо запобігання негативним явищам на ринку авіаційних перевезень, пов’язаним із нездійсненням страхового покриття експлуатантам та/або власникам повітряних суден у повітряному просторі України під час збройної агресії проти України, загрози нападу та будь-яких військових дій на території України.

 

Нові доплати працівникам соціальної сфери

 

15.02.2022 Набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики України «Деякі питання оплати праці працівників соціальної сфери» від 8 грудня 2021 р. № 689, яким:

1) затверджено Перелік посад (професій) працівників соціальної сфери, які безпосередньо надають соціальні послуги, та працівників служб у справах дітей, які безпосередньо здійснюють захист прав дітей, та внаслідок виконання своїх обов’язків мають безпосередній контакт з населенням, яким встановлюється додаткова доплата до заробітної

2) установлено, що персональний перелік працівників надавачів соціальних послуг, які безпосередньо надають соціальні послуги, яким встановлюється доплата, затверджується керівником надавача соціальних послуг; персональний перелік працівників служб у справах дітей обласних, Київської міської, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), сільських, селищних рад, які безпосередньо здійснюють захист прав дітей, яким встановлюється доплата, – керівником державної служби обласної, Київської міської, районної, районної у місті Києві державної адміністрації, міським, сільським, селищним головою, головою районної у місті ради;

3) визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 1 вересня 2020 р. № 597 «Про затвердження Переліку посад працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома)».

 

 

 

 

 

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Loading…

0

Контрольовані господарськй операції

Прийнято Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності”