in ,

Правовий тиждень новин

Додержанням етичних вимог взаємодії кредиторів із боржниками НБУ контролюватиме за новим порядком

 

14.07.2021 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)» від 9 липня 2021 р. № 76, вимоги якого поширюються на кредитодавців, нових кредиторів та колекторські компанії.

Так, Національний банк здійснюватиме нагляд в таких формах:

1) безвиїзний нагляд;

2) інспекційна перевірка.

Як пояснив Національний банк, нагляд здійснюватиметься шляхом всебічного аналізу звернень споживачів фінансових послуг, інформації та документів, наданих споживачами, інформації, розміщеної на сайтах та в мобільних застосунках, а також у місцях надання послуг, інформації щодо порядку фіксування безпосередньої взаємодії із споживачами фінансових послуг.

Також аналізуватиметься інформація щодо залучення осіб для здійснення колекторської діяльності та укладання договору з колекторською компанією кредитодавцем, новим кредитором, а за потреби – Національний банк надсилатиме запити кредитодавцю, новому кредитору чи колекторській компанії.

У разі виявлення порушень Національним банком застосовуватимуться заходи впливу, зокрема накладатимуться штрафні санкції у випадках, передбачених ст. 41-1 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

 

Діти померлих учасників Революції Гідності та бойових дій отримуватимуть соціальну стипендію

14.07.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 7 липня 2021 р. № 697.

Міністерство соціальної політики України пояснило, що нею, зокрема передбачено:

– підвищити з 1 січня 2022 р. розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку ‒ з 1934 грн до 4 200 грн для дітей віком до 6 років та до 5 236 грн для дітей віком від 6 до 18 років (з урахування розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 грудня 2021 р.);

– призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати підходящої роботи для непрацюючої працездатної особа зі складу малозабезпеченої сім’ї, сім’ї з дітьми або таку особу направлено на професійне навчання;

– надавати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям особам, які досягли відповідного пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу;

– призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям за наявності у власності багатодітної сім’ї та сім’ї, до складу якої входять діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, або особи з їх числа, другого житла;

– призначати соціальну стипендію дітям померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (студентам закладів фахової передвищої освіти – 890 грн, студентам закладів вищої освіти – 1180 грн).

 

Внесення кандидатур старост – після громадського обговорення

 

14.07.2021 Верховна Рада повторно розглянула та прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» (законопроект № 4535) з урахуванням пропозицій Президента України.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що цей Закон довгоочікуваний і надзвичайно важливий, спрямований на вдосконалення правового регулювання інституту старост та утворення старостинських округів.

Зокрема перед внесенням кандидатури старости на розгляд ради, яка його затверджує і звільняє, обов’язково проводитиметься громадське обговорення з мешканцями. Староста може не входити до складу виконавчого комітету ради громади, але водночас матиме право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому або інших органах ради.

Також за рішенням органу місцевого самоврядування за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора ЦНАП.

Крім цього, врегульовуються інші питання: порядок створення старостинських округів, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.

Міністерство розвитку громад та територій України інформує, що староста – це нова посада для місцевого самоврядування, яку було введено у 2015 р.

Староста представляє інтереси села/селища в адміністративному центрі громади. Для цього він має робоче місце у межах старостинського округу та веде прийом громадян, інформує місцеву владу про проблеми свого села/селища та пропонує шляхи їх вирішення.

Окрім того, староста залучається до розроблення бюджету територіальної громади, програм розвитку, вказує на те, скільки коштів має бути виділено в бюджеті на розвиток його села/селища. Бюджет приймає рада тергромади.

Староста допомагає жителям у підготовці документів, може виконувати окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг.

Також староста виконує контролюючі функції – стежить за тим, як працюють комунальні підприємства та виконавчі органи ради у селі/селищі, може вносити пропозиції щодо покращення їх роботи, просить виконавчий комітет провести перевірки їх діяльності. Староста може звертатись до правоохоронних органів у разі, якщо у межах старостинського округу порушується громадський порядок.

