in ,

Актуальні правові новини.

Медзаклади мають підключитись до ЕСОЗ до кінця року

13.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 126» від 7 червня 2022 р. № 656.

Новою редакцією п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання провадження господарської діяльності з медичної практики» від 16 лютого 2022 р. № 126 установлено, що суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики до набрання чинності цією постановою, зобов’язані не пізніше ніж до 31 грудня 2022 р. привести свою діяльність у відповідність з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285, з урахуванням змін, внесених пунктом 2 цієї постанови.

 

До банків знову застосовуватимуть заходи впливу за порушення з обов’язковими резервами

 

13.06.2022 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23» від 2 червня 2022 р. № 112.

Документом виключено п. 5-2 постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 р. № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп», відповідно до якого, зокрема не застосовувались до банків заходи впливу за порушення порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, установленого Положенням, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 11 грудня 2014 р. № 806, якщо такі порушення сталися під час дії воєнного стану та спричинені негативним впливом військової агресії Російської Федерації проти України.

 

Тимчасову адміністрацію у медзакладах уводитимуть за воєнного стану чи надзвичайної ситуації

 

14.06.2022 Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав до другого читання проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» № 6306.

«За понад п‘ять років, що минули з моменту запровадження Програми медичних гарантій, було виявлено ряд розбіжностей, які потрібно усунути задля злагодженої роботи системи надалі. Тому цим законопроектом ми вносимо зміни в реалізацію ПМГ та надаємо повноваження Кабінету Міністрів контролювати виконання договорів за Програмою медичних гарантій», – зауважив заступник Міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

За його словами, додатковими важливими змінами, які запроваджує проект, є такі:

1) об’єднує поняття вторинна і третинна медична допомога, оновлює модель надання паліативної допомоги;

2) врегульовує модель госпітальних округів та поділ їх на кластери, визначає мережі кластерних, надкластерних та інших лікарень;

3) деталізує процедуру затвердження платних послуг державними та комунальними закладами охорони здоров’я;

4) встановлює можливість залучення студентів, інтернів, фармацевтів на період карантину або надзвичайної ситуації до надання медичної допомоги в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів;

5) надає право Кабінету Міністрів України встановлювати мінімальний рівень оплати праці медичних працівників;

6) запроваджує засади для реімбурсації медичних виробів.

Окрім того, проект встановлює процедуру запровадження тимчасової адміністрації у закладах охорони здоров’я на період дії воєнного стану та надзвичайної ситуації – тимчасова адміністрація запроваджуватиметься Кабінетом Міністрів та реалізовуватиметься Міністерством охорони здоров’я.

 

Групи дітей можуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок за згоди Нацсоцслужби

14.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 і від 10 листопада 2021 р. № 1167» від 10 червня 2022 р. № 661.

Як пояснила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна, рішення передбачає, що на період введення на території України надзвичайного або воєнного стану виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок здійснюється за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому при подачі пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх нотаріальне засвідчення.

Сторона, що виявила бажання прийняти дітей на оздоровлення та відпочинок за кордоном, має подати до Нацсоцслужби:

1) запрошення на оздоровлення та відпочинок дітей, в якому зазначається:

– держава, до якої діти запрошуються;

– строк, на який виїжджає група дітей;

– дата їх повернення;

– кількість запрошених дітей, їх вік;

– можливість прийняття дітей, які потребують допоміжних засобів реабілітації;

– умови фінансового забезпечення оздоровлення та відпочинку, проживання, харчування дітей та супроводжуючих осіб;

– зобов’язання щодо страхування дітей та їх супроводжуючих осіб;

– інформація про заклади, в яких планується розміщення дітей (адреса закладу), або список сімей, які прийматимуть дітей на оздоровлення та відпочинок з України;

– гарантії захисту прав дітей, а також повернення до України.

2) лист від центрального або місцевого органу виконавчої влади держави, до якої запрошуються діти, в якому має міститися інформація про те, що сторона, що приймає дітей, уповноважена здійснювати організацію оздоровлення та відпочинку дітей з України в сім’ях і закладах за кордоном, а також гарантії повернення дітей до України.

Національна соціальна сервісна служба України визначає регіони, в яких діти найбільше потребують оздоровлення та відпочинку, та звертається до обласних військових адміністрацій для формування груп дітей та підготовки пакета документів для їх виїзду за кордон на оздоровлення та відпочинок.

Обласна військова адміністрація формує групу дітей, призначає супроводжуючих осіб та подає до Нацсоцслужби пакет документів для виїзду групи дітей за кордон.

Нацсоцслужба здійснює розгляд поданих документів та надає згоду на виїзд організованої групи дітей за кордон.

Крім того, передбачено, що на період введення на території України надзвичайного або воєнного стану оздоровлення та відпочинок за кордоном дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, у сім’ях забороняється (допускається оздоровлення та відпочинок таких дітей виключно у складі організованих груп у закладах). Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які були евакуйовані з України, можуть забезпечуватися послугами з оздоровлення та відпочинку у складі організованих груп виключно на території держави, в якій вони перебувають.

Заборонено експорт мазуту, вугілля та газу українського походження

14.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424» від 10 червня 2022 р. № 666, якою запроваджено нульову квоту для експорту таких товарів:

– паливо рідке (мазут);

– вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00);

– газ природний українського походження.

Окрім того, скасовано як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 7 червня 2022 р. № 657 «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424».

 

Фінансові звіти можна подати протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану

14.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 10 червня 2022 р. № 667.

Змінами до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, зокрема встановлено, що підприємства, які не подали у період дії воєнного стану або стану війни проміжну, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність у строки, визначені цим Порядком, подають таку звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання.

 

Ліки з аптек доставлятимуть екстериторіально

 

14.06.2022 Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав зміни, запропоновані Міністерством охорони здоров’я, та оновив редакцію проекту Закону «Про лікарські засоби» № 5547.

Зокрема серед врахованих правок, запропонованих Міністерством, є впровадження принципу екстериторіальності для доставки лікарських засобів з аптек.

«Зараз, під час війни, дуже важливо забезпечити доступ українців до лікарських засобів, тому впорядкування вимог до дистанційної торгівлі ліками є нагальною потребою. Пацієнти повинні мати можливість купувати та отримувати необхідні ліки незалежно від географічного розташування аптеки, а отже доставка препаратів не має обмежуватися територією однією області», – зауважив перший заступник Міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Окрім того, нова редакція Закону України «Про лікарські засоби» передбачає:

1) створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами завдяки адаптації нормативно-правових актів і галузевих стандартів із законодавством Європейського Союзу;

2) розподілення функції формування та реалізації політики у сфері лікарських засобів та перерозподіл повноважень органів виконавчої влади у сфері обігу лікарських засобів для усунення дублювання функцій цих органів за допомогою створення єдиного органу державного контролю.

