in

Щодо ефективності судового захисту…

Чи дійсно неналежний або неефективний спосіб захисту є самостійною підставою для відмови в позові? Чи може суд перекваліфікувати позовну вимогу? Яка практична відмінність між належністю та ефективністю способу захисту? Що таке безпредметний позов і які його наслідки? Що таке transit in rem judicatam? Де про це йдеться в законі і як це має прийняти практика?
Відповіді на ці запитання можна знайти у статті судді Великої Палати Верховного Суду Костянтина Пількова «Способи захисту прав у суді: проблеми сучасної гібридної моделі», яка вийшла друком у Юридичному науковому електронному журналі.
Автор пропонує поглянути на одну з найбільш актуальних для судочинства в господарських, цивільних та адміністративних справах проблему – застосування способів захисту – в різних системах координат: з позиції традиційних підходів континентальних правових систем, тобто «від підстав до предмета позову», і в термінах ремедіальних прав у традиції систем загального права – «від предмета до підстав». Цей аналіз дає змогу розкрити ознаки, які характерні для різних моделей застосування судами способів захисту.
У статті обґрунтовується теза про вирішальний вплив на зміну поглядів вітчизняного судочинства на питання способів захисту внаслідок упровадження в національні процесуальні галузі принципів ефективності судового захисту та диспозитивності процесу, що спричинило трансформування української процесуальної моделі діяльності суду із застосування способів захисту в гібридну, яка поєднує підходи, властиві для континентальних систем і систем загального права.
Також у статті акцентується на появі в національних процесах окремих елементів притаманної традиції загального права доктрини transit in rem judicatam, яка передбачає поглинання судовим рішенням на користь позивача прав, стосовно яких виник спір, що, однак, досі вітчизняною судовою практикою не сприйнято. Автор обґрунтовує важливість розмежування категорій належності та ефективності способу захисту, від чого залежить, на якій стадії і яким судовим рішенням суд може вказати на дефект позову: повернути (залишити без розгляду) безпредметний позов, тобто позов, у якому позивач просить про спосіб захисту, який не є можливим у праві, або відмовити в позові за результатами розгляду справи по суті, якщо запитаний спосіб захисту є неефективним.
Стаття доступна за посиланням: http://lsej.org.ua/11_2022/72.pdf.

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

Податкові новації 2023 року

Основні підсумки виконання державного бюджету 2022 року