За свою роботу староста отримує заробітну плату і є підзвітним як перед жителями старостинського округу, так і перед радою і виконавчим комітетом ради.

 

Іноземці зможуть віддалено вести бізнес в Україні

 

14.07.2021 Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» № 5270, який врегульовує механізми оподаткування е-резидентів та створює умови для:

– дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця;

– ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;

– відкриття банківських рахунків онлайн;

– доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом.

Щоб отримати статус е-резидента, іноземець має подати заяву на порталі е-резидентства та пройти перевірку згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Обов’язковим для отримання статусу є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі.

Після цього іноземець отримує ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Надання статусу та доступ до адміністративних послуг надається через портал «Дія» за допомогою використання е-резидентом Дія.Підпису.

 

Колекторами можуть працювати тільки перевірені люди

 

14.07.2021 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній» від 9 липня 2021 р. № 77, який стосується працівників колекторських компаній, або осіб, які залучаються колекторськими компаніями чи  заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг.

Зокрема працівники колекторської компанії або заявники, які безпосередньо взаємодіють зі споживачами фінансових послуг, та залучені особи повинні протягом усього часу перебування на відповідній посаді/виконання функцій відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

1) щодо професійної придатності – мати достатній рівень знань для виконання вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, уключаючи вимоги до безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг під час урегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), та законодавства України про захист персональних даних;

2) до ділової репутації – не мати судимості за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, проти життя та здоров’я особи, не знятої або не погашеної в установленому законодавством України порядку.

Колекторська компанія або заявник має забезпечити перевірку кандидатів на посади, що передбачають безпосередню взаємодію зі споживачами фінансових послуг, а також залучених осіб на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні.

Колекторська компанія або заявник повинні:

1) визначити особу або структурний підрозділ колекторської компанії або заявника, відповідальний за перевірку кандидатів на посади, що передбачають безпосередню взаємодію зі споживачами фінансових послуг, а також залучених осіб на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні;

2) розробити та затвердити внутрішнє положення, відповідно до якого здійснюватиметься перевірка кандидатів на посади, що передбачають безпосередню взаємодію зі споживачами фінансових послуг, а також залучених осіб на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні.

Колекторській компанії або заявнику забороняється призначати кандидата на посаду, що передбачає безпосередню взаємодію зі споживачами фінансових послуг, чи залучати для безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні, та/або не пройшли перевірку на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні.

Колекторська компанія повинна періодично (щонайменше один раз на рік) здійснювати контроль за відповідністю працівників колекторської компанії, які безпосередньо взаємодіють зі споживачами фінансових послуг, та залучених осіб вимогам законодавства України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг під час урегулювання простроченої заборгованості та цього Положення, а такі особи повинні повідомляти колекторську компанію про інформацію та/або обставини, що можуть вплинути на їх відповідність/свідчити про їх невідповідність установленим у цьому Положенні вимогам, протягом трьох робочих днів із дня виявлення такої інформації та/або обставин.

Колекторська компанія не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення/отримання інформації про невідповідність працівника/залученої особи кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні, уживає заходів щодо відсторонення такого працівника/залученої особи від безпосередньої взаємодії зі споживачами фінансових послуг.

Водночас Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності працівників колекторської компанії, які безпосередньо взаємодіють зі споживачами фінансових послуг, та залучених осіб кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні (у разі отримання/виявлення інформації, що може свідчити про невідповідність цих осіб кваліфікаційним вимогам), а у разі прийняття рішення про невідповідність цих осіб кваліфікаційним вимогам має право надіслати колекторській компанії вимогу про усунення порушення шляхом відсторонення від роботи такого працівника/залученої особи.

У разі невиконання колекторською компанією вказаної вимоги Національний банк розглядає питання щодо виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній.