 

Заборона одержання пільг, послуг і майна не поширюється на юридичних радників під час захисту прав та інтересів України

 

15.06.2022 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 31 травня 2022 р. № 2280-IX, яким, зокрема установлено, що:

1) у 2022 р., на період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів з дня припинення або скасування цього стану, не застосовуються положення частин десятої і одинадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень головних розпорядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони;

2) у 2022 р. залучення грантів на бюджетну підтримку від іноземних фінансових установ може здійснюватися на підставі договорів, укладених державою в особі Міністра фінансів України або особи, яка виконує його обов’язки, за рішенням Кабінету Міністрів України. Такі договори можуть включати положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо відповідних зобов’язань;

3) на період дії воєнного або надзвичайного стану в Україні заборона на одержання пільг, послуг і майна державними органами та органами місцевого самоврядування, передбачена статтею 54 Закону України «Про запобігання корупції», не поширюється на випадки забезпечення юридичними радниками (у тому числі іноземними) захисту прав та інтересів України, державних органів та органів місцевого самоврядування у закордонних юрисдикційних органах.

 

Примусова реалізація арештованого майна у виконавчому провадженні в період воєнного стану

 

15.06.2022 Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України «Деякі питання примусової реалізації арештованого майна у виконавчому провадженні в період воєнного стану» від 10 червня 2022 р. № 2343/5, яким установлено, що:

1) тимчасово, у період дії воєнного стану на території України, примусова реалізація арештованого майна у виконавчому провадженні здійснюється відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 р. № 2831/5, з урахуванням особливостей, визначених цим наказом;

2) з набранням чинності цим наказом електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною) з реалізації арештованого майна, яке знаходиться на території, включеній до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій, або яка була включена до Переліку з моменту його затвердження, та переданого на реалізацію державними виконавцями органів державної виконавчої служби та приватними виконавцями до набрання чинності цим наказом, підлягають зупиненню Організатором електронних аукціонів, аукціонів за фіксованою ціною та можуть бути поновлені в порядку, визначеному цим наказом;

3) формування нових лотів, поновлення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною), зупинених відповідно до пункту 2 цього наказу, здійснюються за заявкою державного виконавця відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця за умови, що станом на дату такої заявки:

– територіальна громада, на території якої знаходиться арештоване майно, не включена до Переліку;

– державний виконавець органу державної виконавчої служби або приватний виконавець має доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 4 квітня 2022 р. № 1310/5 «Деякі питання доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру приватних виконавців України у період воєнного стану»;

– державним виконавцем органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем здійснено перевірку майна на предмет його цілісності, про що складено акт, копію якого долучено до заявки.

Інформація про державних виконавців органів державної виконавчої служби або приватних виконавців, які мають доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 4 квітня 2022 р. № 1310/5, надається Організатору Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України по мірі її оновлення;

4) у разі включення до Переліку відповідної територіальної громади, на території якої знаходиться арештоване майно, виставлене на електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною), Організатор зупиняє проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною).

Після виключення такої територіальної громади з Переліку поновлення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) здійснюється відповідно до пункту 3 цього наказу;

5) поновлення електронних аукціонів з реалізації предмета іпотеки відбувається з урахуванням вимог Закону України «Про іпотеку».

У період дії воєнного стану та в тридцятиденний строк з дати його припинення або скасування електронні аукціони з реалізації нерухомого майна, що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, не проводяться (крім випадків, визначених абзацом другим пункту 5-2 розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про іпотеку»);

6) організатор зобов’язаний негайно припинити електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) та зняти майно з реалізації у разі надходження від державного виконавця або приватного виконавця документа виконавчого провадження (постанови або акта), у якому зазначено про примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, безоплатну передачу органами державної виконавчої служби конфіскованого майна відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил» або інші обставини, що унеможливлюють реалізацію майна (пошкодження, знищення майна тощо);

7) учасники електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною), зупинених у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану, яким на підставі письмової заяви було повернуто гарантійні внески, мають право взяти участь у проведенні електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) після їх поновлення, повторно сплативши гарантійні внески;

8) під час дії правового режиму воєнного стану усі документи, які подаються згідно з вимогами цього наказу, надсилаються за допомогою інформаційно-телекомунікаційних засобів із використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

 

Умови прийому на навчання магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2022 р.

15.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» від 10 червня 2022 р. № 679.

Доповненням до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789, зокрема передбачено, що на навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти приймаються державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста)/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Для вступу на навчання у 2022 році особа, яка відповідає вище визначеним вимогам, надсилає на адресу електронної пошти приймальної комісії закладу вищої освіти:

– заяву про вступ за державним замовленням до закладу вищої освіти на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

– одну кольорову фотокартку розміром 3 x 4 сантиметри;

– відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти) або електронну копію (скан-копію) оригіналу паперового документа про вищу освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року);

– електронну копію (скан-копію) оригіналу паперової трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті));

– відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

У 2022 році конкурсний відбір осіб на навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра здійснюється за результатом магістерського тесту навчальної компетентності, на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра (спеціаліста) – за результатом фахового вступного випробування з основ економіки, держави і права, що проводиться закладами вищої освіти дистанційно.

Атестація за результатами навчання здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту відповідно до Порядку атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497.

 

Пенсії та грошову допомогу на тимчасово окупованих територіях виплачуватимуть через Укрпошту

15.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162» від 10 червня 2022 р. № 665.

Новим абзацом п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» встановлено, що у разі надходження до Міністерства соціальної політики та/або Пенсійного фонду України інформації від Національного банку щодо неможливості здійснювати уповноваженими банками видачу сум пенсій, грошових допомог одержувачам на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), які визначені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332, їх виплата у наступному виплатному періоді одержувачам, за поточними рахунками яких протягом 60 днів, що передують даті повідомлення про неможливість здійснювати видачу сум пенсій, грошових допомог, не проводилися видаткові операції та які з 24 лютого 2022 р. не зверталися до органів Пенсійного фонду України або до органів соціального захисту населення щодо способу виплати їм пенсій, грошових допомог, здійснюється через АТ «Укрпошта» (за умови підтвердження ним технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій, грошових допомог та подання звіту про виплату пенсій, грошових допомог на відповідних територіях за минулий виплатний період).

Перелік одержувачів, за поточними рахунками яких не проводилися видаткові операції, уповноважений банк надає відповідно Міністерству соціальної політики та/або Пенсійному фонду України.

 

Виконавців інформуватимуть про закриття (відкриття) рахунків боржників через сервіс е-взаємодії

 

15.06.2022 Національний банк розробив Положення про порядок повідомлення надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків інформації про відкриття/закриття рахунків користувачів, унесених до Єдиного реєстру боржників, органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям, затверджене постановою від 13 червня 2022 р. № 116, яка набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про платіжні послуги».

Обмін даними між надавачем платіжних послуг та виконавцем щодо перевірки інформації про користувачів у Єдиному реєстрі боржників та інформування виконавців про відкриття/закриття рахунків здійснюється за допомогою електронного сервісу інформаційної взаємодії. Інформація, що надається в повідомленнях відповідно до цього Положення, становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг.

 

Три етапи комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів

15.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України» від 10 червня 2022 р. № 663.

Згідно з затвердженим нею Порядком комплексний огляд проводиться Мінветеранів один раз на три роки з метою оцінювання стану і готовності органів державної влади, підприємств, установ та організацій до виконання функціональних завдань за призначенням, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення, а також наявних спроможностей щодо ефективного реагування на поточні і прогнозовані проблеми соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

За результатами комплексного огляду розробляються та уточнюються нормативно-правові акти з питань розвитку системи соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, її складових, визначаються заходи, спрямовані на досягнення складовими системи соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України необхідних спроможностей в умовах виникнення поточних і прогнозованих проблем з урахуванням фінансово-економічних можливостей держави.

Для здійснення заходів з проведення комплексного огляду Мінветеранів видає наказ про організацію проведення комплексного огляду, яким затверджуються план заходів з проведення комплексного огляду та склад робочої групи з проведення комплексного огляду.

До складу робочої групи входять представники (на рівні керівників самостійних структурних підрозділів) Мінветеранів, Міноборони, Мінфіну, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, Адміністрації Держспецзв’язку, СБУ (за згодою), Служби зовнішньої розвідки (за згодою), Управління державної охорони (за згодою).

У плані заходів з проведення комплексного огляду визначаються етапи, завдання, заходи та ресурсне забезпечення їх проведення, строки здійснення, відповідальні за виконання та очікувані результати здійснення заходів комплексного огляду.

Загальне керівництво комплексним оглядом здійснює Міністр у справах ветеранів.

Комплексний огляд здійснюється за такими етапами:

1) організаційно-підготовчий;

2) основний;

3) заключний.

Інформування громадськості про хід комплексного огляду здійснюється через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Мінветеранів.

 

Особливості зовнішнього аудиту системи захисту критичної інфраструктури під час війни

15.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення зовнішнього аудиту діяльності уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України» від 10 червня 2022 р. № 675, якою:

1) установлено, що звіт про зовнішній аудит діяльності уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України складається Рахунковою палатою за формою та змістом, визначеними Законом України «Про Рахункову палату» та Регламентом Рахункової палати;

2) рекомендовано Рахунковій палаті у звіті про зовнішній аудит діяльності уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України передбачити:

– результати аналізу та оцінки здійснення повноважень, покладених на уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури України статтею 16 Закону України «Про критичну інфраструктуру»;

– встановлені обставини, які можуть негативно та/або позитивно впливати на здійснення повноважень уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України;

– висновки щодо забезпечення або незабезпечення здійснення повноважень уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України;

– рекомендації (пропозиції) щодо удосконалення діяльності уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України.

 

Допустимість держдопомоги суб’єктам господарювання визначатиметься за новими критеріями

 

16.06.2022 Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з удосконалення механізму державної допомоги суб’єктам господарювання» від 14 червня 2022 р. № 476-р, який, зокрема включає:

1) нормативно-правове забезпечення проведення моніторингу та здійснення контролю за наданням державної допомоги суб’єктам господарювання:

– розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України про критерії оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги;

– приведення нормативно-правових актів щодо надання державної допомоги суб’єктам господарювання, яка відповідно до рішення Антимонопольного комітету визнана недопустимою для конкуренції, у відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

2) здійснення заходів з моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання;

3) організаційно-технічне забезпечення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання.

 

Оновлено порядок випробування озброєння

16.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки» від 10 червня 2022 р. № 674, якою визначено особливості модернізації (переобладнання) озброєння та військової техніки у період воєнного стану.

Новим розділом Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 159, передбачено, що у період воєнного стану державний замовник має право прийняти рішення про необхідність проведення робіт з модернізації (переобладнання) озброєння та військової техніки, у тому числі до створення нових зразків озброєння та військової техніки, під час ремонту (обслуговування) такого озброєння та техніки.

Виконання робіт з модернізації (переобладнання) озброєння та військової техніки, передбачених вище, здійснюється на підставі технічного завдання, розробленого державним замовником, яке повинно визначати основні вимоги до зразка озброєння та військової техніки, обсяги виконання робіт та вид (обсяги) випробувань.

Рішення щодо прийняття на озброєння (постачання) модернізованих (переобладнаних) зразків озброєння та військової техніки (у тому числі нових зразків озброєння та військової техніки, створених у результаті модернізації (переобладнання) приймається після припинення або скасування воєнного стану відповідно до визначеного законодавством порядку.

 

Препарати на основі канабісу повинні мати доведену клінічну ефективність

 

16.06.2022 У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» № 7457.

Препарати на основі медичного канабісу, які будуть реєструватися для використання в Україні, повинні мати доведену клінічну ефективність, не нести шкоди та не викликати залежності.

Процес вирощування конопель для використання у медичних та наукових цілях суворо контролюватиметься, у тому числі органами Міністерства внутрішніх справ. Зараз такі механізми уже використовуються для нагляду за вирощуванням сировини для інших ліків, що містять інші наркотичні засоби.

 

Доступ до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля частково відкрито

 

16.06.2022 Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 червня 2022 р. № 225 частково відкрито доступ до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Як повідомили у Міністерстві, тепер для суб’єктів господарювання:

1) вхід до кабінету користувача відновлений за електронним цифровим підписом;

2) при заповненні даних по реєстраційній справі ОВД у розділі «Назва справи» та «Опис планованої діяльності» місце розташування планованої діяльності не зазначається. Не потрібно також відмічати місце провадження планованої діяльності на сервісі Google maps;

3) завантаження документації з ОВД здійснюється суб’єктом господарювання у звичному режимі;

4) продовжені строки громадського обговорення від дати закриття Реєстру (22 березня 2022 р.) до дня його відкриття.

5) не потрібно у друкованих засобах масової інформації повторно публікувати повідомлення про плановану діяльність та оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД.

Для громадськості:

1) забезпечена можливість відслідковувати хід процедур ОВД у Реєстрі;

2) документація з ОВД надаватиметься органом, що здійснює процедуру ОВД, за запитом після ідентифікації осіб, що її запитують;

3) представники громадськості можуть надавати зауваження та пропозиції до планованої діяльності протягом 25 робочих днів, Звіти з ОВД якої завантажені у Реєстр після 22 березня 2022 р.;

4) за тими справами з ОВД, де громадське обговорення Звіту з ОВД розпочалося до 22 березня 2022 р., строк обговорення продовжений на ту кількість робочих днів, на яку був закритий Реєстр.