 

24 000 грн за реєстрацію колекторської компанії

 

14.07.2021 Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України» від 8 липня 2021 р. № 72, якою встановлено новий тариф – розгляд пакета документів щодо включення відомостей про юридичну особу, яка має намір набути статус колекторської компанії (крім небанківської фінансової установи, яка має право надавати фінансові послуги з факторингу та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту), до реєстру колекторських компаній – 24 тис. грн.

 

За визначні заслуги нагороджуватимуть відзнакою «Національна легенда України»

 

15.07.2021 Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 294/2021 «Про встановлення відзнаки Президента України «Національна легенда України», якою відзначатимуть громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.

Відзнаки також будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну і громадську діяльність.

 

Сільгосппродукцію можна реалізовувати як органічну за іноземними сертифікатами тільки до 2024 р.

 

15.07.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до розділу XI «Перехідні положення» Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (законопроект № 5440), яким:

– тимчасово, до 1 січня 2024 р., дозволено суб’єктам господарювання, які мають чинний сертифікат, виданий органом іноземної сертифікації, реалізовувати сільськогосподарську продукцію як органічну (зокрема, використовуючи позначення «органічний продукт», «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік»);

– тимчасово, до 1 січня 2022 р., визнано суб’єктів господарювання, які мають чинний сертифікат, виданий органом іноземної сертифікації, виробниками органічної сільськогосподарської продукції для цілей Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

– забезпечено можливість всім виробникам органічної продукції долучитися до програми державної підтримки органічного виробництва у 2021 р.

 

Примусового стягнення боргів за енергоносії зупинять

 

15.07.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» (законопроект № 3508-д).

Водночас Міністерство розвитку громад та територій України пояснило, що змінами до Законів України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» та «Про виконавче провадження», зокрема передбачено:

– перенесення розрахункової дати врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;

– надання можливості підприємствам теплоенергетики реструктурувати борг за розподіл та транспортування природного газу з наступним списанням нарахованих на неї пені/штрафних санкцій;

– верифікацію та урегулювання за рахунок коштів Державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що утворилась як до, так і після 1 січня 2016 року;

– уточнення процедури реструктуризації боргів суб’єктів господарювання, які розташовані на території Донецької та Луганської областей;

– зупинення виконавчих проваджень та заходів з примусового виконання рішень в частині стягнення заборгованості за постачання енергоносіїв, а також розподіл природного газу, зокрема за договорами з НАК «Нафтогаз України» та операторами газорозподільчих мереж.

 

МКІП фінансуватиме комунальні об’єкти в межах «Великої Реставрації»

 

16.07.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини» (законопроект № 5551-2), завдяки якому Міністерство культури та інформаційної політики зможе фінансувати об’єкти комунальної форми власності в межах президентської програми «Велика Реставрація» – програма з відновлення пам’яток культурної спадщини в усіх регіонах України.

«Прийняття законопроекту – це справжня перемога для команди МКІП. Це рішення значно розширює географію проекту, а «Велика Реставрація» має охоплювати всю Україну. Об’єкти, що мають історичну та культурну цінність, повинні розкривати свій потенціал. Тож діємо, аби зберегти нашу культурну спадщину», – прокоментував Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Оголошення про початок другого відбору проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах у межах проекту «Велика Реставрація», буде опубліковано на офіційному веб-сайті МКІП.

 

Державні лісогосподарські підприємства відраховуватимуть до бюджету 50% прибутку

 

15.07.2021 Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку.

«Завдяки цьому рішенню у лісових господарств з’явилася реальна можливість для динамічного розвитку. Вони зможуть закуповувати більше протипожежної техніки з обладнанням та систем спостереження для запобігання виникненню лісових пожеж. А ще – підприємства збільшать обсяги вирощування посадкового матеріалу для створення 1 мільярду дерев у рамках програми Президента України «Зелена країна», – прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Тепер державні лісогосподарські підприємства будуть відраховувати до бюджету 50% чистого прибутку – до цього відрахування частини чистого прибутку складало 80%, на розвиток підприємства залишалося тільки 20%.