 

Єдиний штраф за умисне подання неправдивих відомостей на митниці порушує принцип індивідуалізації юридичної відповідальності

 

16.06.2022 Другий сенат Конституційного Суду України ухвалив Рішення № 4-р(ІІ)/2022, яким визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), абзац другий статті 485 Митного кодексу України.

Статтею 485 Кодексу визначено адміністративну відповідальність за дії та (або) бездіяльність, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні діяння, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів. В абзаці першому зазначеної статті Кодексу встановлено, які дії та (або) бездіяльність можуть мати наслідком притягнення особи до відповідальності. В абзаці другому цієї ж статті Кодексу, визначено санкцію – штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.

Оцінюючи оспорюваний припис ст. 485 Кодексу на предмет дотримання принципу індивідуалізації юридичної відповідальності, Конституційний Суд взяв до уваги, що цей припис установлює відповідальність за низку різних протиправних діянь, визначених в абзаці першому цієї ж статті Кодексу, які можуть різнитися за ступенем суспільної шкідливості, змістом, тощо. Водночас санкція статті є безальтернативною та фактично встановлює лише один вид стягнення – штраф, який до того ж визначається у сталому розмірі відсотків.

Відсутність в оспорюваному приписі інших видів стягнень та неможливість зміни розміру відсотків, за якими визначається штраф, унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Потреба в індивідуалізації розміру штрафу є нагальною у випадках, коли цей розмір є істотним, унаслідок чого його застосування може бути надмірним втручанням у низку конституційних прав винної особи.

Конституційний Суд України у Рішенні відтермінував втрату чинності абзацу другого статті 485 Митного кодексу України, що визнаний неконституційним на шість місяців з дня ухвалення Конституційним Судом України Рішення, а також установив Верховній Раді України привести нормативне регулювання, встановлене абзацом другим статті 485 Митного кодексу України, що визнаний неконституційним, у відповідність із Конституцією України та цим Рішенням.

 

ДСНС обов’язково залучатимуть до розгляду містобудівної документації

 

16.06.2022 Комітети Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та з питань екологічної політики та природокористування підтримали та рекомендували прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» № 7398.

Як пояснив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, зокрема проектом передбачено:

– врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розроблення містобудівної документації;

– обов’язковість залучення представників ДСНС до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад;

– спрощення процедури передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;

– обов’язковість розроблення розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час проектування об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100 осіб. Передбачені цим розділом проектні рішення мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

 

Пам’ятні та інвестиційні монети НБУ продаватиме і в особливий період

 

16.06.2022 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період» від 13 червня 2022 р. № 117.

«З метою розширення можливості реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції в особливий період підрозділам Національного банку надано право реалізації такої продукції фізичним, юридичним особам та банкам України. Реалізація зазначеної продукції має здійснюватися згідно з прийнятими Національним банком окремими розпорядчими актами, якщо немає прямої загрози життю і здоров’ю працівників Національного банку та його клієнтів», – прокоментували у НБУ.

 

Рада з протидії порушенням проти фінансових інтересів України та ЄС може засідати онлайн

16.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1110» від 14 червня 2022 р. № 686.

Зокрема доповненням до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1110, передбачено що, голова Міжвідомчої координаційної ради може прийняти рішення про проведення засідання Міжвідомчої координаційної ради у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої координаційної ради в такому режимі у засіданні Міжвідомчої координаційної ради.

 

Новий порядок обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн

 

17.06.2022 Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн» від 16 квітня 2022 р. № 118, яким:

1) затверджено Порядок, спрямований на забезпечення ефективного обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн за спеціальними запитами про надання податкової інформації, а також в межах спонтанного обміну податковою інформацією, що є необхідною або передбачувано доречною для виконання чи застосування законодавства України або інших країн стосовно податків, на які поширюється дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, ратифікованої Законом України від 17 грудня 2008 р. № 677-VI із застереженнями, та/або міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування, а також інших чинних міжнародних договорів України, що передбачають обмін податковою інформацією;

2) визначено, що Державна податкова служба України є уповноваженим представником Міністерства фінансів України та компетентним органом України для цілей обміну податковою інформацією відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах та міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування;

3) визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 2012 р. № 1247 «Про затвердження Порядку обміну податковою інформацією за спеціальними письмовими запитами з компетентними органами іноземних країн».

 

Змінено процедуру компромісу у справах про порушення митних правил

 

17.06.2022 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил» від 16 лютого 2022 р. № 2058-IX.

«Закон забезпечує приведення положень ст. 471 Митного кодексу України у відповідність із Рішенням Конституційного Суду України від 21 липня 2021 р. № 3-р(II)/2021. Врегулювання процедури компромісу у справах про порушення митних правил стимулюватиме обрання такої процедури, та матиме наслідком збільшення обсягу укладення мирових угод, що позитивно вплине на доходи бюджету», – зауважили у Державній митній службі.

Зокрема встановлено можливість у разі укладення мирової угоди між особою, що притягується до адміністративної відповідальності, та митним органом відповідно до ст. 521 Митного кодексу України поміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил у митні режими імпорту або експорту з обов’язковим дотриманням заходів тарифного та нетарифного регулювання, в тому числі сплатою належних митних платежів, та за умови внесення до державного бюджету коштів в розмірі, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті, із застосуванням коефіцієнту 1,3.

 

Аудиторів, пов’язаних з країною-агресором, виключать з Реєстру

 

17.06.2022 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» від 31 травня 2022 р. № 2285-IX, згідно з яким:

1) не підлягають включенню до Реєстру аудитори, а також підлягають виключенню з нього аудитори, включені до Реєстру, якщо такі аудитори відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

– є громадянами країни, що здійснює збройну агресію проти України;

– перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України;

– здійснюють аудиторську діяльність у складі аудиторських фірм, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, засновниками (учасниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єкти господарювання, зареєстровані на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або які прямо чи опосередковано володіють частками в статутному капіталі та/або правом голосу в таких аудиторських фірмах незалежно від формального володіння чи входження до їх органів управління.

Виключення таких аудиторів з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Аудиторської палати України або Інспекції;

2) не підлягають включенню до Реєстру суб’єкти аудиторської діяльності, а також підлягають виключенню з нього суб’єкти аудиторської діяльності, включені до Реєстру, якщо такі суб’єкти аудиторської діяльності відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

– мають у складі засновників (учасників, акціонерів) громадян країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єктів аудиторської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або осіб, які перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або у яких країні, що здійснює збройну агресію проти України, прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі;

– є учасниками аудиторської мережі, зареєстрованої на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, якщо така аудиторська мережа не повідомила у письмовій формі Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про початок процесу втрати статусу учасника відповідної аудиторської мережі аудиторською фірмою, що зареєстрована на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та не завершила цей процес до 31 грудня 2022 р.

Виключення таких суб’єктів аудиторської діяльності з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Інспекції.

Окрім того, розд. X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» доповнено п. 13 – 22, якими, зокрема встановлено, що:

1) на період дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування перевірки з контролю якості аудиторських послуг проводяться лише за згодою суб’єктів аудиторської діяльності;

2) строк дії свідоцтв про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг, виданих Аудиторською палатою України протягом 2017 – 2018 років, продовжується на дванадцять місяців.

 

70 % адмінзбору у сфері містобудування піде до місцевих бюджетів

 

17.06.2022 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 31 травня 2022 р. № 2290-IX, згідно з яким:

1) 70 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання послуг;

2) решта такого адміністративного збору, а також частина плати за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, що здійснюється державними реєстраторами – нотаріусами у визначеному законом порядку, є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету в частині доходів та спрямовуються на забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Окрім того, Законом:

1) п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пп. 69.1-2;

2) розд. V «Прикінцеві положення» Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» доповнено п. 5;

3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» доповнено ст. 39.

 

Скасовано перенесення днів роботи банківської системи у 2022 р.

 

17.06.2022 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 грудня 2021 року № 142» від 14 червня 2022 р. № 123, якою скасовано перенесення у 2022 році роботи банківської системи з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Крім того, передбачено, що міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України здійснюються:

1) у період з 25 до 27 червня 2022 року датою банківського дня 27 червня 2022 року;

2) 28 червня 2022 року датою банківського дня 28 червня 2022 року;

3) у період з 2 до 4 липня 2022 року датою банківського дня 4 липня 2022 року.

Система депозитарного обліку депозитарію Національного банку України, депозитарної установи Національного банку України та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27, 28 червня 2022 року працюють у звичайному режимі.

 

Професійні стандарти затверджуватимуть їхні розробники

 

17.06.2022 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» від 1 квітня 2022 р. № 2179-IX.

Як пояснили у Національному агентстві кваліфікацій, Законом передбачається:

1) надання права затверджувати професійні стандарти їх розробникам;

2) інтеграція часткових кваліфікацій у трудове законодавство;

3) встановлення пріоритетності професійного стандарту над кваліфікаційною характеристикою;

4) врегулювання статусу галузевих рад із розроблення професійних стандартів, до складу яких обов’язково повинні входити представники підприємств (роботодавців) відповідної галузі та представники репрезентативних на національному чи галузевому рівнях об’єднань професійних спілок (за наявності).

Трудовим договором можуть встановлюватися умови щодо виконання робіт, які вимагають професійної та/або часткової професійної кваліфікації, а також умови щодо виконання робіт, які не потребують наявності у особи професійної або часткової професійної кваліфікації.

 

Скасовано нульову ставку оподаткування роялті за Конвенцією між Україною та Данією

 

17.06.2022 Набрав чинності Закон України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно» від 16 лютого 2022 р. № 2064-IX.

Як повідомили у Міністерства фінансів, зазначеним Протоколом передбачено, зокрема:

1) оновлення переліку податків, на які поширюється Конвенція;

2) скасування нульової ставки оподаткування роялті у країні, що є джерелом доходу;

3) внесення змін до статті щодо надання допомоги у стягненні податків;

4) нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається розширення можливостей компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією;

5) доповнення Конвенції новою статтею «Право на отримання вигід», що обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою будь-якої операції є отримання таких пільг.

 

Новий напрям спорту – для ветеранів війни

 

17.06.2022 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо спорту ветеранів війни» від 15 лютого 2022 р. № 2048-IX, яким визначено новий напрям спорту – спорт ветеранів війни.

Новою ст. 36-2 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» передбачено, що спорт ветеранів війни – це напрям спорту, що забезпечує залучення ветеранів війни та членів їх сімей до занять спортом з метою їх психологічної та соціальної адаптації, участь і підготовку спортивних команд ветеранів війни у всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сприяє розвитку спорту ветеранів війни та членів їх сімей, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності із використанням діючої мережі закладів фізичної культури і спорту, забезпечує проведення всеукраїнських спортивних заходів серед ветеранів війни та їх участь у міжнародних спортивних заходах, взаємодіє з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

АРМА купуватиме військові облігації

 

17.06.2022 Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо управління активами під час дії воєнного стану» від 31 травня 2022 р. № 2293-IX.

Новим п. 2-2 розд. V Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлено, що тимчасово, з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування:

1) Національному агентству надається право на відкриття рахунків у депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі;

2) Національне агентство може прийняти рішення про придбання за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Національного агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» в обсягах, погоджених Кабінетом Міністрів України, але не більше ніж у розмірі, що становить 80 відсотків коштів, що обліковуються на депозитних рахунках Національного агентства.

У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів, які було спрямовано на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації», за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство, за погодженням із законним власником грошових коштів, протягом десяти робочих днів приймає рішення про продаж облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» або про передачу законному власнику грошових коштів облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

У разі прийняття Національним агентством, за погодженням із законним власником грошових коштів, рішення про продаж облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» законному власнику протягом 10 робочих днів з дати такого продажу повертаються грошові кошти у розмірі, що відповідає розміру грошових коштів, на які був накладений арешт, а також дохід за облігаціями внутрішньої державної позики «Військові облігації» у розмірі, що не перевищує розміру доходу за договором банківського вкладу, укладеним Національним агентством з державним банком.

Якщо дохід за облігаціями внутрішньої державної позики «Військові облігації» є більшим, ніж дохід за договором банківського вкладу, укладеним Національним агентством з державним банком, різниця між ними перераховується Національним агентством до Державного бюджету України протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Порядок розрахунку розміру доходу, який підлягає перерахуванню законному власнику грошових коштів, та частки доходу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету України, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, за поданням Національного агентства.

Правочини щодо облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації», передбачені цим Законом, здійснюються із залученням юридичної особи – професійного учасника ринків капіталів та організованих товарних ринків, що отримала ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі.

У разі прийняття Національним агентством за погодженням із законним власником грошових коштів рішення про передачу облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» законному власнику грошових коштів такі облігації передаються йому протягом 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Правила, передбачені вище, також застосовуються у випадку придбання Національним агентством облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» за рахунок грошових коштів, отриманих в результаті реалізації активів, щодо яких було скасовано арешт, у встановленому цим Законом порядку.