Відтепер у ДП залишатиметься 50%, 30% з яких в обов’язковому порядку буде спрямовано на придбання основних засобів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

 

Підстави переведення студентів-бюджетників до інших закладів для завершення навчання

16.07.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету» від 14 липня 2021 р. № 724, який поширюється на відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти, інших юридичних осіб, якщо їх право на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зазначене у ліцензії відповідної юридичної особи та основним видом діяльності таких відокремлених структурних підрозділів є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти.

Міністерство освіти і науки України пояснило, що нею передбачено переведення у випадку:

– позбавлення закладу ліцензії за рівнем фахової передвищої освіти;

– закінчення строку дії сертифіката (рішення) про акредитацію освітньо-професійної програми, якщо заклад освіти не намагався отримати нові сертифікати акредитації;

– неотримання закладом рішення (сертифіката) про акредитацію у 2021-му та наступних роках.

Переведення здобувачів здійснюється в межах ліцензованого обсягу, затвердженого у ліцензії відповідного закладу освіти на провадження освітньої діяльності за аналогічною акредитованою освітньо-професійною програмою в межах тієї самої спеціальності. Форма здобуття освіти не змінюється, а здобувачі мають право самостійно обирати заклад освіти для завершення навчання за державним замовленням.

Для переведення здобувачу потрібно подати заяву про переведення до обраного для продовження навчання закладу, яку розглядають протягом п’яти робочих днів. Позитивним рішенням переведення вважається наказ про зарахування з певної дати.

Також встановлюється строк ліквідації академічної різниці, що становить не менше 30 календарних днів, але не більше шести місяців після дати зарахування здобувача.

 

25 років будуть незмінними умови роботи для резидентів Дія City

 

16.07.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (законопроект № 4303), який визначає загальні засади функціонування спеціального режиму Дія City, зокрема:

– свобода діяльності – всі резиденти мають право самостійно здійснювати господарську діяльність, а також обирати форми її організації та співпраці з третіми особами;

– невтручання держави – передбачена норма про неприйнятність прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія City;

– презумпція правомірності діяльності резидентів;

– стабільність – термін, упродовж якого держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов Дія City, збільшений до 25 років;

– формальний характер процедури набуття статусу резидента.

Міністерство цифрової трансформації України інформує, що Дія City запроваджує цілий комплекс стимулів для IT-компаній, зокрема передбачає ефективні інструменти для залучення інвестицій, додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність, а також нову форму співпраці з фахівцями – гіг-контракти, – що поєднує в собі гнучкість фрілансу та соціальні гарантії.

Спеціальний режим Дія City запроваджується як альтернатива поточним умовам, участь у ньому буде добровільною. Спецрежим не обмежуватиметься територіально, а діятиме по всій країні. Його резидентами можуть стати лише юридичні особи, зареєстровані за українським законодавством. Процедура входження в спецрежим буде максимально простою та чіткою, а вплив держави на резидентів Дія City законодавчо зведений до мінімуму.

 

Призначення та звільнення керівника держкомпанії – виключна компетенція наглядової ради

 

16.07.2021 Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» № 5593-д, яким, зокрема пропонується:

– розширити повноваження наглядових рад;

– призначення та звільнення керівника державних компаній віднести до виключної компетенції наглядової ради. Передбачається, що Кабінет Міністрів погоджуватиме рішення наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників щодо державних господарських об’єднань, підприємств, господарських товариств, функції з управління якими він здійснює;

– дивіденди мають затверджуватися суб’єктом управління на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики;

– визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до Політик про винагороду, затверджених Кабінетом Міністрів;

– надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній.

«Реформа корпоративного управління – один з ключових пріоритетів Уряду та міністерства. Сьогоднішнє рішення Парламенту надзвичайно важливе для продовження реформи, головна мета якої – перетворити держпідприємства на ефективні, конкурентоспроможні та інвестиційно привабливі компанії», – прокоментував Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Олексій Любченко.