Крім того, встановлено, що з дня припинення або скасування воєнного стану Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, припиняє придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

 

ВР звернулася до парламентів і урядів країни ЄС з проханням підтримати надання Україні статусу кандидата

 

20.06.2022 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС» № 7471.

Верховна Рада України звернулась до національних парламентів, урядів держав-членів та інституцій ЄС і закликала:

1) підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи шляхом надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС під час Європейської Ради 23-24 червня 2022 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз;

2) продовжити стояти пліч-о-пліч з українським народом у його боротьбі як за власний суверенітет та відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, так й на захисті загальноєвропейських цінностей, демократії, плюралізму та основних свобод;

3) продовжити надавати максимально можливу економічну та фінансову підтримку Україні, зокрема для подальшого зміцнення стійкості її демократичних інститутів та макрофінансової стабільності;

4) нарощувати військову допомогу як на національному рівні, так й у рамках Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб, узгодженої з українською владою для посилення протиповітряної, протитанкової та протикорабельної оборони, а також захисне спорядження та захищене обладнання для зв’язку;

5) продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні як на національному рівні, так й у рамках Механізму цивільного захисту ЄС;

6) посилювати жорсткий санкційний тиск на росію та білорусь через послідовне запровадження подальших пакетів санкцій, які повинні включати, зокрема відключення росії від світової фінансової системи, повне ембарго на найважливіші товари російського експорту, включаючи нафту, газ, вугілля, припинення всіх російських інвестицій у галузі енергетики в ЄС, у тому числі в атомну енергетику, заборону російського судноплавства, логістики та доступу до портів на території держав-членів ЄС, а також запровадження персональних санкцій на російських високопосадовців та членів їхніх сімей та арешт і подальшу конфіскацію їхніх активів в державах ЄС;

7) з огляду на виключну відповідальність російської федерації за блокування українських портів і крадіжку українського зерна приділити особливу увагу гарантуванню світової продовольчої безпеки та вжити необхідних заходів для забезпечення безпечного та безперебійного експорту українських зернових;

8) розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, актах геноциду, нелюдських звірствах проти українців, вчинених російськими окупантами. ЄС, як регіональний лідер, має бути залучений до підготовки та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою розслідування злочину агресії проти України та притягнення представників вищого політичного і військового керівництва російської федерації до відповідальності за його вчинення;

9) сприяти відбудові України, зокрема інфраструктури, медичних установ, житла та шкіл, а також продовженню процесу модернізації держави з метою подальшого поглиблення політичної та економічної інтеграції України з ЄС та виконання Копенгагентських критеріїв, у тому числі відповідно до плану ЄС «Відновлення України».

 

Військову пенсію можна отримати будь-де, незалежно від місця реєстрації

 

20.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до статті 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо вдосконалення порядку виплати пенсій» № 7337.

Зокрема змінами до ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» установлено, що особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, пенсія виплачується органами Пенсійного фонду України щомісяця, не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця його проживання, через організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Витрати на доставку пенсії здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

 

З доходів військовослужбовців не братимуть військового збору

 

20.06.2022 У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану» № 7432.

 

Читайте також: 70% адмінзбору у сфері містобудування піде до місцевих бюджетів

 

Законом установлено, що у період дії правового режиму воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

 

Товари, увезені з РФ до 24 лютого 2022 р., можуть бути поміщені в митний режим імпорту

20.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2022 р. № 426» від 14 червня 2022 р. № 688, якою встановлено, що товари, переміщення яких територією Російської Федерації здійснено транзитом, та товари, ввезені з Російської Федерації, у тому числі товари походженням з третіх країн, можуть бути поміщені в митний режим імпорту, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24 лютого 2022 р. включно.

 

Тривалість навчального року визначатиме Кабінет Міністрів

 

20.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» № 7325.

Новим п. 2-1 розд. X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX:

1) зупиняється дія положень:

частини третьої статті 10 цього Закону;

– частин другої та п’ятої статті 12 цього Закону щодо максимальної кількості учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою;

2) тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) засновник державного чи комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) має право продовжити без проведення конкурсу строк дії строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, але не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Захистити українських дітей під час війни закликала Верховна Рада

 

20.06.2022 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про звернення Верховної Ради України до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї російських громадян» № 7450.

 

Від імені Українського народу, Верховна Рада України звернулась до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців світу з вимогою невідкладно вдатися до рішучих кроків для захисту дітей – громадян України з метою:

1) неприпустимості передання дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, на усиновлення в сім’ї російських громадян;

2) повернення дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, на територію, підконтрольну Україні.

 

Е-скарги в сфері публічних закупівель відтерміновано

 

20.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» щодо процедури розгляду скарг» № 7328.

Законом відтерміновано до 6 місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану введення в дію положень, передбачених абзацом другим частини другої та реченням другим абзацу сьомого частини шістнадцятої статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі».

 

Скасовано ввізні мита і тарифні квоти між Україною та Великобританією

 

20.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон «Про ратифікацію Угоди № 1 у формі обміну листами між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії» № 0155.

Ним ратифіковано Угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великобританією. Угода діятиме протягом 12 місяців, але за домовленістю між сторонами може бути продовжена на новий термін», – прокоментували у Міністерстві економіки.

 

Візовий режим для громадян РФ встановлюється з 1 липня

21.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією» від 17 червня 2022 р. № 692, якою:

1) припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації, вчиненої 16 січня 1997 р. у м. Москві;

2) на період до припинення дії Угоди, зазначеної вище, відповідно до статті 6 такої Угоди зупинено дію статей 1 і 2 Угоди в частині можливості громадян Російської Федерації в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз на підставі документів, зазначених у пунктах 2, 3, 4, 6 і 8 переліку документів громадян Російської Федерації для в’їзду, виїзду, перебування і пересування територією України, наведеного в Додатку 1 до Угоди;

3) відповідно до статті 7 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації, вчиненої 18 жовтня 2011 р. у м. Донецьку, запроваджено тимчасові обмеження на перетинання державного кордону України громадянами Російської Федерації – жителями прикордонних регіонів Російської Федерації в частині можливості перетинання кордону України на підставі документів, зазначених у пунктах 1, 2, 3 і 4 переліку документів, дійсних для перетинання кордону громадянами України та Російської Федерації, які постійно проживають у прикордонних регіонах, наведеного в Додатку 3 до зазначеної Угоди для громадян Російської Федерації;

4) установлено, що громадяни Російської Федерації – жителі прикордонних регіонів Російської Федерації в’їжджають в Україну та виїжджають з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Постанова застосовується з 1 липня 2022 р.

Водночас визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 86 «Деякі питання перетинання державного кордону України».

 

Рішення про передачу коштів громад на потреби ЗСУ прийматимуть сільські, селищні та міські голови 

21.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252» від 17 червня 2022 р. № 693, згідно з якою:

1) виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації здійснюють управління коштами місцевих бюджетів без оприлюднення нормативно-правових актів та інших документів, які застосовуються під час бюджетного процесу;

2) у період воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування на територіях, які після 24 лютого 2022 р. є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, під час виконання місцевих бюджетів розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів може затверджуватися керівником місцевого фінансового органу;

3) у період воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо передачі коштів із відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

 

Понад 240 млн грн виділено на відшкодування за розміщення переселенців

 

21.06.2022 Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності» від 17 червня 2022 р. № 491-р, яким з метою покриття витрат за березень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи, виділено 243460593 гривень, у тому числі:

– центральним органам виконавчої влади – 9718149 гривень для надання компенсації закладам, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності, які належать до сфери їх управління;

– Міністерству розвитку громад та територій – 233742444 гривень для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад.

 

Дострокового припинять повноваження депутатів місцевих рад, чиї партії заборонено рішенням суду

 

21.06.2022 Кабінет Міністрів схвалив проект Закону, яким визначаються правові наслідки ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що проектом пропонується передбачити, що:

1) однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є набрання законної сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від якої він висувався та був обраний, а також його входження до депутатської фракції місцевої організації політичної партії, діяльність якої заборонено за рішенням суду, що набрало законної сили. При цьому в таких випадках заміщення депутата не здійснюється, а відповідний депутатський мандат залишається вакантним;

2) повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, обласної ради достроково припиняються у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради з підстави заборони політичної партії. У таких випадках парламент призначає позачергові вибори;

3) у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального складу ради у зв’язку із забороною політичної партії, у районах, областях, на територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або в районі проведення бойових дій, до проведення першої сесії новообраної ради утворюються військові або військово-цивільні адміністрації.

 

Держава викуповуватиме земельні ділянки для лісорозведення

 

21.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів» № 5650.

Як пояснив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець,

Закон вводить:

1) інструмент економічного стимулювання лісорозведення, зокрема передбачено відшкодування витрат власникам лісів і лісокористувачам при створенні лісів;

2) механізм резервування та викупу державою цінних територій для їх збереження для таких суспільних потреб як створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства;

3) спрощення процедури реєстрації самозаліснених ділянок;

4) звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при створенні територій та об’єктів природно-заповідного фонду та лісорозведенні;

5) зняття обмеження щодо надання у власність ділянок для лісорозведення;

6) ведення лісового господарства дозволяється на землях усіх категорій з дотриманням вимог щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням.

 

Платежі за розмитнення автомобілів повертаються

 

21.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» № 7418, яким передбачено повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів з 1 липня 2022 р.

Як прокоментували в Інформаційному управлінні Верховної Ради, Законом відновлено оподаткування, яке було скасовано Законом № 2142-IX для:

1) товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

2) підприємств, що не сплачують ввізне мито;

3) транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Крім того, змінами до Закону «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено звільнення від сплати збору легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

 

 

Стамбульську конвенцію ратифіковано

 

21.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон (законопроект № 0157), яким ратифіковано Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, вчинену 11 травня 2011 р. у м. Стамбулі, з такими заявами, зокрема:

1) Україна визнає, що метою Конвенції є захист жінок від усіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинено також стосовно чоловіків та дітей (хлопців та дівчат);

2) Україна не розглядає жодне з положень Конвенції як таке, що зобов’язує її до зміни Конституції України та Сімейного кодексу України, інших законів України щодо інститутів шлюбу, сім’ї та усиновлення, а також таке, що втручається в право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних переконань.

«Конвенція юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію», – прокоментували в Інформаційному управлінні Верховної Ради.

Конвенцію ратифіковано із застереженням щодо невиплат державних компенсацій постраждалим від насильства до приведення національного законодавства у відповідність до Конвенції.

 

Порядок встановлення фактів народження або смерті під час воєнного стану буде спрощено

 

21.06.2022 Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану» № 7310, яким пропонується:

1) передбачити особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан (ст. 317 Цивільного процесуального кодексу);

2) передбачити негайне виконання рішень у справах про встановлення факту народження або смерті особи в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан (ст. 430 Цивільного процесуального кодексу);

3) звільнити від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях заявників – у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із дією воєнного чи надзвичайного стану (ст. 5 Закону України «Про судовий збір»).

 

5 основних принципів антикорупційної політики на 2021–2025 роки

 

21.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон № 4135, яким затверджено Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

«Вдруге в історії України ухвалено Антикорупційну стратегію. Її реалізація дозволить забезпечити командну роботу усіх державних органів з побудови доброчесної влади та справедливого суспільства, мінімізувати  рівень корупції та економити до 200 млрд грн», – прокоментував Голова НАЗК Олександр Новіков.

Законом визначено п’ять основних принципів антикорупційної політики на 2021–2025 роки:

1) оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, зокрема усунення дублювання повноважень різними органами;

2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних;

3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;

4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;

5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

 

Новий закон про відходи стимулюватиме розвиток сміттєпереробних потужностей

 

21.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон «Про управління відходами» № 2207-1-д.

Як повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, прийнятий законопроект покликаний запровадити сучасні європейські підходи до управління відходами, законодавчі та фінансові стимули для збільшення обсягів їх переробки та повторного використання.

Також він створює можливість для розширеної відповідальності виробника для певних видів відходів, що дозволить повністю фінансувати їх збирання та переробку за рахунок виробників, посилює контроль за управлінням небезпечними відходами та закладає підґрунтя для створення інформаційної системи управління відходами,  встановлює нові вимоги щодо приведення старих сміттєзвалищ у відповідність до екологічних норм або ж їх закриття, а також запускає механізми для будівництва сміттєпереробних потужностей в країні.

Крім того, передбачено запровадження планування управління відходами європейського рівня (національного, регіональних і місцевих планів та програм управління відходами) та європейської ієрархії управління відходами, де пріоритетом є запобігання їх утворенню, повторне використання та переробка.

 

Нові податкові та митні пільги для індустріальних парків

 

22.06.2022 Верховна Рада прийняла Закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» (законопроект № 5688) та «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» (законопроект № 5689), якими надано податкові та митні пільги індустріальним паркам.

Як зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, ними передбачено:

1) звільнення від податку на прибуток резидентів індустріального парку на 10 років;

2) скасування ПДВ при імпорті нового обладнання для власного використання індустріальним парком;

3) право органів місцевого самоврядування надавати пільги по окремим місцевим податкам (податок на нерухоме майно, плата за землю, земельний податок).