 

Представницькі органи територіальних громад можуть засновувати ліцеї

 

16.07.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» (законопроект № 4629-1).

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пояснив, що він удосконалює окремі положення Законів «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» щодо забезпечення доступності повної загальної середньої освіти та трансформації мережі закладів загальної середньої освіти.

Зокрема виключено норму, що обмежувала можливості для створення ліцеїв міськими радами в містах з населенням менше 50 тисяч осіб. Тепер представницькі органи територіальних громад усіх рівнів можуть виконувати функції засновників ліцеїв, а опорні заклади освіти можуть забезпечувати здобуття не лише початкової та базової середньої освіти, а й профільної середньої.

Органи місцевого самоврядування до 1 вересня 2024 р. мають затвердити плани формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, з урахуванням вимог законодавства до ліцеїв, безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи та необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання.

Засновники ліцеїв до 1 вересня 2027 р. мають забезпечити виконання затверджених з урахуванням вимог законодавства планів формування ефективної мережі закладів середньої освіти, здійснити конкурсний відбір педагогічних працівників, керівників закладів освіти, вжити інших передбачених планами і законодавством заходів.

Водночас Уряд має продовжити у 2021-2030 роках виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема з метою запровадження трирічної профільної середньої освіти в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

Також передбачено, що з 1 вересня 2027 р. запроваджуються нові вимоги до започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник, зокрема:

– створення окремої юридичної особи;

– функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);

– формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища та належної матеріально-технічної бази, включаючи швидкісний Інтернет, харчування, підвезення учнів і педагогічних працівників тощо.

Крім того, створено правові підстави для функціонування нової державної установи, що забезпечуватиме надання освітніх послуг у сфері дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я України.

 

Нова форма обліку доходів і витрат ФОПів і самозайнятих осіб 

 

16.07.2021 Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 13 травня 2021 р. № 261.

Так, відповідно до п. 177.10 ст. 177 та п. 178.6 ст. 178 розд. IV Податкового кодексу України фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – самозайняті особи), зобов’язані вести облік доходів і витрат.

На підставі первинних документів за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід/понесено витрати, здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Облік доходів і витрат ведеться в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі засобами електронного кабінету у порядку, встановленому законодавством.

У разі ведення обліку доходів і витрат в:

– паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана виконувати записи розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом створення нового запису, який засвідчується підписом самозайнятої особи;

– електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету;

– електронній формі засобами електронного кабінету самозайнята особа зобов’язана отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді. Після отримання самозайнятою особою кваліфікованого сертифіката відкритого ключа така особа здійснює операції з ведення обліку доходів і витрат відповідно до ПКУ безкоштовно.

У типовій формі, яка ведеться в електронному вигляді, у тому числі засобами електронного кабінету, допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, у якому відображається від’ємне або позитивне значення.

Типова форма зберігається у самозайнятої особи протягом 3 років після закінчення звітного періоду, у якому здійснено останній запис.

Дані обліку доходів і витрат заповнюються з наростаючим підсумком у гривнях з копійками та використовуються для заповнення річної податкової декларації про майновий стан і доходи.

У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана на вимогу контролюючого органу надати засвідчену належним чином копію такого обліку в паперовому вигляді у порядку, встановленому податковим законодавством.

Водночас, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення».

 

Збільшено державне замовлення на фахівців з кібербезпеки та біоінженерії

19.07.2021 Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році» від 30 червня 2021 р. № 708.

«Цьогоріч спільно з Міністерством економіки України визначено пріоритетні галузі для підготовки фахівців, необхідних ринку праці. Державне замовлення збільшено на інженерно-технічні та природничі спеціальності, зокрема такі, як “Кібербезпека”, “Мікро- та наносистемна техніка”, “Біотехнології та біоінженерія”, “Біомедична інженерія”, “Авіоніка”», – прокоментував Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, у зв’язку зі збільшенням кількості випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти було збільшено кількість державного замовлення на бюджетні місця.

Загальний обсяг державного замовлення у 2021 р. становить 188 тис. 938 фахівців, зокрема:

– 37 тис. 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;

– 87 тис. 739 бакалаврів;

– 59 тис. 986 магістрів.

Для забезпечення державного замовлення на 2021 р. Уряд спрямував 42,5 млрд грн, зокрема на:

– підготовку молодших та фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та науково-педагогічних кадрів – 39,8 млрд грн;

– підготовку робітничих кадрів – 567,4 млн грн;

– підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) – 2,2 млрд грн.

Постановою також визначено, що:

– перерозподіл місць державного замовлення між галузями знань, крім випадків, передбачених законодавством, забороняється;

– за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів державні замовники у разі необхідності збільшують обсяг державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів) на основі повної загальної середньої освіти на кількість зарахованих за квотою до закладів вищої (фахової передвищої) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

 

Членів ВРП оцінить Етична рада

 

19.07.2021 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (законопроект № 5068), який, зокрема передбачає:

– порядок утворення та діяльності Етичної ради;

– повноваження Етичної ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності та надання органу обрання (призначення) списку кандидатів, рекомендованих для обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя;

– конкурсні засади добору кандидатів для здійснення відповідним органом обрання (призначення) члена ВРП.

До складу Етичної ради входитимуть 6 осіб: три особи – з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи – визначені міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх п’яти років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи.

«Після затвердження персонального складу Етичної ради, протягом шести місяців вона має провести оцінювання чинних членів Вищої ради правосуддя на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. За результатами такого оцінювання Етична рада може рекомендувати відповідному органу, який обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, звільнити його», – прокоментував заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.

Крім цього, визначено порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їх правовий статус та обсяг повноважень.

 

Збільшено ставки податків у Конвенції між Україною і Нідерландами 

 

19.07.2021 Набрав чинності Закон України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно» від 15 червня 2021 р. № 1548-IX.

Верховна Рада постановила ратифікувати Протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно, вчинений у м. Гаага 12 березня 2018 р. (зі змінами, внесеними до нього шляхом обміну нотами 27 лютого 2019 р. № 61219/36-012-522 і 28 лютого 2019 р. MinBuza-2019.133408 та 17 серпня 2020 р. № 61219/36-012-2012 і 9 вересня 2020 р. MINBUZA-2020.615695), який набирає чинності в останній день місяця, наступного за місяцем, в якому отримано дипломатичними каналами останнє письмове повідомлення про завершення Договірними Державами усіх процедур відповідно до національного законодавства, необхідних для набрання чинності Протоколом.

Міністерство фінансів України пояснило, що основні положення Протоколу передбачають:

– оподаткування дивідендів за ставкою 5% – якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка безпосередньо володіє щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди (виключено положення щодо оподаткування дивідендів за ставкою 0%), та 15% – в усіх інших випадках;

– збільшення розміру ставки оподаткування процентів – з 2% до 5%;

– збільшення розміру ставки оподаткування роялті, які сплачуються за використання або право на використання будь-яких авторських прав на наукові роботи і патент, торгову марку, дизайн або модель, секретну формулу або процес або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду, – з 0% до 5%;

– нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією;

– норми щодо застосування права на отримання переваг, зокрема переваги не будуть надаватись стосовно виду доходу або майна, якщо однією з головних цілей будь-якої домовленості чи угоди між суб’єктами господарської діяльності було безпосереднє або опосередковане отримання ними такої переваги.

 

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

25 липня через примусовий продаж за понад 9 млрд грн продано частина майна ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат». Це найбільша сума коштів з примусового продажу.

Закон про адміністративну процедуру наблизить Україну до євростандартів захисту прав людини