 

Профтехосвіту повторно можна здобувати безоплатно

 

22.06.2022 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки» (проект № 7293), яким, зокрема дозволено:

1) здобувати профтехосвіту без повної загальної середньої освіти, яку можна буде отримати в будь-який інший час за кошти бюджету;

2) безоплатно отримати другу робітничу професію через 3 роки після отримання попередньої професії (за наявності страхового стажу та вільних місць у закладі);

3) здобути за бюджетні кошти освіту за іншою професією до завершення 3 років або за відсутності підтвердженого страхового стажу, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за отриманою раніше професією, а також для невідкладного забезпечення потреб держави (регіону) у кваліфікованих робітниках;

4) зарахування на навчання до закладів професійної освіти незалежно від місця реєстрації;

5) здобуття часткових професійних кваліфікацій із метою підготовки та перепідготовки за короткостроковими програмами під конкретні потреби відбудови країни;

6) розподіл держзамовлення не лише на підготовку кваліфікованих робітників, а й на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації (відповідно до сучасних потреб держави).

Також місцеві органи влади наділено повноваженням щодо утримання державних закладів професійної освіти до повної передачі в комунальну власність та встановлено механізм убезпечення від необґрунтованої реорганізації чи ліквідації закладів професійної освіти протягом 10 років.

«Ухвалені зміни дозволять наблизити профтехосвіту до реалій війни та сучасного ринку праці. Новації сприятимуть зниженню рівня безробіття та забезпечать швидку перекваліфікацію тих, хто втратив роботу», – прокоментували у Міністерстві освіти і науки.

 

Інформацію про вилучені тіла, речі та документи загиблих вноситимуть до Єдиного реєстру

22.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України» від 17 червня 2022 р. № 698, якою:

1) затверджено:

– Порядок, який визначає дії уповноважених осіб державних органів, інших компетентних суб’єктів щодо вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України, спрямовані на забезпечення поваги до людської гідності, здійснення гуманітарних заходів щодо передачі тіл (останків), а також забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

– Порядок, який визначає послідовність дій державних органів, особливості взаємодії з міжнародними організаціями для забезпечення відповідно до норм міжнародного гуманітарного права передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України;

2) внесено зміни до Порядку тримання військовополонених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 413;

3) визнано такими, що втратили чинність:

– постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 205 «Про затвердження Порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до складу незаконних збройних формувань, що вчинили збройну агресію проти України»;

– постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 307 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 205».

Зокрема передбачено, що інформація про вилучені тіла (останки), виявлені речі та документи загиблих (померлих) осіб вноситься до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в порядку, визначеному положенням, яке затверджується МВС.

 

Укрдержархів має забезпечити стале функціонування архівних установ під час воєнного стану

22.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну архівну службу України» від 17 червня 2022 р. № 694, згідно з якою Укрдержархів забезпечуватиме:

– стале функціонування державних архівних установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, в умовах особливого періоду;

– у межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань цивільного захисту, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства.

 

Нові пункти пропуску для ввезення транспортних засобів із-за кордону

 

22.06.2022 Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України» від 14 червня 2022 р. № 479-р, згідно з яким тимчасово на період воєнного стану на території України переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України з метою вільного обігу, здійснюється у:

1) пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення «Устилуг»;

2) міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів»;

3) міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Малий Березний»;

4) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення «Чорноморський рибний порт»;

5) пункті пропуску через державний кордон «Чорноморський морський порт» для міжнародного морського та паромного сполучення;

6) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення «Чорноморський судноремонтний завод»;

7) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення «Одеський морський торговельний порт»;

8) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення «морський порт Південний»;

9) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення «Ізмаїльський морський торговельний порт»;

10) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення «Ренійський морський порт»;

11) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення «Усть-Дунайський морський торговельний порт»;

12) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для морського сполучення «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»;

13) міжнародному пункті пропуску через державний кордон для поромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на території товариства з обмеженою відповідальністю «Поромний комплекс Орлівка».

Установлено, що завершення дій з переміщення на митну територію України товарів (транспортних засобів), що були вивантажені із суден закордонного плавання в зону митного контролю на територію морського, річкового порту відповідно до статті 210 Митного кодексу України та ввозяться громадянами з метою вільного обігу, здійснюється відповідно до частини сьомої статті 365 Митного кодексу України.

Це розпорядження втрачає чинність одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування».

Водночас, визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 354 «Питання переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України».

 

Дозволено денатурацію біоетанолу бензином

 

22.06.2022 Міністерство аграрної політики та продовольства нагадує, що 17 червня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового денатурованого» від 31 травня 2022 р. № 2284-IX, яким передбачено:

1) використання для обліку спирту етилового денатурованого та біоетанолу масових витратомірів замість витратомірів-лічильників спирту етилового, які обліковують спирт за об’ємом;

2) зобов’язання виробникам спирту етилового надсилати контролюючим органам технологічну схему встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів та схему встановлення цілодобових систем відеоспостереження за виробництвом та відпуском спирту етилового на акцизних складах;

3) затвердження Кабінетом Міністрів норм виробничих втрат і виходу спирту етилового та інших спиртових дистилятів, а також норми втрат і виходу готової продукції під час виробництва алкогольних напоїв;

4) дозвіл на денатурацію біоетанолу бензином та етил-трет-бутиловим етером.

Окрім того, тимчасово, на період запровадження воєнного, надзвичайного стану в Україні, суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового неденатурованого, дозволяється виробництво спирту етилового денатурованого та/або біоетанолу на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання спирту етилового неденатурованого, на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого, а суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового денатурованого, дозволяється виробництво біоетанолу на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання спирту етилового денатурованого, на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого.

З метою реалізації положень Закону Мінагрополітики розпочало роботу по перегляду та розробці підзаконних нормативно-правових актів, зокрема здійснюється перегляд переліку продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 14 серпня 2019 р. № 722.

Пропозиції щодо доповнення зазначеного переліку з відповідними обґрунтуваннями приймаються на електронну пошту: zakorska@gmail.com.

 

Позапланові перевірки проводитимуть з метою виконання міжнародних зобов’язань України

22.06.2022 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303» від 17 червня 2022 р. № 697, якою передбачено нову підставу для позапланових заходів державного нагляду (контролю) – з метою виконання міжнародних зобов’язань України.

Так, протягом періоду воєнного стану здійснюватимуться позапланові заходи державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері:

– за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

– з метою виконання міжнародних зобов’язань України.

 

Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин реєструвати не потрібно

 

22.06.2022 Набрав чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» від 19 травня 2022 р. № 202, яким, зокрема скасовано реєстрацію звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин.

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Loading…

0

Щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану. Інформаційний лист ДПС.

Про правду і брехню у нашому житті: Джорж Орвелл